A A A
Parafia Rzymskokatolicka
Najśw. Serca Pana Jezusa - Herby

ŚDM KRAKÓW2016 - dokładnie za rok z Papieżaem Franciszkiem

2015-07-29

News
Dokładnie za rok będzimy przeżywali w Polsce, razem z papieżem Franciszkiem Światowe Dni Młodzieży. BŁOGOSAWIENI MIŁOSIERNI - to oficjalny hymn, który dobrze byłoby nam było sobie przyswoić bo on nawiązuje do słów Pana Jezusa i myśli przewodniej oraz hasła tych ŚWIATOWYCH DNI. 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Bezpieczniej na drogach z Bożym błogosławieństwem

2015-07-27

News
... Niech ksiądz ludziom powie, że w zetknięciu z tymi pociągami nie mają żadnych szans. Przejeżdżając przez przejazd w Herbach szybkie pociągi w ciągu jednej sekundy mogą przejechać odległość 40 m. – Dla Pendolino długość naszego kościoła to przejazd w pół sekundy. Od dostrzeżenia w dali - zobaczenia pociągu może minąć 4-5 sekund i nie zdążymy zejść z torów ... .

KOMUNIKAT bardzo ważny dla każdego katolika w Polsce !

2015-07-22

News

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
po podpisaniu przez Prezydenta RP
ustawy dotyczącej procedury,,in vitro”
22 lipca 2015
KEP Fot.: episkopat.pl

Po podpisaniu ustawy dotyczącej procedury „in vitro” wyrażamy nasze najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból. W tych okolicznościach pragniemy raz jeszcze przypomnieć nauczanie Kościoła:

„Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra:

a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci;

b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie;

c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami». Techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia «nie dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako takie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w darze z życia».

W świetle takiego kryterium należy wykluczyć wszelkie techniki sztucznego zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia homologicznego, zastępujące akt małżeński” (Dignitas personae, 12).

Odpowiedzialność moralna za to, co się stało spada na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili prawo dopuszczające stosowanie metody „in vitro” i na zarządzających instytucjami służby zdrowia, w których stosuje się te techniki. Trzeba też wspomnieć o zorganizowanym sprzysiężeniu, ogarniającym także instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową walkę o legalizację i rozpowszechnienie tej metody. W tym sensie problem „in vitro” wykracza poza sferę odpowiedzialności poszczególnych osób, a zło przez nie wyrządzone przyjmuje daleko idący wymiar społeczny. Ojciec święty Jan Paweł II w Liście do Rodzin pisał: „stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji”.

Poszanowanie życia jako daru Boga wymaga niekiedy decyzji odważnych i sprzecznych z dominującym nurtem – powiedział papież Franciszek do Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich (Rzym, 15.11.2014 r.). Papież zdecydowanie odrzuca różne formy „fałszywego współczucia”, promującego aborcję, eutanazję, zapłodnienie „in vitro” oraz wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych.

W trosce o najbardziej bezbronne istnienia ludzkie oraz w duchu odpowiedzialności przed Bogiem za sumienia powierzonych nam wiernych mamy obowiązek jeszcze raz przypomnieć, że – podobnie jak w przypadku aborcji – katolicy nie mogą stosować „in vitro”, m.in. dlatego, że kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci.

W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili każde życie ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody „in vitro”.

Zachęcamy małżonków, którzy pragną potomstwa, aby podjęli metody leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia moralnego. W przypadku niemożności zrodzenia potomstwa, Kościół zachęca do adopcji sierot, które dla odpowiedniego rozwoju ludzkiego potrzebują ogniska domowego (por. Dignitas personae, 13).

/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, 22 lipca 2015 r.
MIVA POLSKA 2015

2015-07-22


Przykazania dla kierowców MIVA Polska

2015-07-18Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam.

Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:


  1. Nie będziesz egoistą na drodze.
  2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
  3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
  4. Szanuj pieszych.
  5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
  6. Zapnij pasy -  będziesz bezpieczny.
  7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
  8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
  9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Boże pobłogosław naszej podróży. 
Spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu. 
Boże prowadź! 
Święty Krzysztofie, módl się za nami!

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną kalectwa czy śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich, którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen

źródło: www.miva.pl

 


U nas Msza Święta w intencji kierowców oraz o bezpieczeństwo na drogach będzie w niedzielę 26 lipca o godz. 16:00. 


Po Mszy poświęcenie samochodów i motocykli zaparkowanych wokół kościoła. 


W czasie poświęcenia pojazdów będzie możliwość dla naszego Daru Serca na zakup środków lokomocji dla polskich misjonarzy organizowana w ramach działalności Miva Polska
KRWIODAWSTWO przy kościele w Herbach

2015-07-04

krwiodawstwo w Herbach

"Miej serce i patrzaj w serce" Krew jest wspaniałym DAREM - który możemy tak dosłownie dać ze swojego serca. Tak niewiele potrzeba. Zachęcamy Panie i Panów - po 18 roku życia  o podjęcie tego wezwania do oddawania krwi na rzecz ratowania życia innym ludziom. Należy być po lekkim śniadaniu, mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i ważyć przynajmniej 50 kg. Miejmy wiele serca  i  -  jeśli nie ma przeszkód - podarujmy trochę własnej  krwi  tym,  których życie jest śmiertelnie zagrożone. Szczególnie wielkie zapotrzebowanie na taką krew ratującą ludzkie serce jest w miesiącach letnich, kiedy więcej osób ulega różnego rodzaju wypadkom w pracy rolniczej, wzmożonej komunikacji drogowej i ruchu turystycznym ! Dając trochę swojej krwi – „swego serca” w zamian zyskujemy nie tylko satysfakcję, że komuś bezimiennemu naprawdę coś ważnego z siebie podarowaliśmy, ale  zyskujemy przy tej okazji potwierdzenie swojego zdrowia - każda oddana krew jest szczegółowo badana, a ponadto oddanie takiej porcji krwi prowokuje nasz organizm do pobudzenia systemu immunologicznego - odpornościowego. Same zyski, chociaż za pierwszym razem u niektórych trochę strachu !!!.

Regionalne Centrum  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

zwraca się do nas z prośbą o DAR KRWI w niedzielnej akcji,

która jest przed kościołem  w  H E R B A C H w niedzielę 12 lipca

 od 9:00 do godziny 12:30     


Nieudany konkurs !!!

2015-06-27

News
Dl            Zaraz po naszym parafialnym odpuście dałem propozycję "zabawy w konkurs" zainspirowany wspaniałym dniem przed-odpustowym, który mogłem w całości spędzić w towarzystwie naszego Gościa O. Ashenafi Yonatana Abebe - Etiopczyka, który nie tylko jest nam przyjacielem, ale naprawdę podziwia i kocha Polskę. Przejechaliśmy nieznany jemu skrawek naszej ziemi - trochę szlakiem orlich gniazd - Jury Krakowsko-częstochowskiej. Był Ogrodzieniec, Mirów, Babice i wieczorem jeszcze Olsztyn, a po drodze kilka przeuroczych miejsc. Jedno z tych miejsc stało się tematem - pytaniem konkursowym: "Gdzie jest to miejsce z poniższego zdjęcia, w którym fotografowaliśmy się w towarzystwie naszych najwspanialszych przyjaciół, wprawdzie tu tylko kamiennych, ale wpisanych w najlepszą cząstkę życiorysu każdego chrześcijanina ? Można dołożyć króciutką historię tego miejsa poświęconego czci Matki Najświętszej ! (to dla podpowiedzi)"

           Niestety nie dotarła ani jedna odpowiedź ni drogą poczty internetowej, ani też tradycyjnie pisanej. A nie wierzę, że to miejsce nikomu nie jest znane. Jeśli jednak nic o nim nie wiedzieliśmy, to w rozszerzeniu obok wielu pamiątkowych zdjęć z tego naszego przed-odpustowego wędrowania (dla Ashe - maratończyka to biegania w górę i w dół w każde ciekawe miejsce, a ja, ze względu na  moje "parametry" zwiedzałem te miejsca bardziej już statycznie, raczej z dołu, bez forsowania dobrze mi znanych z dawnych lat skałek.

Zachęcam do przeczytania tekstu w rozszerzeniu !i już wakacje !

2015-06-25

News

      Od kilku dni trwa już pełnia lata. Już są wakacje i czas urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych bezrobociem, rozbitych, patologicznych, nie pojedzie na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie może być dla nas obojętny. Pamiętajmy też o ciężkim trudzie rolników podczas żniw; pamiętajmy, że każda kromka chleba, to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć:

Szczęść Boże !


25 km pieszo do Pani Jasnogórskiej ze swoimi i parafialnymi intencjami

2015-06-13

News
            Tradycyjnie w sobotę przed zakończeniem Roku Szkolnego - o godzinie 5:00 - w naszym kościele pobłogosławię wszystkich, którzy podejmą trud pieszego pielgrzymowania do tronu Matki Bożej Królowej Polski. Pielgrzymi, w tak różnym wieku - od dzieciństwa po dostojną starość, wraz ze swym przewodnikiem Ks. Tomaszem - powędrują do tronu Najświętszej Matki.  

Dzięki za ODPUST - IMIENINY KOŚCIOŁA ... na dokładkę KONKURS !

2015-06-12

News
 
        Składam szczególnie serdeczne „Bóg zapłać” O. Ashenafiemu Yonasowi Abebe i wszystkim księżom, którzy dołączyli się do naszego parafialnego świętowania tajemnicy MIŁOSIERNEGO, NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, … zatroskanemu o każdy szczegół Ks. Tomaszowi, a także całej służbie liturgicznej, pocztom sztandarowym, Panom do krzyża i baldachimu, P Organiście, Paniom odmawiającym Różaniec przed każdą Mszą świętą w naszej parafialnej świątyni w intencjach współczesnego Kościoła i świata, … wszystkim, którzy przygotowując tegoroczną procesję Bożego Ciała zadbali również o świąteczny, odpustowy wystrój naszego kościoła,  Wielkie DZIĘKI BOGU za WAS  - drodzy Parafianie i nasi Goście.

Odpust - to taki uroczysty Dzień IMIENIN każdego kościoła. Czasami nie tylko w dniu samych imienin świętujemy, ale z racji imienin organizujesię taką zewnętrzną UROCZYSTOŚĆ. I tak jest również w Parafii. Nasz kościół parafialny nosi przepiękne imię Najświętszego Serca Pana Jezusa - którego dzień IMIENIN przypadł w tym roku właśnie dzisiaj - 12 czerwca - to jest 8 dni po Uroczystości Bożego Ciała. Jednak zewnętrzne uroczystości obchodziliśmy w niedzielę - zaraz po Bożym Ciele. Tym razem wspaniałym gościem był zaprzyjaźniony z naszą parafią od ponad 5 lat Etiopczyk ze Zgromadzenia Misyjnego Matki Bożej Pocieszenia (Consolata). W kazaniu pokazał Miłość Serca Bożego - Miłość Boga w zestawieniu ze sercem Ojca i Matki. Podzielił się bardzo osobistymi refleksjami. Ale dzień wcześniej - całą przedodpustową sobotę mogliśmy spędzić w jego towarzystwie ciesząc się jego życiowym entuzjazmem, ewangelicznym zapałem, radością z życia i podziwiać siłę nóg jego - jako pięciokrotnego maratończyka. 
     
         Dla zwiększenia atrakcyjności naszej internetowej strony parafialnej wymyśliłem- z tej okazji - konkurs  taki bardzo wymyślny i przewrotny.
          Proszę do 25 czerwca odpowiedzi przesłać (najlepiej prawidłowe, mogą być domniemane lub bardzo dowcipne) na adres pocztowy bądź internetowy naszej parafii na pytanie:
   
" Gdzie jest to miejsce z poniższego zdjęcia, w którym fotografowaliśmy się w towarzystwie naszych najwspanialszych przyjaciół, wprawdzie tu tylko kamiennych, ale wpisanych w najlepszą cząstkę życiorysu każdego chrześcijanina ? Można dołożyć króciutką historię tego miejsa poświęconego czci Matki Najświętszej ! (to dla podpowiedzi)"

           Dziesięć pierwszych prawidłowych, lub szczególnie pozytywnie zaskakujących, odpowiedzi zostanie nagrodzonych filmami DVD z współczesnej twórczości religijnej !!!Poodpustowe wspomnienie i refleksja

2015-06-08

News

        To prawda, że w minioną niedzielę - bezpośrednio następującą po uroczystości Bożego Ciała - przeżywaliśmy w naszym kościele te oficjalne i zewnętrzne  obchody ODPUSTU PARAFIALNEGO. Jednakże zgodnie z kalendarzem liturgicznym w Kościele katolickim uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada dopiero w najbliższy piątek (po oktawie Bożego Ciała).Uroczystość ta została ustanowiona po obiawieniu się Pana Jezusa wizjonerce z XVII wieku w francuskim Paray-le-Monial - siostrze zakonnej, wizytce – Św. Małgorzacie Marii Alacoque (mamy jej witraż jako trzeci z lewej strony nawy głównej kościoła).  Faktycznie właśnie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, ta w najbliższy piątek, jest największym naszym parafialnym świętem imienin kościoła. Jednakże już od 20 lat to święto jest Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów  (ustanowione przez Świętego Jana Pawła II – papieża Polaka w 1995 roku). Należałoby tu powtórzyć często słyszaną mądrość porzekadeł, że takich będziemy mieli kapłanów, jakich sobie u Pana Boga wymodlimy, a może dosadniej – w przyszłości o tyle będziemy mieli kapłanów Jezusa Chrystusa, o ile gorąco, wytrwale i z ufnością będziemy modlili się o dobrych i świętych kapłanów. Zamiast krytykować, obgadywać czy nawet oczerniać, lepiej za nich się modlić, jeśli źle postępują, także z taktem i kulturą upominać, ale przede wszystkim współpracować i wspierać. Każdy kapłan jest z Ludu wzięty i dla Ludu postawiony – czytamy w Piśmie świętym i staramy się o tym pamiętać szczególnie wtedy, gdy współczesna antykultura robi wszystko, by podważyć ich autorytet, wiarygodność i społeczną pozycję w środowiskach ludzi wierzących.

   W najbliższy piątek  w naszym kościele, w dniu naszego parafialnego Odpustu i Światowym Dniu Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, każdy z nas powinien uczestniczyć we Mszy świętej i ponowić Akt swojego Ofiarowania siebie i swoich księży temuż Miłosiernemu Sercu, które tak wielką wartość ma dla wielu z nas. 

Z racji uroczystości w ten piątek nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.   

Na niedzielnej sumie nie wszyscy uczestniczący zabrali zaproponowane książki P. Czesława Ryszki , które miały być prezentem odpustowym dla tych, którzy doceniają wartość pełnego uczestniczenia w kościele w SUMIE ODPUSTOWEJ. Właśnie Suma Odpustowa jest zawsze pierwszorzędną MSZĄ w każdej kaplicy, kościele, świątyni, bazylice i katedrze jako ich „DZIEŃ IMIENIN”. Jeszcze pozostało z tyłu kościoła kilkadziesiąt egzemplarzy tej książki dla tych, którzy będą w  piątkowy Odpust na Mszy Świętej w naszym kościele. Ci, którzy jej jeszcze nie mają w domu, a postarają się ją przeczytać - a naprawdę warto ! - będą mogli zabrać na pamiątkę z koszyków leżących na stolikach z boku przy konfesjonałach.

Zdjęcia z Odpustu są w rozszerzeniu, a w najbliższych dniach będzie jeszcze

 kilka zdań o tegorocznym kaznodziei odpustowym wraz z fajnymi zdjęciami Boże Ciało w Herbach ... z uwielbieniem Boga - na lublinieckim rynku

2015-06-05

News
            Przy wyśmienitej pogodzie w tym roku procesją obeszliśmy teren domów jednorodzinnych w obrębie ulic Krótkiej, Ogrodowej, Parkowej i Leśnej. Cztery OŁTARZE zwrócone były w cztery strony świata. Jak zawsze ołtarze były przygotowane w nowych miejscach, w nowym wystroju, z tematyką hasła obecnego roku duszpasterskiego zachęcającego nas do ciągłego nawracania się i wierzenia w Ewangelię. Pomagał nam - już od roku Święty papież - Jan Paweł II, który przypominał, że każdego człowieka należy mierzyć miarą serca, zachęcał, abyśmy nie lękali się być w codzienności świętymi, którzy chcą wspólnym wysiłkiem odnawiać oblicze naszej polskiej, naszej herbowskiej ziemi. Wprawdzie, pomimo pięknej pogody, frekwencja parafian nie była największa. Ci, którzy pozostali do końca - pomimo awarii sprzętu nagłaśniającego - zwarci wspólną modlitwą i śpiewem - uwielbiali Jezusa Eucharystycznego; stanowili w modlitwie jedno serce i byli jednego ducha. 

            Od godziny 19:00 na lublinieckim Rynku - już po raz trzeci - był "WIECZÓR UWIELBIENIA" z adoracją Najświętszego Sakramentu. Tam na olbrzymiej scenie ludzie młodzi dzielili się Chrystusem. Wspaniałe medytacje i religijna piosenka fantastycznych artystów. Byli młodzi instrumentaliści, kwartet smyczkowy, chórki dziecięce i młodzieżowe - wysokiej klasy, była śpiewająca zakonnica S. Annę Bałchan, ale także znana z piosenek country i muzyki chrześcijańskiej Magdę Anioł oraz znana z jazzu, soulu i gospelu Ewa Uryga.

 Zachęcamy do pooglądania w rozszerzeniu zdjąć z Herbów i Lublińca.
 Można je ściągać sobie na komputer

1 2 3 4
...
33 »
Player

Kalendarz
29 lipca 2015
Środa XVII tygodnia okresu zwykłego,
Wspomnienie obowiązkowe Św. Marty;
Dni powszednie:

08.00    
        17.00 
 w czasie zimowym
18.00  w czasie letnim
              w pażdzierniku 
              po wieczornym Różańcu - ok. 17.45

Niedziele i święta:

07.30
09.30
   11.00    (poza lipcem i sierpniem)
16.00


Modlitwa w drodzePorządek Mszy Św.
Dni powszednie:

08.00    
        17.00 
 w czasie zimowym
18.00  w czasie letnim
              w pażdzierniku 
              po wieczornym Różańcu - ok. 17.45

Niedziele i święta:

07.30
09.30
   11.00    (poza lipcem i sierpniem)
16.00


Modlitwa w drodzeKontakt


42-284 HERBY    ul. Katowicka   1    

parafia@parafiaherby.pl

telefon do kancelarii  34 - 35 74 266


Polecane Video

Warto wiedzieć


aktualne wydanie zachętaNSPJ Herby

  


więcej
Telewizja Lumen
Wsparcie finansowe
Wsparcie finansowe
Licznik odwiedzin: 740974
Strona główna | Ogłoszenia parafialne | Grupy parafialne | Galeria | Kontakt e-parafia