Czy oddychamy różańcem...?!

Święty Papież Jan Paweł II często mówił, że Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Czy Polacy już go odkryli? Czy go pokochali? Pustawe kościoły w październiku, miesiącu modlitwy różańcowej, są dość czytelną odpowiedzią. Ten fakt nie potrzebuje komentarza.

Ciągle powraca pytanie, które wydaje się ważne, a na które wciąż nie potrafimy odpowiedzieć… Jaka jest prawidłowość: Czy człowiek najpierw gubi Boga, a potem gubi modlitwę, Różaniec, czy odwrotnie – najpierw gubi modlitwę, Różaniec, a potem w konsekwencji gubi Boga?! Puenta jest zawsze taka sama: poganiejemy!

To nie Bóg odchodzi od ludzi, ale ludzie odchodzą od Boga. Człowiek ma zawsze dwie możliwości: albo będzie oddychał Bogiem, albo będzie oddychał światem. Większość ludzi wybiera niestety tę drugą opcję: oddychanie światem, czyli jakby skażonym powietrzem. Życie człowieka, nawet ochrzczonego, jest coraz bardziej skażone, byle jakie złe. Świat bowiem nie prowadzi ani do świętości, ani do zbawienia.

W naszym życiu wszystko może stać się przymusem, obowiązkiem: codzienne wstawanie, praca, nauka, modlitwa, Msza święta, sakramenty… nawet miłość i małżeństwo. A może być i tak, że wszystko, co robimy, będzie dodawać nam skrzydeł, które poniosą nas przez życie. Tak jak wybór naszego nastawienia do życia należy od nas samych, tak samo i jego jakość jest uzależniona od naszej decyzji: Jak chcemy przeżyć życie?

Tutaj, na ziemi, mamy tylko jedno życie, a więc tylko jedną jedyną szansę na zbawienie. Każdy fragment naszego życia możemy obsiać Różańcem, czyli Bogiem – bo Różaniec to Jezus i Maryja, czyli najcudowniejsza z możliwych historii: Historia Zbawienia. To modlitwa, którą możemy odmawiać wszędzie. A wtedy Jezus i Maryja też będą zawsze i wszędzie przy nas. I tylko tak będziemy możliwe, żeby Ziemia stała się planetą ludzi szczęśliwych.

Połowa października – różańcowego miesiąca za nami. Byłeś na różańcu? Naprawdę nie masz czasu, czy po prostu Ci się nie chce? Może więc spróbujemy pooddychać Różańcem? Bo naprawdę warto! Na wspólnej modlitwie spotykamy się w niedziele o godzinie 15:30, a w pozostałe dni tygodnia – o 17:00.

Intencje Mszalne 2018

W najbliższym czasie rozpoczniemy przyjmować intencje mszalne na przyszły rok kalendarzowy. I tak:

  • od 16 do 19 października wszystkie intencje jubileuszowe (okrągłe!) związane z organizacją przyjęć oraz Msze Gregoriańskie
  • od 23 do 26 oraz 30 i 31 października intencje urodzinowe i jubileuszowe oraz pierwsze rocznice śmierci
  • od 6 listopada pozostałe intencje.

Przypominamy, że intencje przyjmujemy tylko od poniedziałku do czwartku w zakrystii bezpośrednio po Mszach!

więcej

Poświęcony kościół w Lisowie

Dokładnie w dniu i godzinie setnej rocznicy ostatniego objawienia się Matki Najświętszej trojgu fatimskim pastuszkom spora grupa ludzi - mieszkańców poszczególnych 14 wiosek należących do parafii NMP Matki Kościoła w Lisowie (kilka kilometrów od nas), gości z zewnątrz oraz kilkunastu księży - zgromadziło się przed drzwiami tamtejszego kościoła. Nie jest to całkiem nowa świątynia, bo używana dla celów kultu religijnego od 24 lat. Tamtejsza parafia, oddzielona od Kochanowic, istnieje 35 lat – od 1982 roku. Jednakże właśnie na tę chwilę zostało wyznaczone poświęcenie ołtarza i całego kościoła. Ks. Bp Diecezjalny Jan Kopiec dokonał poświęcenia kościoła prawie 2 miesiące po poświęceniu Domu Bożego w Olszynie. Oddano Bogu w wyłączne posiadanie kolejną świątynię - potężny kościół pw. Maryi Matki Kościoła w Lisowie - od lat budowany pod opieką śp. Ks. Prob. Józefa Dudę. Dopełnienie prac związanych z wykończeniem i wystrojem wnętrza  przez wiele ostatnich lat moderował obecny lisowski proboszcz Ks. Kazimierz Bartosik.

Mała kolekcja zdjęć z tej uroczystości jest zakończona kilkoma fotografiami z sobotniego I Zebrania Plenarnego I Synodu Diecezji Gliwickiej. W trakcie wielogodzinnych prac (ponad stu delegatów synodalnych z całej diecezji) przegłosowano dokument dotyczący Misji Kościoła wraz z wszystkimi wnioskami poszczególnych Parafialnych Zespołów Synodalnych. Po bardzo burzliwych dalszych dyskusjach głosami większości został odesłany do ponownego opracowania drugi dokument synodalny obejmujący problematykę duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezji gliwickiej. II Plenarne Zebranie Synodu przewidziane jest na 18 listopada. Módlmy się o Dary Ducha Świętego dla wszystkich uczestniczących w pracach synodalnych na poziomie całej diecezji oraz poszczególnych parafii.

więcej

Dołącz do nas!

Chłopców, którzy chcą zostać ministrantami i podjąć służbę przy Ołtarzu, jak również wszystkich kandydatów, ministrantów i lektorów zapraszamy na spotkanie w najbliższą sobotę (14 października) o godzinie 9:30.

Dziewczyny, które chcą zostać Mariankami, lepiej poznać i naśladować Maryję, zapraszamy na radosne spotkanie również w najbliższą sobotę (14 października) o godzinie 10:15.

Wszystkich, którzy chcą śpiewem chwalić Boga, zapraszamy na próbę naszej scholki w sobotę 21 października o godzinie 10:15.

więcej

Zwieńczenie fatimskich objawień

13 października kończą się obchody jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. Tego dnia, 100 lat temu, miało miejsce ostatnie z sześciu objawień Maryi ukazującej się trojgu pastuszkom (Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi) w Cova da Iria, składających się ze słynnych trzech tajemnic. Matka Boża wzywała do pokuty i systematycznego odmawiania różańca, ofiarowania Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, ostrzegła, że jeśli ludzie się nie nawrócą - nastąpi straszliwa kara: ukazuje wizję piekła, zapowiada  prześladowania Kościoła - nie wyłączając osoby Papieża. Maryja ponadto apelowała, aby wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, a także ustanowić w Kościele nabożeństwo Pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca wraz z Komunią Świętą wynagradzającą.

więcej

Kościół w Polsce dla Meksyku

Zwracam się z apelem do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o pomoc dla ofiar kataklizmu. Chcemy to uczynić zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, organizując Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku –„Kościół w Polsce dla Meksyku” – podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Dzień ten będzie obchodzony w naszej diecezji w niedzielę 15 października. 

więcej

Co to jest Msza Gregoriańska?

Jedną z możliwości ofiarowania Mszy za zmarłych jest tak zwana GREGORIANKA - zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu z "Posłańca Serca Jezusowego", zastanowienia się i zgłoszenia jak najszybciej chęci jej zamówienia...

Msze święte gregoriańskie wzięły swój początek od następującego zdarzenia. Za czasów św. Grzegorza, który żył od 540 do 604 roku, umierał w rzymskim klasztorze św. Andrzeja mnich imieniem Justus. Wyznał on, dręczony wyrzutami sumienia, że wbrew ślubom ubóstwa zachował 3 złote dukaty. Kiedy się o tym dowiedział św. Grzegorz, który przedtem był opatem w owym klasztorze, a obecnie już papieżem, rozkazał wyłączyć owego mnicha ze społeczności braci zakonnych i jako wyłączonego, czyli ekskomunikowanego, traktować w chorobie i po śmierci. Tak się też stało, a mnich Justus wkrótce umarł, gorzko żałując przestępstwa swojego.

więcej

Fatimskie przesłanie w czasie Mszy Rodzinnej + ZDJĘCIA

Rozpoczynąc miesiąc modlitwy różańcowej - październik, trwając w jubileuszowym roku 100-lecia fatimskich objawień, w czasie niedzielnej Mszy Rodzinnej mieliśmy okazję przypomnieć sobie przesłanie, która Maryja przekazała trojgu dzieciom w Fatimie. A wszystko to dzięki przedstawieniu w wykonaniu uczniów naszej szkoły, którzy przybliżyli nam treść orędzie Matki Bożej. Tradycyjnie już, swoją obecnością ubogaciła nas również nasza Scholka. Na zakończenie Mszy zostało udzielone wszystkim dzieciom specjalne błogosławieństwo ku czci Świętych Aniołów Stróżów.

więcej

XVII Dzień Papieski - "Idźmy naprzód z nadzieją"

Dzięki darczyńcom już cztery tysiące młodych ludzi mogło z powodzeniem ukończyć studia na najlepszych polskich uczelniach. Ufamy, że tegoroczna kwesta pozwoli na kontynuowanie stypendiów i pokrycie kosztów formacyjnych obozów wakacyjnych dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Takich stypendystów jest obecnie około dwa tysiące. Ofiarność każdego darczyńcy otwiera przed tymi młodymi ludźmi zachwycające horyzonty nadziei – czytamy w liście Konferencji Episkopatu Polski na XVII Dzień Papieski.

więcej

Święta Siostra Faustyna ciągle nas czegoś uczy

Św. Faustyna Kowalska - Apostołka Bożego Miłosierdzia, Sekretarka Jezusa Miłosiernego, Prorok naszych czasów, wielki Mistyk, Mistrzyni życia duchowego, jedna z największych Mistyczek współczesnego świata – to tytuły, które najczęściej pojawiają się przy imieniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, której imię i „Dzienniczek” są chyba już znane w każdym zakątku chrześcijańskiego, współczesnego świata.

Urodziła się 25 sierpnia 1905 r. jako trzecie z dziesięciorga dzieci, w ubogiej, rolniczej rodzinie. Została w rodzinie Kowalskich ochrzczona z imieniem Helena. Do szkoły – niestety takie czasy i możliwości - chodziła niecałe 3 lata. Mając 16 lat zaczęła pracować w mieście jako służąca, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Jak ważne było dla niej życie duchowe, pokazuje fakt, że w umowie o pracę zastrzegła sobie prawo odprawiania dorocznych rekolekcji, codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz możliwość odwiedzania chorych i potrzebujących pomocy. W 1925 r., mimo sprzeciwu rodziców i braku posagu, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Pracowała w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie. Pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Mało znanym epizodem jej krótkiego życia była krótka obecność w 1929 roku w domu ich Zgromadzenia w Kiekrzu koło Poznania, gdzie w obowiązkach domowych i w ogrodzie zastępowała jedną z chorych sióstr, która wyjechała na leczenie. Właśnie wspominając tamten czas S. Faustyna zapisała jakże sympatyczne wspomnienie: „Kiedy byłam w Kiekrzu, aby zastąpić jedną z Sióstr na krótki czas, w jednym dniu popołudniu poszłam przez ogród i stanęłam nad brzegiem jeziora i długą chwilę zamyśliłam się nad tym żywiołem. Nagle ujrzałam przy sobie Pana Jezusa, Który mi rzekł łaskawie: >to wszystko dla Ciebie stworzyłem, oblubienico Moja, a wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co ci przygotowałem w wieczności<. Dusza moja została zalana tak wielką pociechą, że pozostałam tam do wieczora, a zdało mi się, że jestem krótką chwilę. Dzień ten miałam wolny i przeznaczony na jednodniowe rekolekcje, więc miałam zupełną swobodę oddać się modlitwie. O, jak Bóg jest nieskończenie dobry, ściga nas swoja dobrocią. Najczęściej zdarza się, że udziela mi Pan największych łask wtenczas, kiedy ja się wcale ich nie spodziewam”.

Wielokrotnie w różnych domach zakonnych objawiał jej się Jezus przekazując orędzie miłosierdzia, które Faustyna spisywała w swoim „Dzienniczku”. Swe przeżycia zapisywała w przerwach między ciężką pracą fizyczną, a innymi zajęciami – pomimo zmęczenia obowiązkami, ciężkiej choroby i braku wykształcenia. Oprócz przełożonych i kilku spowiedników, nikt nie zdawał sobie sprawy z niezwykłości jej przeżyć. Wtajemniczeni zaś, którym zwierzyła się ze swych wizji, wcale nie odnosili się do niej przychylnie. Od spowiedników często słyszała: „Niech siostra sobie wybije z głowy, żeby Pan Jezus miał z siostrą tak poufale przestawać, z taką nędzną, z taką niedoskonałą. Pan Jezus tylko ze świętymi duszami obcuje”. Również ks. Michał Sopoćko, też już błogosławiony jej spowiednik i powiernik duchowy – który potem szerzył przesłanie Bożego Miłosierdzia i założył zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego – początkowo chciał zrezygnować z funkcji spowiednika s. Faustyny, a nawet posłał ją na badania psychiatryczne. Wybranie przez Boga na pewno nie ułatwiało Faustynie drogi powołania w zakonie.

W ostatnich latach życia s. Faustyna bardzo cierpiała: chorowała na gruźlicę. Zmarła w opinii świętości 5 października 1938 roku w wieku 33 lat. Kontrowersje wokół osoby i przesłania s. Faustyny trwały także po jej śmierci. W 1959 roku Święte Oficjum wydało dekret stwierdzający, iż doświadczenia polskiej zakonnicy nie mają charakteru nadprzyrodzonego. Również księdzu Sopoćce zakazano szerzenia informacji o przesłaniu Siostry Faustyny i propagowania „Dzienniczka”. Zakaz ten odwołał w 1978 roku dopiero nasz rodak, papież Jan Paweł II.

18 kwietnia 1993 roku s. Faustyna została beatyfikowana, a 30 kwietnia 2000 roku – ogłoszona świętą. Druga Niedziela Wielkanocna została w całym Kościele ogłoszona Świętem Bożego Miłosierdzia. 17 sierpnia 2002, w czasie pamiętnej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty konsekrował nową świątynię w Łagiewnikach tworząc to miejsce Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego.