JASEŁKA Bożonaodzeniowe u nas w kościele

2015-01-23

News

   Wielkie i wspaniałe przeżycia religijne,

modlitewne, ale i duszpasterskie

wypełniają serca i całą aktywność

wielu naszych parafian.


> W ubiegłą niedzielę wspaniały koncert kolęd prawie pięćdziesięciu wykonawców z jasnogórskiego chóru chłopięcego "Pueri Claramontani".


> Piątek 23 stycznia - najpierw w miejscowym zakładzie penitencjarnym, a potem w kościele - w Godzinie Miłosierdzia połączył mieszkańców Herbów, Pietrzaków, Kliny i Olszyny na adoracji, Koronce do Bożego Miłosierdzia i Mszy Świętej w obecności Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz Ikony Matki Najświętszej - od 30 laty wędrujących  znaków, które jednoczą w modlitwie i solidarności we wierze KATOLIKÓW na wszystkich kontynentach ŚWIATA.


> W niedzielę 25 stycznia - kończącą Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - w ramach Słowa Bożego na Mszy Świętej o godz. 930 nasza młodzież szkolna przedstawi tegoroczne Jasełka Bożonarodzeniowe. Zachęcamy do wybrania się w najbliższą niedzielę właśnie na tę Mszę Świętą, by jeszcze raz przeżyć tak Bożonarodzeniowo refleksję i prawdę o obecności Pana Boga pośród nas.

W  rozszerzeniu kilka pamiątkowych zdjęć >>>

 

więcej

Światowe Dni Młodzieży - Krzyż i Ikona Matki Najświętszej

2015-01-17

News

            Przygotowywane są Światowe Dni Młodzieży, które będą w lipcu 2016 r. w KRAKOWIE.  Nasza parafia z pewnością chętnie się włączy. W etapie diecezjalnym - gliwickim przygotowania są pod hasłem miejscowości TARSZISZ - z Pisma Świętego – z księgi Jonasza, amyślą przewodnią słowa: „Zbawienie jest u Pana” (Jon2,10).  Ważnym elementem - jeszcze w miesiącu styczniu tego roku -  jest przygotowanie listy domów i rodzin z młodzieżą, dla gości zagranicznych. Powinniśmy, na miarę możliwości, skompletować również listę osób z naszej parafii, które przynajmniej w minimalnym stopniu potrafią porozumiewać się w obcych językach (włoskim, hiszpańskim, portugalskim, angielskim, francuskim czy niemieckim), a chciały by służyć pomocą w kontaktowaniu się z gośćmi zagranicznymi w tamtych DNIACH.

            Na obecną chwilę - najbliższym akcentem przygotowania parafii do przeżywania Światowych Dni Młodzieży jest peregrynacja  dwóch symboli. Są to: Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące wiernych każdego dnia. 

            W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., znaki te Ojciec Święty Franciszek przekazał w Rzymie polskiej młodzieży.  Krzyż i Ikona – będą gościły u nas w HERBACH w piątek 23 stycznia. O 14.00 znajdą się na terenie miejscowego Zakładu Karnego. Do naszego kościoła dotrą na godzinę 15.00. W tej GODZINIE MIŁOSIERDZIA procesyjnie w uroczystej oprawie te ZNAKI wprowadzimy do naszego kościoła kab przy modlitwie, adoracji, a nawet możliwości dotknięcia tych niesamowitych „relikwii” osobiście podarowanych Młodzieży Świata prze świętego papieża Jana Pawła II. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich parafian z Herbów, a także mieszkańców Kaliny, Olszyny, Pietrzaków – na wspólnotową modlitwę w naszym kościele przy KRZYŻU oraz IKONIE Matki Najświętszej.

            W tytule strony klikając ikonkę zobaczymy zdjęcie tych znaków  w petersburskiej świątyni – to jest Rosja. Natomiast w rozszerzeniu strony są zdjęcia ze stron internetowych zrobione całkiem niedawno pod katowickim aresztem, gdzieś w wielkopolsce i opolszczyźnie na pograniczu z Czechami. Czekamy na Krzyż i Ikonę Matki Bożej wędrujące od 30 lat po całym świecie. Czekamy również na Ciebie. Czy dobrze wyglądasz w tle Krzyża Chrystusowego i czczonego oblicza Jego Matki Najświętszej ?

 

piątek  23  stycznia 2015    15.00     GODZINA  MIŁOSIERDZIA

 

 

więcej

Pueri Claramontani - z kolędami przy Sercu Jezusowym w Herbach

2015-01-09

News

                  Kończymy już liturgiczny okres Bożonarodzeniowy, ale kolędy będziemy - w szczerości naszych serc - śpiewali do 2 lutego - do Święta Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni. W niedzielę za tydzień - 18 stycznia na Mszy Świętej o godzinie 11.00 - będzie nam towarzyszył jasnogórski chór chłopięcy Pueri Claramontani – znany nam wraz z ich wspaniałym dyrygentem P. Jarosławem Jasiurą - we wcześniejszym wydaniu sprzed wielu lat. Po tej Mszy będzie jeszcze ich krótki koncert KOLĘD. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na to spotkanie przy Nowonarodzonym. 

A może jeszcze w następnym tygodniu będzie kolejny wspaniały akcent jasełkowy w wydaniu bardziej parafialnym. A pomiędzy tymi niedzielami przeżyjemy jeszcze godzinę peregrynacji KRZYŻA i IKONY Matki Najświętszej - tych wędrujących po świecie symboli Boga, który tak ukochał świat, że z Bogarodzicy nam dał Syna Swego Jednorodzonego ... I to będzie w piątek 23 stycznia o 15.00 - w godzinie MIŁOSIERDZIA.

Wszelkiego dobra w Nowym 2015 Roku

2014-12-31

News
               Jako Wasi duszpasterze życzymy każdemu w tym Nowym 2015 Roku pogodnych dni i jasnych spojrzeń, ładu w duszy i prostej ścieżki w gąszczu codzienności, ... aby na nowo odkrywany i poznawany Chrystus był przez każdego z Was coraz  bardziej kochany.        Niech Jego Miłosierne Serce, patronujące naszej Rodzinie parafialnej, króluje w naszych domach i rodzinach - tam gdzie jesteśmy.  Niech wszystkie  RODZINY pozostaną już na zawsze MIŁOŚCIĄ WIELKIE. Każdej RODZINIE, każdej osobie samotnej, każdemu z Was - czytających te słowa - życzymy wszelkiej łaski, wzajemnego zrozumienia oraz obdarowywania się życiem Bożym, miłością i szczęściem na wzór Świętej Rodziny z  Nazaretu, która przez wcielenie Syna Bożego stała się zaczątkiem naszego Odkupienia.


W rozszerzeniu lektura słów papieża Franciszka na Boże Narodzenie 2014
 i Dzień Nowego 2015 Roku


więcej

Na Boże Narodzenie i ten Nowy 2015 Rok

2014-12-23

News

          Wasi duszpasterze też przeżywają kolejne Święta. Tak jak w każdej rodzinie bywają różne doświadczenia. Zresztą, jak dobrze zaobserwujemy, co roku święta Bożego Narodzenia - w tym wymiarze domowym - mają nieco inny smak, inny aromat, inny nastrój. ... Kogoś nam przybyło, ktoś odszedł z domu … lub z tej ziemi. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia lub ubożsi z powodu porażek i grzechów. 

Obyśmy mieli na tyle determinacji i wewnętrznej odwagi, abyśmy zdecydowanie i definitywnie umieli odciąć się od tego, co nas umniejsza w oczach Boga, co poniża i upokarza jako Dzieci Kościoła, co powoduje taką prostą destrukcję naszego przyjaznego człowieczeństwa - choćby w myśl Chrystusowego pouczenia, że jeśli twoja ręka lub oko jest ci powodem do zgorszenia, odetnij ... wyłup je, bo lepiej będzie dla ciebie jednookim wejść do Królestwa, aniżeli będąc tzw. pełnosprawnymi w wymiarze dzisiaj propagujących "człowieczą pełnosprawność" -  zostać przez Boga "NEGATYWNIE" ocenionym. Szkoda marnować czas życia na sprawy, myśli, słowa i czyny, które się Panu Bogu nie podobają. Prawda, że nas do końca umiłował i sam - jako bezbronne Dziciątko - stał się człowiekiem - podobnym do nas, niech sprawi, abyśmy mogli się razem z NIM stawać coraz bardziej podobnym do Pana Boga. ON kocha przebacza, nie prowokuje do zła choć dopuszcza do tego, bo dał nam wolną wolę. A to przed innymi ludźmi, ale przede wszystkim przed Bogiem zobowiązuje.

Oby ten czas - przeżywania Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, ten kolejny ziemski czas darowany nam przez Pana Boga w następnym roku kalendarzowym wymieniającym kolejną rocznicę po Narodzeniu Pana Jezusa – był dla KAŻDEGO dobrym czasem w tej prozaicznej ziemskiej codzienności, ale o wiele bardziej w tym, co dopełnia Boża wola, łaska i Jego błogosławieństwo. Obyśmy zawsze potrafili - z wielką pokorą wobec Boga Wszechmogącego – poznawać, przyjmować i wypełniać tę Jego wolę. Oby przyjaźń z Jezusem Chrystusem była dla każdego z nas zawsze źródłem szczęścia, życiowej satysfakcji z realizacji powołania do życiowych zadań 

– tego życzymy Wam jako Duszpasterze.


Ks. Tomasz   i    Ks. Piotr

 

więcej

KOLĘDA 2014/2015 - wizyta duszpasterska w naszym domu

2014-12-20

News

           Na stole kolędowym z białym obrusem, jak na ołtarzu, stawiamy krzyż i świece, wodę święconą, Pismo Święte, a jeśli są dzieci szkolne – całoroczny album z kontrolkami praktyk religijnych oraz zeszyt ćwiczeń do religii. Dobrze, aby na spotkaniu kolędowym była obecna cała rodzina, Permanentne pomijanie kapłana na wizycie duszpasterskiej w naszych domach jest dla duszpasterzy jednoznacznym znakiem oziębłości lub obojętności religijnej, bądź sygnałem zrywania więzi z duszpasterstwem parafialnym. 

            Na spotkaniu kolędowym wspólnie się pomodlimy za naszą rodzinę i przyjmiemy kapłańskie błogosławieństwo. W tym roku swe rozmowy ograniczymy do bardzo konkretnych naszych sugestii duszpasterskich, a także wyrażenia swej gotowości do czynnej współpracy dla dobra naszej PARAFII, do włączenia się w grupę zbierających składkę na niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, wyrażenia swej gotowości uczestniczenia w grupie dorosłych MINISTRANTÓW i LEKTORÓW czytających Pismo Święte na Mszach. Jednym w ważniejszych tematów - w tym roku - powinny być deklaracje rodzin - domów do przyjęcia na diecezjalny tydzień młodzieży z zagranicy - w gościnę do siebie w drugiej połowie 2016 roku - którzy przyjadą do Polski na Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z PAPIEŻEM pod koniec lipca 2016 roku w KRAKOWIE.

           Kolęda w swej naturze wizyty duszpasterskiej w rodzinach - nie jest związana z praktyką składania ofiar pieniężnych; pod żadnym pozorem nie proponujemy alkocholu, a takżenie proponujemy nie umówionych wcześniej przerw kawowych lub posiłkowych.

            W rozszerzeniu strony jest proponowany Plan tegorocznej KOLĘDY. O ile jednak komuś proponowany termin koliduje z obowiązkami lub wyjazdem, wówczas można zgłosić siebie w zakrystii na kolędę w terminie dodatkowym tj. w niedzielę 18 stycznia w godzinach popołudniowych.


 Niech Pokój Chrystusa na stale zamieszka w każdym odwiedzanym domu.


więcej

Przejazd kolejowy

2014-12-11

News
"Zatrzymaj się i żyj" 
 Akcja Polskich Linii Kolejowych S.A. - u nas jest szczególnie ważnym przypomnieniem z uwagi  na planowane uruchomienie w najbliższych dniach linii szybkich pociągów. Każdy przejazd kolejowy może stanowić nawet przy zmniejszonej ostrożności zagrożenie dla przechodzących i przejeżdżających przejazd. Tym bardziej apelujemy o wzmożoną ostrożność w świadomości, że dla większości mieszkańców nasz przejazd, dzielący Herby na dwie części bardzo wielu mieszkańców przechodzi nawet kilkakrotnie każdego dnia. Miejmy otwarte oczy i zawsze wzmożoną czujność przy wchodzeniu na przejście i przejazd przez torowisko !więcej

Godzina Łaski dla świata obiecana w prywatnych objawieniach w Montichiari, które otrzymała Pierina Gilli zaraz po II wojnie światowej – u podnóża Alp

2014-12-06

News

     Jest  taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki … i Jego odwieczne skarby miłości. Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem tak, że każdy, kto w tym czasie „zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne”. Matka Boża mówi:  „ …Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci"

 GODZINA  ŁASKI 

Poniedziałek   8   grudnia 2014 r.   godz. 12.00 do 13.00 w kościele


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - Dzieci pomagają innym

2014-12-05

News
            W tym roku już dwudziesty pierwszy raz w parafiach na terenie całej Polski  można kupować świece, z rozprowadzania w kościołach dochód przekazywany jest na pomoc potrzebującym dzieciom. Tegoroczna akcja przebiegać będzie pod hasłem:
                                         "Dziecko sercem rodziny"
Dziecko jest prawdziwym skarbem każdej rodziny, ale jest również zadaniem dla rodziców - jest dane i zadane. Otrzymuje od RODZINY to wszystko, co w życiu dorosłym później rozwinie, ale od początku w tę rodzinę wnosi szczęście, szczerość i uśmiech. Czy potrafimy właścnie w tym okresie przedświątecznym pomyśleć o tych dzieciach, którym chleba, uśmiechu rodziców, beztroski i bezpieczeństwa brakuje ? 

DZIECI MARYI - w parafii w II niedzielę Adwentu 7 grudnia - razem ze świątecznymi kartkami i ozdobami - rozprowadzają po Mszach przed kościołem - świece CARITAS - wigilijnej pomocy, opłatki wigilijne oraz kalendarze parafialne - darując kupującym książkę Czesława Ryszki o objawieniach Matki Najświętszej w ostatnim półwieczu.

 

Rok Liturgiczny 2014/2015 - Rokiem Życia Konsektowanego

2014-12-03

News
        Współczesny świat nastawiony jest bardziej na "mieć", aniżeli "być".  Dlatego dziś człowiek, ale przede wszystkim chrześcijanin potrzebuje świadectwa ewangelicznego ubóstwa. Musimy wyrzucać ze swojego serca wszelką niezdrową rządzę posiadania. Dzisiaj, gdy seksualizuje się wszystkie dziedziny życia, promuje się niezdrowe i sprzeczne z ludzką naturą formy relacji międzyludzkich - międzyosobowych - potrzeba tego świadectwa ewangelicznej czystości. Kiedy człowiek ma coraz większą chęć dominowania nad innymi w świadomości, że jest specem, autorytetem we wszystkich dziedzinach  - potrzeba nam ewangelicznego posłuszeństwa. Te zobowiązania: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa - ze względu na Chrystusa - uzasadniają wartość życia konsekrowanego w Kościele.
            Od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego, którego hasło brzmi : 
"Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj".
oraz świadestwa klauzurowej karmelitanki, dlaczego poszła za Chrystusem - warto posłuchać !
a może pytanie - ky w klasztorze da się żyć ?
w rozszerzeniu Komunikat KEP

więcej

Ministrancka kompania mało reprezentatywna

2014-11-27

News

                 Być MINISTRANTEM - to bardzo wielki przywilej, który otrzymują niektórzy chłopcy i młodzieńcy, ale także dorośli – szczególnie w środowiskach inteligenckich i dojrzałych religijnie - spełniający określone wymagania. Za przywilejami idą obowiązki. Często potrzeba dokonywać trudnych wyborów - piłka, zabawa, komputer, rozrywka, jakiś wyjazd, ulubiony serial telewizyjny, dłuższe wylegiwanie się w łóżku -  czy ołtarz i służba - ale Pan Jezus obiecuje, że to się opłaca. W niedzielę po południu na Mszy – przed Chrystusem – będziemy wspominali dawnych ministrantów w naszym kościele w Herbach – tak żyjących, jak również zmarłych. Zapraszamy do udziału w tej Mszy, ale również do refleksji i wspomnień w rozszerzeniu strony.

 

więcej

Papież Franciszek Słowem Ewangelii do Europy

2014-11-25

News

            Media katolickie za telewizją watykańską transmitowały dzisiejszą – już piątą zagraniczną pielgrzymkę - wizytę i wystąpienie Papieża Franciszka  w Strasburgu - Parlamencie Europejskim i w Radzie Europy.  Niektórzy zauważyli tylko tyle, że Ojciec Święty był,przemawiał, że odnosi  „ogólne wrażenie zmęczenia i starzenia się Europy, babci już bezpłodnej i nietętniącej życiem …” , że  „…w ostatnich latach, oprócz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, rośnie nieufność obywateli do instytucji uznanych za odległe, trudniące się ustanawianiem przepisów postrzeganych jako dalekie od wrażliwości poszczególnych narodów, jeśli nie wręcz za szkodliwe". 

            A może warto by wgłębić się w wypowiedziane tam słowa do tych. co kształtują oblicze Europy ! – więcej w rozszerzeniu, a całość przesłania papieskiego możemy znaleźć na portalach katolickich.więcej

1 2 3 4
...
30 »
Player

Kalendarz
25 stycznia 2015
III Niedziela okresu zwykłego,
Święto Nawrócenie św. Pawła Apostoła;
Dni powszednie:

08.00    
        17.00 
 w czasie zimowym
18.00  w czasie letnim
              w pażdzierniku 
              po wieczornym Różańcu - ok. 17.45

Niedziele i święta:

07.30
09.30
   11.00    (poza lipcem i sierpniem)
16.00Polecane Video

Warto wiedzieć

temat  -   kliknij każdą ikonkę

KANONIZACJA

Bogu niech będą DZIĘKIaktualne wydanie zachętaNSPJ Herby

  


więcej
Telewizja Lumen
Wsparcie finansowe
Wsparcie finansowe
Licznik odwiedzin: 564336
Strona główna | Aktualności | Grupy parafialne | Galeria | Kontakt e-parafia