ZWYCIĘZCA ŚMIERCI PIEKŁA i SZATANA - WIELKANOC 2014

2014-04-17

News
"Ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem,
umarł i został pogrzebany.
Trzeciego  dnia  ZMARTWYCHWSTAŁ"


           Tak brzmią słowa WYZNANIA WIARY wypowiadane przez Świadków  tego Wydarzenia WIELKIEJ NOCY. Powtarzamy je z tą samą wiarą, z jaką  były wypowiedziane po raz pierwszy, a zapisane na kartach Ewangelii. Tą prawdą chcę dzisiaj na nowo dzielić się – i myślę, że wzajemnie - jako zadaniem wyznaczonym przez Arcykapłana, Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

Dzielę się radością Wielkiego Czwartku – jako wspomnienia Wieczerzy Pańskiej, ale też czterdziestej rocznicy święceń kapłańskich - 11 kwietnia 1974r.

 Dzielę się dostojeństwem Wielkiego Piątku, bo objawia miłosierdzie wobec moich grzechów, które Chrystus zmywa Swą Przenajświętszą Krwią, a które to MIŁOSIERDZIE głosił -  wkrótce kanonizowany Rodak Jan Paweł II.

Dzielę się TYM ZWYCIĘSTWEM życia nad śmiercią. ... Jak tu nie dzielić się i nie radować z objawienia Tego, co zwycięża wszelkie podziały i niezgodę – jednością i pokojem, nasze słabości – Bożą Mocą, … ludzki grzech - świętością, … zło – dobrem, … kłamstwo – prawdą, …  szatana – Bożą Miłością       

             Niech pamięć o Tajemnicy Wielkiej Nocy przynosi POKÓJ, niech umacnia NADZIEJĘ i rozpala MIŁOŚĆ, a Chrystus Zmartwychwstały niech BŁOGOSŁAWI !

życzy ks. Piotr

	Śp. Ks. Damian Kominek - Pierwsza rocznica tragicznej śmierci

2014-04-15

News

         We wtorek 16 kwietnia 2013 r. przed godziną 15.00 na drodze z Koszęcina do Tworoga zginął ks. Damian Kominek. Minął rok.  Wtedy – po skończonych lekcjach – wyjechał na chwilę - chyba tylko do miasta – do sklepu na zakupu, bo dwie godziny później miał  do niego przyjechać inny kapłan. … Nie dojechał.  Tragiczny wypadek – po roku jeszcze pozostają ślady opalonych drzew ... i krzyż. Ten krzyż na trasie Koszęcin – Tworóg w środku lasu, jak wiele innych krzyży ustawianych przy drogach – w miejscach śmiertelnych wypadków - przypomina jakby Jego - Chrystusowe kazanie: 

"czuwacie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie Syn człowieczy przyjdzie”     

(Mt.24,42…)


więcej

ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII - PROGRAM

2014-04-10

News

Przygotowujemy się do przeżycia w naszej parafii ODNOWIENIA MISJI. Zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach rekolekcyjnych, w których poprowadzi nas do Chrystusa – Arcykapłana Ks. Kazimierz Sobański – Rogacjonista Serca Jezusowego. Wszystkich, którzy chcą na serio odnowić swoją wiarę w Boga, dobre relacje w środowisku codziennego życia, a przede wszystkim poprawić miłość, zgodę i dobre więzi w swoich rodzinach - gdzie Rodzice są KAPŁANAMI i NAUCZYCIELAMI  OGNISKA DOMOWEGO -  ZAPRASZAMY  do udziału w tych misyjnych spotkaniach w naszym kościele.

 

NIEDZIELA PALMOWA - kapłańska - Msze z naukami w tradycyjnym porządku. We Wielki PONIEDZIAŁEK, WTOREK i ŚRODĘ - poranne Msze rozpoczną się o godz. 9.00, wieczorne o godz. 18.00. W czasie Mszy – będą Nauki Stanowe – już bez dodatkowych spotkań.  Pół godziny przed każdą Mszą  – w ciszy – przy wystawionym Najświętszym Sakramencie – a także zaraz po Mszach - będzie okazja do spowiedzi. Ze względu na to, że w dniach przedświątecznych pozostaje w parafii tylko jeden kapłan – będzie mniej możliwości do spowiedzi. Zatem nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę, by potem nie było trzeba wystawać w długich kolejkach.

Plan rekolekcji szkolnych jest w rozszerzeniu strony, a program całych rekolekcji oraz Triduum Paschalnego jest w zakładce "ogłoszenia duszpasterskie" oraz klikając ikonkę poniższą albo obok, w prawym boksie  "PROGRAM  RENOWACJI  MISJI"więcej

Bilet dla Brata – startujemy! - na dwa lata przed Światowymi Dniami Młodzieży KRAKÓW 2016

2014-04-08

News

         Papież Franciszek zapowiedział, że w lipcu 2016 r. pragnie spotkać się z młodzieżą całego świata w Polsce, w Krakowie. Od kilku miesięcy ruszyły przygotowania duchowe i organizacyjne do tego wydarzenia. Coraz więcej osób i wspólnot zaczyna postrzegać je jako swoje zadanie. Przed Polską wielkie wyzwanie, które mierzyć trzeba nie tylko w kompetencjach logistycznych czy wymiernej walucie, choć te w wielu przypadkach będą wręcz niezbędne, ale przede wszystkim w darze serc otwierających się na te przeogromne potrzeby. Papież Jan Paweł II prosił kiedyś o „wyobraźnię miłosierdzia”. Wydaje się, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wezwanie to staje jak najbardziej aktualne. 

 

Od czego zacząć? Wszyscy są zaproszeni do modlitwy. Szczególnie prosimy o to wspólnoty zakonne i grupy modlitewne. Młodzież zapraszamy do organizowania się w parafialne zespoły ŚDM, które poprzez systematyczną formację przygotują się duchowo, a także będą przedłużeniem diecezjalnych Centrów ŚDM w realizacji projektów ogólnopolskich i diecezjalnych. Już teraz, od Niedzieli Palmowej, można stać się wolontariuszem projektu „Bilet dla Brata”. W wielu diecezjach od jesieni rozpoczną się szkoły liderów ŚDM.

 

Niektórym wydaje się, że do spotkania w 2016 r. jest jeszcze wiele czasu. Z jednej strony to prawda, ale nie jest to czas, który mamy spędzić bezczynnie. Przeciwnie, jest on nam podarowany jako czas łaski i mobilizacji. Zapraszamy wszystkich do współpracy. A jako pierwsze dzieło podejmowane na płaszczyźnie ogólnopolskiej proponujemy „Bilet dla Brata”, czyli dzieło pomocy pielgrzymom ze Wschodu. Przez dwa najbliższe lata pragniemy gromadzić środki, z których dofinansujemy udział w Światowych Dniach Młodzieży pielgrzymom z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. Pamiętamy, jak wielu młodych z tej części świata wzięło udział w VI ŚDM na Jasnej Górze w 1991 r. Ufamy, że teraz może być podobnie i my wszyscy możemy w tym pomóc. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkie osoby, parafie, szkoły i instytucje do daru serca, do fundowania „Biletu dla   Brata”.

 

Ks. Grzegorz Suchodolski

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM

 

Więcej na stronie:  http://www.biletdlabrata.pl/

ROK MISYJNY w PARAFII - przygotowanie do RENOWACJI oblicza naszej wiary

2014-04-05

News
            Już za tydzień - w Niedzielę Palmową - 13 kwietnia - rozpoczynamy Renowację (Odnowienie) MISJI PARAFIALNYCH. Te REKOLEKCJE – za nauczaniem soborowym – w tym roku mają nam przypomnieć tzw. powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących wynikające z przyjętego Chrztu, Bierzmowania i Sakramentu Małżeństwa; będą przypominały i na nowo uświadamiały, że RODZICE mają być KAPŁANAMI i NAUCZYCIELAMI DOMOWEGO KOŚCIOŁA – tego OGNISKA DOMOWEGO. Rodzice mają być pierwszymi katechetami, nauczycielami wiary, przewodnikami na drodze uświęcenia, tymi, którzy za dzieci i wraz z dziećmi się modlą, im każdego dnia błogosławią, … prowadzą do Kościoła, do Chrystusa. Warto zrobić sobie rachunek sumienia i zapytać samego siebie - jak to jest w moim życiu, w mojej rodzinie, w moim środowisku szkoły, pracy ... A może wpatrując się w te obrazki z PASJI  Mela Gipsona - rozważyć to, co dla nas uczynił Jezus Chrystus jako Kapłan - Zbawiciel i nasz Odkupiciel - co przecierpiał za grzechy każdego z nas. A wtedy może łatwiej będzie mi powiedzieć te słowa piosenki - modlitwy błagalnej:

 Tak mnie skrusz,

Tak mnie złam,
Tak mnie wypal Panie
Byś został tylko Ty 
Byś został tylko Ty
Na prawdę Ty

Te nie jest tak, że ktoś, gdzieś tam coś powiedział, nie wiadomo kiedy i jak - to mój grzech jest w tym łańcuchu dla Chrystysa, gwoździem w Jego ranach

2014-04-03

News

            Myślę, że wiele jest powodów ku temu, aby przeżywać pokutną atmosferę  Wielkiego Postu. Zdarza się często, że w plotce, pomówieniu, czy nawet w oszczerstwie  wyrządzamy wiele krzywdy nawet tym naszym bliźnim, których, wydaje się, że kochamy, czy szanujemy. Każdym grzechem – również tym przeciwko miłości bliźniego – obrażamy Pana Boga, który do końca nas umiłował. Pan Jezus - pomimo tego wszystkiego, co niszczy obraz Dobrego Boga w naszych sercach – koi nasz ból, usuwa strach, napełnia nadzieją, odpuszcza nasze grzechy. Warto robić sobie taką refleksję, gdy przyjdzie nam na myśl pokusa oceniania czyjegoś życia, czy oskarżania innych. Na te dni wielkopostnego przeżywania swojego nawracania i przygotowania do odnowienia Misji Parafialnych, a także oczekiwania na Zmartwychwstanie, a potem Kanonizację naszego rodaka Jana Pawła II – w rozszerzeniu strony dedykuję klip YouTube z piosenką Beaty Bednarz zatytułowaną „GOLGOTA”


więcej

DLACZEGO RODZICE POWINNI BŁOGOSŁAWIĆ SWOJE DZIECI ?

2014-04-02

News

         Coraz powszechniejsza staje się współcześnie niezbyt uzasadniona praktyka podbiegania, czy podchodzenia do balasek w czasie komunikowania  - dzieci, które nie mogą jeszcze przyjmować Komunii Świętej, ale tak się zachowują jak dorośli - składają ręce, klękają, czasem też otwierają buzie, jakby chciały przyjąć Komunię Świętą. Ksiądz się może nie zorientować i podać Pana Jezusa. Ale przecież te dzieci tego często nie rozumieją; nauczono, aby podchodziły w czasie komunikowania, by otrzymać od księdza krzyżyk na czoło zamiast komunii. Myślę że jest to utrwalanie złej praktyki. Owszem, gdy z maleńkim, lub nieco większym maluchem - dzieckiem rodzice podchodzą do Komunii Świętej, wówczas kapłan po podaniu dorosłym Pana Jezusa do ust, czy na rękę, błogsławi  dziecko małym znakiem krzyża na czole. Jest to partycypacja - uczestniczenie w Komunii przyjmowanej przez Rodziców. Dzieci mają swój czas i okoliczności w Kościele, kiedy jest im udzielane specjalne błogosławieństwo kapłańskie - np. w Świętych Młodzianków, w dniu Dziecka, Aniołów Stróżów, po specjalnych Mszach dla małych dzieci - i to tyle. 

            Bardziej właściwe jest, aby to Rodzice - i to każdego dnia - błogosławili, a nie przeklinali swe dzieci, by ich życie było błogosławione. Tych okazji do błogosławienia dzieci przez Rodziców jest codziennie bardzo wiele i wtedy naprawdę przed Bogiem Tata i Mama stają się prawdziwymi kapłanami ogniska domowego. O tym żaden dobry tata lub mama nigdy nie powinni zapominać. Proszę przeczytać poniższy tekst   Anselma Grüna:

            «Wielu rodziców błogosławi swe dzieci przed snem. Dziecko nabiera przez to poczucia bezpieczeństwa. Co wieczór matka kładzie swą dłoń na główce dziecka i modli się za nie. Pewna kobieta opowiadała mi, że jej dzieci zawsze nadstawiały  za tym czułym gestem. Dla nich błogosławieństwo było jednoznaczne z obietnicą:  „Jesteś błogosławiony przez Boga. Nie tylko ja o tobie myślę,również Bóg trzyma nad tobą swą opiekuńczą dłoń”.    Gdy dzieci stają się dorosłymi, matka miała opory, aby nadal kreślić na ich czołach znak krzyża. Jednak dorośli już synowie zaczęli się o to upominać. Odczuwali potrzebę, aby otrzymać od matki błogosławieństwo. Za czym tęsknili? Myślę, że potrzebowali namacalnego znaku błogosławieństwa, pragnęli poczuć, że nie są sami i że towarzyszy im nie tylko miłość matki, lecz także miłość Boga, który ich nie opuści, nawet jeśli gdzieś poczują się samotni. Błogosławieństwo, które dasz swojemu dziecku, będzie towarzyszyć mu wszędzie, jak rozpostarta, opiekuńcza dłoń Boga».


więcej

Sutanna - symbol ... znak ... czy tylko szta ?

2014-03-28

News
            Kapłaństwo jest jednym z największych Darów Dobrego Boga. Święty Jan Maria Vianney kapłaństwo nazywa Darem Miłości Serca Jezusowego. Przed kilku laty - z inicjatywy jeszcze papieża Benedykta XVI obchodziliśmy Rok Kapłański, który współczesnemu Kościołowi miał uświadomić to, że niektórzy ludzie - powołani przez Chrystusa - tacy z Ludu wzięci - poprzez Sakrament Kapłaństwa mają stać się przedłużeniem Miłości Pana Jezusa na ziemi we współczesnych czasach. Księża mają być sercem, głosem i rękami kochającego Boga, który zawsze i wszędzie jest MIŁOŚCIĄ. Takim zewnętrznym znakiem rozpoznawczym Chrystusowego, katolickiego kapłana - jest pod szyją noszona biała koloratka, a tam, gdzie jest sprawowana Liturgia, posługa Słowa Bożego i Sakramentów - ta prosta sutanna ma odróżniać zewnętrznie księdza od osób świeckich - także bardzo ważnych w ewangelicznym posługiwaniu Kościoła. Za kilka tygodni (27 kwietnia - w Niedzielę Bożego Miłosierdzia) nasz Polski Papież Jan Paweł II będzie ogłoszony ŚWIĘTYM dla całego Kościoła Powszedniego Wystarczyła mu ta prosta, skromna i uboga sutanna i kapłański ślub. Może warto zrobić refleksję nad wartością  Bożego Daru, jakim jest Kapłaństwo. Dobry Bóg swym kapłaństwem obdarowuje wybranych przez Siebie ludzi. Trzeba wiele się modlić za kapłanów, o świętość i autentyczność kapłańskiego posługiwania 
       

Na tę okoliczność bliskości Dnia Kanonizacji bł. Jana Pawła II wraz z bł  Janem XXIII - papieżami dobroci - dedykują klip YouTybe z piosenką zatytuowaną: "Sutanna" - a w rozszerzeniu, w tle tej religijnej piosenki w innym wykonaniu - zobaczmy historię zrealizowanego powołania do kapłaństwa w ciekawej - skrótowej prezentacji obrazków z podejmowanych decyzji, wzrastania w przekonaniu powołania i uwieńczenia kapłańskimi święceniami, a także realizację tego, czego Pan Bóg oczekuje od każdego ze swoich kapłanów - "sług OŁTARZA, AMBONY i KONFESJONAŁU" a na dodatek refleksja o Św. Janie Marii Vianey`u - patronie kapłanów.

 


więcej

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA - ZWIASTOWANIE PAŃSKIE - 25 marca 8.00 i 17.00 możemy włączyć się w ADOPCJĘ DZIECKA POCZĘTEGO, ale zagrożonego

2014-03-22

News

Proponuję kliknąć poniższy link i zobaczyć krótki klip  YouTube  pokazujący piękno życia  poczętego dziecka - czyż może być coś piękniejszego wśród Bożych Dzieł ?
A tak wyobrażamy sobie myśli, słowa i odczucia dzieciątka w łonie MAMUSI !
czyli  wzruszająca  "OPOWIEŚĆ  NIENARODZONEGO  DZIECKA"
więcej

Po pierwszym roku pontyfikatu papieża Franciszka

2014-03-17

News

         Rok nieustannych niespodzianek dzięki Papieżowi prostemu i życzliwemu przyniósł wiele dobra. Większość katolików jest dumna z Papieża – mogliśmy przeczytać w różnych komentarzach prasowych. Protestantom, muzułmanom, a nawet ateistom podoba się Papież, który potrafi komunikować się ze zwykłym człowiekiem, używając prostych gestów i zrozumiałego języka. Wielu uważa go za „przykład dla rządzących”. Dziennik ABC – jak przeczytałem na portalu wiara.pl - przestrzega jednocześnie przed wiązaniem zbyt wielkich medialnie  nadziei z obecnym pontyfikatem. Zresztą sam Franciszek ma pełną świadomość, że robieniem z niego jakiegoś idola współczesności, czy supermena, zapowiada rychły atak – coś na takiej zasadzie „nóż w plecy". Poczytajmy odniesienie się do tej refleksji w rozszerzeniu strony.

 

więcej

Chrystusie

2014-03-15

News

    Wiersz – pieśń: Jeszcze się kiedyś rozsmucę..., może tego nie jesteśmy świadomi, ale został  napisany przez polskiego poetę - żydowskiego pochodzenia – Juliana Tuwima (1894  – 1953). Był to przyjaciel Romana Brandstaettera (1906-1987), także wielkiego poetę i pisarza polskiego – również żydowskiego pochodzenia. Roman Brandstaetter staje się głęboko wierzącym chrześcijaninem, co więcej , tłumaczy - z języków oryginalnych na piękny język polski - psalmy i inne fragmenty Pisma Świętego. Niestety - Julian Tuwim ma inną, dramatyczną drogę w poszukiwaniu Chrystusa. Jaka musiała być tęsknota za Bogiem tego człowieka, który z swego serca wydobywa tak wzruszające słowa modlitwy do Chrystusa Ukrzyżowanego !

proponuję poszerzyć refleksję Brandstaettera 
i posłuchać aranżacji  wiersza Tuwima 
 w boksie otwierając PLAYER albo w klipach rozszerzenia
- melodia powinna wraz ze słowami głęboko przylgnąć do każdego naszego serca


więcej

Kolejna akcja KRWIODAWSTWA w Herbach przed kościołem - 23 marca

2014-03-12

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Katowicach

zwraca się do nas z apelem

 HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

w HERBACH 

na parkingu przed kościołem

 – w niedzielę 23 marca 

w godz. 900  do  1230

Oczekujemy nowych darczyńców krwi dla poszkodwanych w wypadkach drogowych. Należy być trzeźwym, zdrowym, mieć 18-65 lat, po lekkim śniadaniu i mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i ważyć przynajmniej 50 kg.   Miejmy wiele serca i  - jeśli nie ma przeszkód - podarujmy trochę własnej krwi tym,  których życie jest śmiertelnie zagrożone.  


w rozszerzeniu informacja dla Pań - o MAMMOGRAFII 

więcej

1 2 3 4
...
24 »
Player

Kalendarz
20 kwietnia 2014
I Niedziela okresu wielkanocnego,
Wielkanoc;

Dni powszednie:

08.00    
        17.00 
 w czasie zimowym
18.00  w czasie letnim
              w pażdzierniku 
              po wieczornym Różańcu - ok. 17.45

Niedziele i święta:

07.30
09.30
   11.00    (poza lipcem i sierpniem)
16.0czy wiesz, 
że co roku na świecie 
dokonuje się 
46 000 000 aborcji ?


Warto wiedzieć


aktualne wydanie zachętalinki do stron z poświęcenia witraży


 - kliknąć ikonkę

więcej
Telewizja Lumen
Wsparcie finansowe
Wsparcie finansowe
Licznik odwiedzin: 335912
Strona główna | Aktualności | Grupy parafialne | Galeria | Kontakt e-parafia