WNIEBOWZIĘCIE NMP (oraz wspomnienie żywiołu sprzed 6 laty)

2014-08-15

News
            Maryja Wniebowzięta - z NIEBA przygląda się nam i przyczynia się za nami. O tym przypomina nam uroczystość Wniebowzięcia NMP - co roku 15 sierpnia. Dla wielu w naszym rejonie - ten dzień wiąże się ze szczególną lekcją, jaką tak naocznie i namacalnie dał nam Pan Bóg. Czy we wszystkim potrafimy dostrzegać zamysł Boży, Jego Opatrzność, a może czasami upomnienie, ostrzeżenie, mobilizację do czuwania, bo nie znamy dnia, ani godziny ? Czy dostrzegamy i szanujemy opiekę Matki Najświętszej ?
 
         Zachęcam - w rozszerzeniu strony - do wspomnienia tego żywiołu sprzed sześciu laty i pooglądania trochę zdjęć udostępnionych przez ARI oraz XEP - którzy z aparatem w ręce utrwalili tamte trudne chwile.
więcej

post scriptum - po pielgrzymce różnych dróg i kultur w Herbach

2014-08-13

News
To był piękny dzień - dla PIELGRZYMÓW niosących Jezusa Miłosiernego do tronu Pani Jasnogórskiej - z Ołomuńca do Częstochowy. To był wielki dzień świadectwa wiary - dla naszej Parafii - ale również dzień naszej gościnności dla tych, którzy szlakiem Maryi przechodzą przez Herby. W imieniu własnym jako gospodarza parafii, w imieniu przewodnika O. Andrzeja Szpaka - siedemdziesięcioletniego salezjanina - oraz w imieniu wszystkich pielgrzymów - dziękuję Panu Wójtowi, Pani Dyrektor szkoły oraz Paniom czuwającym i obsługującym - za udostępnienie hali sportowej z całym zapleczem, za troskliwość i serce. Dziękuję wszystkim osobom i domostwom, które podejmowały całe rodziny - także z małymi dziećmi - na posiłek, pod prysznic, a nawet na kwatery do swoich domów i mieszkań.

W rozszerzeniu strony słowne i fotograficzne >post scriptum< Marka
więcej

O.Stanisław Kazek Oblat z Madagaskaru w Herbach

2014-08-12

News

    W progi naszego parafialnego kościoła w Herbach w niedzielę 17 sierpnia zawita misjonarz rodem z Lublinieckiego Wymyślacza - ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - O. Stanisław Kazek, który od prawie 25 lat swoją posługę sprawuje na Madgaskarze. Przyjeżdża tylko do kraju na krótkie wakacje.

   Trudne jest życie na Madagaskarze – na południowo-wschodnim kierunku Czarnej Afryki. Piękni są tam ludzie, pracowici rybacy i nie tylko … wielu z wygnania, z choroby malarii, trądu i holery. Tam od lat (ponad 150) chrześcijaństwo zbiera piękne owoce licznych, miejscowych powołaniań do Służby Bogu i Kościołowi. Więcej opowie nam O. Stanisław osobiście w niedzielę po Wniebowzięciu Maryi. 

     Myślę, że również wtedy – szczerym i hojnym sercem – wspomożemy to misyjne posługiwanie. Ku przypomnieniu już mieliśmy u nas niedawno polskiego misjonarza diecezjalnego z Tanzani, kamilianina z Madagaskaru oraz w oryginale kapłanów z Tanzani, Etiopii i Keni. Niech duch misyjny i ewangelizacyjny w nas rozkwita – też w ten sposób wspomagając misjonarzy odpowiadamy na Chrystusowe polecenie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom…”

 

 

więcej

Zaproszenie na odpust do Matki Bożej Pokornej - Rudy Raciborskie 15 sierpnia

2014-08-09

News
            "W tym roku dominującym akcentem jest dziękczynienie za kanonizację wspaniałych papieży: św. Jana Pawła II i jednego z jego poprzedników - św. Jana XXIII. Przenosimy się pamięcią do krótkiego pobytu papieża Polaka w naszej diecezji przed 15 laty, czego materialnym śladem było pobłogosławienie koron dla naszego rudzkiego obrazu. (...) Tegorocznej uroczystej Eucharystii w rudzkim sanktuarium w uroczystość Wniebowzięcia NMP przewodniczył będzie biskup Wolfgang Ipolt, ordynariusz diecezji Görlitz. (...) Naszej Pokornej Pani, czczonej w sanktuarium w Rudach, mamy tyle spraw do przedstawienia. Przybądźmy więc z pełną ufnością i radością, że ostaniemy wysłuchani.    Zapraszam Was wszystkich, Drodzy Współbracia Kapłani, Czcigodne Osoby Konsekrowane i Kochani Diecezjanie! Centralnym momentem naszego modlitewnego spotkania będzie uroczysta Msza św. na dziedzińcu dawnego opactwa o godz. 11.00." 
- pisze do nas w zaproszeniu nasz Biskup Diecezjalny Jan Kopiec. 

W rozszerzeniu cały tekst i kilka zdjęć Matki Bożej i Jej Domu z Rud Raciborskich.więcej

Przemienienie na Górze Tabor

2014-08-06

News
Na Święto Przemienienia Pańskiego w dniu 6 sierpnia - w „brewiarzu” czytamy, że na Wschodzie Kościół tę tajemnicę świętowano  już w VI wieku. Przemienienie Pańskie było wówczas największym świętem w ciągu lata. Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził ją papież Kalikst III z podziękowaniem Panu Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski Jan Hunyadi, a całą obronę i bitwę przygotował św. Jan Kapistran. Jednak lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce święto znane jest od XI w.

            To święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego ten świąteczny obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.

             Tym bardziej dla mnie tę tajemnica przemiany przypomina mi śmierć – 6 sierpnia 1980 roku - przy budowie kościoła w Jawornicy - mojego wychowawcy, proboszcza, dziekana lublinieckiego i przewodnika na drodze do kapłaństwa – Ks. Pawła Misia.

            Tym razem – w rozszerzeniu strony proponuję, przez klip z YouTube, pielgrzymkę do świątyni Przemienienia Pańskiego na Górze Taborwięcej

Kochająca Matka zawsze jest trzeźwa - to jest hasło na sierpień 2014 roku - miesiąc dobrowolnej abstynencji

2014-08-02

News

            W ubiegłym 2013 roku – według oficjalnych danych – Polacy na alkohol przeznaczyli ponad 30 miliardów złotych. Statystyki badające średnią spożycia alkoholu w przeliczeniu na obywatela ujmują dopiero młodzież od 15 roku życia i przeliczają na 100% alkoholu (jeżeli piwo ma 5% tzn. - tę liczę należy pomnożyć dwudziestokrotnie). W handlu detalicznym to wyliczenie wskazuje na Polaka 13,6 litra czystego alkoholu, do czego socjolodzy zachęcają dodać 2 do 3 litrów alkoholu nierejestrowanego. Od lat odnotowuje się u nas wzrost ilości spożywanego alkoholu. Zjawisko to dotyka nas w sposób szczególnie upokarzający. Inni mówią o nas: „pijany jak Polak”. Stąd apel, by tworzyć warunki prawne i społeczne sprzyjające ochronie trzeźwości. 

            Oczywiście, przez różnego rodzaju bardzo wysokie podatki nakładane na sprzedawany alkohol przybywa sporo pieniędzy do budżetu państwa. Specjaliści jednak wskazują na to, że społeczne i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu i uzależnienia od niego kilkakrotnie przewyższają dochody państwa z tytułu podatków z jego sprzedaży i mogą nawet sięgać sumy 45 miliardów złotych strat. Pytanie do przemyślenia – w czyim interesie jest reklamowanie, propagowanie i sprzedawanie alkoholu ?

            W rozszerzeniu strony możemy przeczytać całe przesłanie  Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego z Łomży.
więcej

Pielgrzymi Ks. Andrzeja Szpaka - salezjanina - w Herbach 11/12 sierpnia

2014-07-20

News

XXXVI MIĘDZYNARODOWA PIELGRZYMKA 

MŁODZIEŻY RÓŻNYCH DRÓG I KULTUR ORAZ RODZIN 

OLOMOUC - CZĘSTOCHOWA     31. lipca - 12. sierpnia 2014r.

poniedziałek 11 sierpnia - HERBY

            Co roku wyruszają z innego miejsca i niosą obraz Jezusa Miłosiernego. Więcej zasad nie ma. Zaczynali w 1979 roku - 35 lat temu w Warszawie. Wyruszali m.in. ze Szczyrku, Wambierzyc, ale też z Brukseli, Amsterdamu czy Paryża, Rzymu. W tym roku wyruszają z Ołomuńca – na wschodzie Czech.  Spotkać ich można tylko na polnych drogach. Bo jak mówią, „chodzenie asfaltem wymaga zdyscyplinowania”.

 

            Msze św. codzienna jest zwykle w którymś z kościołów po drodze. Jeśli akurat takiego nie ma, ołtarz budują z plecaków lub czegokolwiek, co może być przydatne. Przewodnikiem jest już ponad siedemdziesięcioletni salezjanin O. Andrzej Szpak duchowym liderem zespołu Echo Sacrosongu – obecnie mieszkający w domu zakonnym w Oświęcimiu.

            W czasie pielgrzymki, oprócz modlitwy i sakramentów, ma miejsce także wieczór medytacji przy ikonach, wystawa fotografii, teatrzyk dla dzieci, nocne śpiewanie własnych tekstów czy wreszcie miękkie „reggae” religijnych piosenek. To wszystko wyraża radość i tworzy klimat tej pielgrzymki.

            Idzie ich zawsze kilkaset osób. Kilka lat temu nocowali w Olszynie. W tym roku - ostatni wieczór przed wejściem na Jasną Górę - zapragnęli spędzić w Herbach korzystając z gościnności mieszkańców, szkoły, sali gimnastycznej i gminy. Będą u nas w poniedziałek 11 sierpnia w godzinach popołudniowych.

            Wieczorną Mszę Świętą „podsumowującą” zaplanowali na godzinę 20.30 a potem adoracja.  Myślę, że znajdzie się wiele rodzin i mieszkań, które udostępnią łazienki, ale i chętnie poczęstują posiłkiem utrudzonych pielgrzymów. Mamy przecież wiele doświadczenia i najmilszych wspomnień po pielgrzymach legnickich, którzy również u nas przeżywali przeprośny wieczór i ostatnią noc przed wejściem na Jasną Górę. Wówczas było ich kilka tysięcy – tym razem z Ks. Andrzejem Szpakiem – kilkaset, ale za to z jakim rozmachem tchnienia Bożej Mocy.

            W rozszerzeniu strony znajdziemy plakat i program całej pielgrzymki zaczerpnięty z ich strony: DoZiemiObiecanej.pl

 http://www.doziemiobiecanej.pl/
więcej

30 czerwca zaczęliśmy naprawiać elewację zewnętrzną wieży

2014-07-17

News
         W poniedziałek 30 czerwca, przy dość ładnej pogodzie pierwszego dnia wakacji, rozpoczęły się prace naprawcze elewacji naszej wieży kościelnej. Nie było wiadomo jaki jest ogrom zniszczeń, na które wskazywały pęknięcia - szczególnie na zachodniej części. Największym jednak problemem było podejście do prac na ścianie południowej, która jest od strony miedzianego dachu nawy kościoła. Ten pomysł prac ze zwyżek-dźwigów był chyba najlepszym rozwiązaniem. Ten styl prac jest kosztowniejszy, ale bezpieczny dla dachu, którego wartość samego pokrycia w stawkach kosztorysowych na dzień dzisiejszy sięga sumy przekraczającej milion złotych polskich. Najtrudniejsze prace już za nami. Myślę, że za tydzień będzie można zapomnieć o robocie, ale pozostanie do zapłacenia rachunek. Dlatego zachęcam do obejrzenia foto-reportażu dotychczasowej roboty w rozszerzeniu. Jeszcze raz odwołują się do życzliwości i hojności Was Parafian. Na nas wszystkich przecież spoczywa obowiązek troski o wspólne, także materialne potrzeby Kościoła. A ten kościół jest naszym wspólnym dobrem. Chyba, że są już wśród nas tacy, którzy uważają inaczej. Tylko jak rozumieć wtedy ich łączność z Rodziną Parafialną ?
więcej

Koronacja obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gliwicach

2014-07-13

News
            W tym samym dniu, kiedy przeżywaliśmy nasz parafialny Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa - w czasie uroczystej Mszy św. odprawionej 22 czerwca w południe w gliwickiej katedrze metropolita krakowski ukoronował ikonę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, która na co dzień odbiera cześć w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, nad którym opiekę sprawują ojcowie redemptoryści.Ten obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – z Krety - przybył do Gliwic w 1923 roku, dzięki staraniom ojców redemptorystów, którzy szerzyli kult Matki Boskiej.  Wkrótce tam powstało Arcybractwa Maryi Nieustającej Pomocy. Niestety w czasach komunistycznych zostało ono rozwiązane. Swoją działalność w tym miejscu zaznaczyła także Sodalicja Marjańska. Od 23 stycznia 1951 r. sprawowana jest regularnie Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W każdy wtorek wierni gromadzą się w gliwickim kościele ojców redemptorystów na wspólnej modlitwie. Korony zrobione dla tego obrazu zostały poświęcone przez papieża Franciszka, a nałożone na obraz przez kard. Stanisława Dziwisza z Krakowa. Uroczysta koronacja gliwickiej ikony Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jest już trzecią w Polsce po Krakowie i Toruniu. 


 
więcej

.13 lipca przed południem - KRWIODAWSTWO > o 16..00 SAMOCHODY

2014-07-08


krwiodawstwo w Herbach
Przed południem 
13 lipca
w niedzielę
możemy 
podzielić się sercem
oddając trochę krwi
ofiarom 
wypadków drogowych

MIVA POLSKA 
- organizacja kościelna
wspomagająca 
naszych polskich misjonarzy.

szczegóły są - o trzy artykuły niżej


REMONT ELEWACJI WIEŻY NA NASZYM KOŚCIELE i prośba o wsparcie

2014-07-06

News
        Temat naprawiania elewacji zewnętrznej naszej wieży. Przed dwoma laty zauważyliśmy rysy na tynku - szczególnie od strony zachodniej. Po czasie pokazywało się takich rys i pęknięć coraz to więcej i to tylko na wysokości ponad 10 metrów. Właśnie na tej wysokości było zwieńczenie dachem wejście do kościoła. Więcej przeczytajmy w rozszerzeniu strony. 
Tam jest również kilka zdjęć, które warto przeglądnąć. 

 
więcej

W GÓRĘ SERCA - kolejny wieczór UWIELBIENIA w LUBLIŃCU - wspomnienia

2014-07-03

News

            Koncert „W GÓRĘ SERCA!” na lublinieckim rynku, a właściwie cały WIECZÓR UWIELBIENIA, tak samo  jak w Boże Ciało  w ubiegłym roku, i teraz zgromadził wiele ludzi na modlitwie prowadzonej przez O. Tomasza Maniury – oblata z NINIWY – młodzieżowego centrum duszpasterskiego w Kokotku. Była adoracja Najświętszego Sakramentu. Było wiele piosenki chrześcijańskiej. Już od godziny 16.00 rozpoczęły się występy grup muzycznych, a także spektakl w wykonaniu osadzonych kobiet w lublinieckim Zakładzie Karnym – zresztą fantastyczny – jak zawsze !  O godzinie 19.00rozpoczął się Wieczór Uwielbienia „W górę serca”. Podczas koncertu wystąpiła Magda Anioł oraz Siostra Anna Bałchan z towarzyszeniem swoich zespołów muzycznych, kwartetu smyczkowego Altra Volta oraz lublinieckiego chóru Con Brio – ten sam skład – co w ubiegłym roku. Tym razem jednak Gościem specjalnym była córka nieżyjącego już, a jakże kochanego przez wszystkich – nie tylko w tamtych czasach Czesława Niemena -  Natalia Niemen. Aż  dwukrotnie (z bisem) wykonała piosenkę swojego taty: „Dziwny jest ten świat”. W rozszerzeniu klipy autorskie "W górę Serca" z tegorocznego WIECZORU UWIELBIENIA> Warto popatrzyć, posłuchać i w następne Boże ciało pojechać na arganizowane takie WIECZORY MODLITWY I UWIELBIENIA na lublinieckim rynku.

 

więcej

1 2 3 4
...
27 »
Player

Kalendarz
21 sierpnia 2014
Czwartek XX tygodnia okresu zwykłego,
Wspomnienie obowiązkowe Św. Piusa X;
Dni powszednie:

08.00    
        17.00 
 w czasie zimowym
18.00  w czasie letnim
              w pażdzierniku 
              po wieczornym Różańcu - ok. 17.45

Niedziele i święta:

07.30
09.30
   11.00    (poza lipcem i sierpniem)
16.00
Polecane Video

Warto wiedzieć

temat  -   kliknij każdą ikonkę


P.S.  po pielgrzymce 

różnych dróg i kultur

w HerbachKANONIZACJA

Bogu niech będą DZIĘKI


http://www.prymaspolski.pl/pl/historia/

poczet_prymasow_polski_.html


aktualne wydanie 

zachęta


linki do stron z poświęcenia witraży


 - kliknąć ikonkę
więcej
Telewizja Lumen
Wsparcie finansowe
Wsparcie finansowe
Licznik odwiedzin: 423599
Strona główna | Aktualności | Grupy parafialne | Galeria | Kontakt e-parafia