20. czerwca 1993 roku o godz. 16.00 rozpoczęła się ceremonia uroczystego poświęcenia herbskiej świątyni (konsekracji kościoła). To było 50 lat po prostej benedykcji murów nowego kościoła - dokonanej w czasie lat wojennych.

    Przed uroczystością - w niedzielę 17. czerwca 2018 roku - powitała J.E. Ks. Biskupa Pawła Stobrawę Rodzina reprezentująca wszystkich Parafian. Owi Rodzice w czasie konsekracji byli w wieku obecnie ich najstarszej córki - mieli po kilkanaście lat. 

    25 lat temu, na uroczystości poświęcenia ołtarza i ścian tego kościoła, obok BISKUPA GLIWICKIEGO Jana Wieczorka i ówczesnego proboszcza ks. Andrzeja Plutę przy ołtarzu byli powojenni - pierwsi w tym kościele duszpasterze, już nieżyjący ks. proboszcz Bogusław Ochwał oraz ks. proboszcz Piotr Jasiok.

    Teraz na tym małym jubileuszu kościoła parafialnego w Herbach – przy tym samym ołtarzu – razem z Księdzem Biskupem Pawłem stanęli ostatni dwaj proboszczowie naszej parafii – ks. Andrzej i ks. Piotr, ostatni wikariusz ks. Tomasz oraz ubogacający nas duchowo księża prałaci Hubert i Andrzej.

     Przeżywaliśmy to DZIĘKCZYNIENIE w 25 rocznicę konsekracji naszej świątyni, której historia rozpoczęła się 80 lat wcześniej - jeszcze przed II Wojną Światową. Przez posługę Biskupa Pawła i księży koncelebrujących zostaliśmy posileni dobrym Słowem Bożym i Eucharystią.