Konkawe rozpoczyna się we wtorek 12 marca 2013 roku po południu

       Wybór nowego Papieża to odczytanie Woli Bożej odnośnie kolejnego 
Namiestnika Chrystusowego na Stolicy Piotrowej. 115 kardynałów elektorów ze wszystkich zakątków świata zamkniętych "przed światem" - 
oczekiwanie
przy wielkiej ich modlitwie, której towarzyszy modlitwa katolików na całym świecie - ma wskazać Tego, którego Pan Bóg wybrał sobie jako kolejnego, najbliższego współpracownika na ziemi. Niech Duch Święty oświeca, wspiera Kolegium Kardynalskie i swoją Mocą ogarnia cały "jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół". Proszę dołączyć do tej wielkiej modlitwy.                 

Biskupi kolejny raz zabierają głos w sprawie dostępu katolików do Telewizji

cytujemy za oficjalną stroną Konferencji Episkopatu Polski: 
 http://episkopat.pl/dokumenty/komunikaty_zp_kep/5002.1,
Oswiadczenie_Konferencji_Episkopatu_Polski_w_sprawie_Telewizji_Trwam.html

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Telewizji Trwam

    Biskupi polscy zgromadzeni w Warszawie na 361. Zebraniu Plenarnym KEP po raz kolejny popierają prośbę fundacji „Lux Veritatis” do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.
   Oczekują tego miliony obywateli naszej Ojczyzny w imię wolności słowa w przekazie medialnym. Stosowne wnioski w tej sprawie przesłane zostały przez sygnatariuszy na ręce Przewodniczącego KRRiT.
   Oczekują tego wierni Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Jego Pasterze w imię prawa i zasad demokratycznego państwa.
   Telewizja Trwam od 10 lat ofiarnie służy dziełu pogłębiania wiary w Ojczyźnie i poza jej granicami, pełniąc swą posługę ewangelizacyjną. Stanowi także pomoc w odczytywaniu rzeczywistości religijnej, społecznej i informacyjnej naszej Ojczyzny.
   Odrzucenie przez KRRiT kolejnego wniosku Telewizji Trwam o uzyskanie koncesji na multipleksie oznaczałoby wyraźną dyskryminację wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce.

Podpisali: 

Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce

Warszawa, dnia 6 marca 2013 roku

 


więcej

Pożegnanie Benedykta XVI z kardynałami, którzy wskażą następnego PAPIEŻA

 
bez komentarza - "pośród Was jest przyszły Papież"„Zanim się z wami pożegnam osobiście, pragnę wam powiedzieć, że nadal będę blisko was w modlitwie, zwłaszcza w najbliższych dniach, abyście byli w pełni otwarci na działanie Ducha Świętego, wybierając nowego papieża, aby Pan wam ukazał, tego, którego pragnie. Pośród was, w gronie Kolegium Kardynalskiego jest nowy papież, któremu dzisiaj przyrzekam swoją bezwarunkową cześć i posłuszeństwo”


Dla Jezusa - Grupa Ewangelizacyjna

            We wieczór Bożęgo Ciała - to jest 30 maja -  na estradzie ustawionej na lublinieckim rynku będzie zorganizowany  Koncert Ewangelizacyjny. Za zgodą Biskupa Diecezjalnego i pośrednictwem parafii Ziemi Lublinieckiej będą  zbierane fundusze oraz rozprowadzane cegięłki na rzecz przygotowania tegoż koncertu, którego inspiratorem są Ojcowie Oblaci z młodzieżowego Centrum NINIWA w KOKOTKU  i duszpasterstwo młodzieżowe. !  
           Poniżej nagranie audio sprzed dwóch lat - fragmentu takiegoż koncertu - z innego miejsca w naszym kraju !  
          W rozszerzeniu komunikat organizatorów z szczegółami.
 
Chętnych młodych - którzy włączyli by się w pozyskiwanie środków na sfinansowanie tego przedsięwzięcia proszę o kontakt z proboszczem. Zbiórka jest zaplanowana przed kościołami w przyszłą niedzielę 10. marca.więcej

Ostatnie wystąpienie publiczne Papieża Benedykta XVI         „Drodzy przyjaciele! Cieszę się, że mogę być z wami, otoczony pięknem stworzenia i waszą miłością, która jest dla mnie wielkim pokrzepieniem. Dziękuję wam za waszą przyjaźń i miłość. Wiecie, że mój dzisiejszy dzień jest inny niż wszystkie poprzednie. Nie jestem już, to znaczy nie będę już od godziny 20.00 Papieżem, najwyższym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Odtąd będę już tylko pielgrzymem, który rozpoczyna ostatni etap swej ziemskiej wędrówki. Chciałbym jednak z całego serca, z całej duszy, moją miłością i modlitwą, moją refleksją i wszelkimi siłami wewnętrznymi służyć dobru wspólnemu, dobru Kościoła i ludzkości. Życzliwość, którą mi okazujecie, jest dla mnie wielkim wsparciem. Idźmy naprzód mając na względzie dobro Kościoła i dobro świata. Dziękuję. A teraz udzielę z całego serca mojego błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg 
Wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty”


więcej

WIARA DZIAŁAJĄCA w MIŁOŚCI - wspomóż działalność CARITAS w Polsce

                 Przeżywamy Wielki Post – czas odnowy wewnętrznej i nawracania się z naszej grzeszności. Jest to również czas robienia postanowień abstynenckich i pełnienia czynów miłosierdzia. Ewangelia z I Niedzieli Wielkiego Postu wskazywała na trzy typy czynów pokutnych – modlitwa, post, jałmużna. CARITAS naszej diecezji rozprowadza po wszystkich kościołach skarbonki papierowe dla naszych domów. Jest taka zachęta, aby we Wielkim Poście w Roku Wiary – rezygnując z jakiejś przyjemności (np. słodyczy, papierosów, piwa, kina, rozrywki) zaoszczędzone pieniądze włożyć do tej skarbonki – jako jałmużna wielkopostna dla biedaków, którymi opiekuje się stale, bądź sporadycznie Caritas diecezjalna. Z tyłu kościoła są do zabrania skarbonki papierowe dla rodzin i dzieci - na te codzienne maleńkie ofiarki składane z wyrzeczeń – które na rzecz najbiedniejszych będziemy składali w kościele we Wielką Sobotę - w czasie poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Zachęcamy do kontynuowania  tradycji jałmużny wielkopostnej w wymiarze rodzinnym. Dobrze, aby nowi jałmużnicy pojawiali się w kręgu naszej PARAFII. Można też stale wspomagać działalność CARITAS wysyłając kiedykolwiek w ciągu roku SMS-a o treści  

POMAGAM  na numer 72052. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł.

http://caritas.pl/akcje-ogolnopolskie/7607-jalmuzna-wielkopostna

 (numer na dary dla misji jest z inną końcówką i inną treścią - patrz poniżej)


O.Silvanus Stock - Tanzańczyk

Dzielo Pomocy Misjom i Misjonarzom - AD GENTES

      Co roku - w II Niedzielę Wielkiego Postu przed wszystkimi kościołami w Polsce jest przeprowadzana zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy MISJOM  oraz  na przygotowywanie MISJONARZY do pracy w krajach ubogich. Akcja przyjęła nazwę "Ad Gentes" - Dla Narodów, Dla Ludów (dopowiedzmy) potrzebujących Chrystusa. A takich przecież jest wiele. Europa starzejąca się, a może słabnąca w swej historycznej wierze w Boga - może jeszcze wieloma powołaniami misyjnymi ludzi młodych, ale również pomocą materialną i finansową - wspierać DZIEŁO EWANGELIZACYJNE w miejscach, gdzie ludzie dzisiaj odczuwają bardzo wielki głód tak chleba jak i Boga.

Zachęcamy do wielkiej hojności i ofiarności dla tego dzieła tak w składce zbieranej przed kościołem w tę niedzielę, ale można też inaczej  ! - kiedy tylko zechcemy i będziemy mieli serce i wolę -  
  SMS  72032 o treści MISJE.Koszt takiego SMS-a to 2,46 zł 

W rozszerzeniu strony kilka zdjęć przypominających osoby ze Świata Misyjnego, które odwiedziły nasz parafialny kościół w minionym 2012 roku.


więcej

Pomoc najuboższym i tym, których życie jest zagrożone

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy - zamiast budżetowi państwa - organizacji pożytku publicznego. Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej   takie jak:

- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełno-sprawnych,
- pomocy osobom w podeszłym wieku,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy,
- pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbanej wychowawczo,
- dofinansowania wypoczynku dzieci z biednych rodzin,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- pomocy ofiarom klęsk żywiołowych


Więcej informacji na stronie   http://www.caritas.gliwice.pl/


kliknij rozszerzenie >>>


więcej

Dopełnienie Pontyfikatu Ojca Świętego BENEDYKTA XVI

          W poniedziałek 11 lutego – w Światowym Dniu Chorych - w godzinach przedpołudniowych Radio Watykańskie poinformowało, że Ojciec Święty Benedykt XVI podjął decyzję o rezygnacji z urzędu w dniu 28 lutego o godzinie 20.00. Swą wolę Benedykt XVI ogłosił w czasie konsystorza zwyczajnego w Watykanie. 

          Za serwisem : www.opoka.org.pl - w rozszerzeniu strony - cytujemy oświadczenie, jakie Papież złożył wobec Kolegium Kardynalskiego. Zachęcamy do przeczytania tekstu oświadczenia Papieża a także wsłuchania się w dzisiejszy komentarz - tak na żywo - Abpa Józefa Michalika - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski - to klikając poniższy link.


więcej

DZIEŃ CHORYCH - NMP z Lourdes

              Na XXI Światowy Dzień Chorego, który będzie obchodzony 11 lutego, w dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w diecezjach na całym świecie, a w tym roku w sposób szczególnie uroczysty w sanktuarium maryjnym w Altötting w Bawarii, Ojciec Święty wydał Orędzie, które towarzyszy i objaśnia jego sens i treść słów z ewangelii wg Św. Łukasza : "Idź i ty czyń podobnie".       W tym Orędziu Papież, oprócz serdecznej bliskości  - Papieża oraz całego Kościoła - wobec osób chorych i cierpiących, ich rodzin oraz osób, które w jakikolwiek sposób opiekują się nimi, podaje cenne wskazówki, aby lepiej zrozumieć, celebrować i przeżywać Światowy Dzień Chorego. W rozszerzeniu strony znajdziemy cały tekst tegoż Orędzia. Zachęcamy do lektury.

więcej

APEL POLICJI w LUBLIŃCU - bardzo ważne

DRODZY MIESZKAŃCY

             W ostatnim czasie na terenie naszego powiatu coraz częściej dochodzi do oszustw i kradzieży, w których poszkodowanymi  są osoby w starszym wieku.   Przebywając w domu czy mieszkaniu nie można przyjmować założenia,że jest się  w nim w pełni bezpiecznym. Trzeba bowiem pamiętać, że wśród sprawców przestępstw są tacy , którzy charakteryzują się szczególną przebiegłością i zuchwałością w działaniu jak np. oszuści i złodzieje mieszkaniowi. Działają oni przede wszystkim w ciągu dnia i do zrealizowania swojego czynu potrzebują obecności domowników w ich mieszkaniu czy domu. Ich działanie oparte jest na udawaniu kogoś kim nie są albo podawaniu fałszywego celu przybycia. Mogą podawać się za przedstawicieli różnych instytucji, a często również za krewnych np. wnuków. Wpuszczeni do mieszkania, po uśpieniu czujności ofiary, wyłudzają od niej pieniądze albo wykorzystując moment nieuwagi dokonują kradzieży rzeczy będących w pobliżu – torebki z przedpokoju, kurtki z portfelem czy kluczyków i dokumentów do samochodu.Aby ustrzec się przed takimi sytuacjami proszę Was Drodzy Mieszkańcy zachowujcie ostrożność i przestrzegajcie następujących zaleceń : 

-Będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki.                                                                    

-Nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł – spójrz przez wizjer i zapytaj.                                                                                                                                    

-Jeśli musisz kogoś wpuścić , nie zostawiaj go ani chwilę samego w mieszkaniu, warto zapewnić sobie towarzystwo bliskiej osoby w trakcie takiej wizyty.                                          

-Nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi  żadnych umów, każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty.                                                                                                        

-Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom które telefonicznie podają się za członków  Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące.           

-Mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym.  

          W miarę upływu lat maleje sprawność fizyczna każdego z nas, stajemy się coraz bardziej ufni, jesteśmy gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi, te uczucia bardzo często, w sposób bezwzględny wykorzystują oszuści i złodzieje. W przypadku budzącym jakiekolwiek Wasze wątpliwości zawsze korzystajcie z pomocy dzwoniąc na bezpłatny numery telefoniczny Policji    

997

Komendant Powiatowy Policji    w   Lublińcu                 

                                                                 podinsp. mgr Rafał KUTER

Hitler, Bóg i Biblia - refleksja na temat zabijania dzieci nienarodzonych - filmik - czy tylko ?

       Wojciech Cejrowski  i  Szymon Hołownia rozmawiają o języku dyskutowania i protestowania przeciwko aborcji - zabijania dzieci nienarodzonych !!! Nie mam żadnych wątpliwości, że chrześcijanie  - ze swej natury zawsze powinni stać po stronie prawdy, sprawiedliwości, miłości, życia - od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci - a więc nie manipulować ... nie  bawić się w Pana Boga, nie próbować zastępować Pana Boga  w tym, co istotnie jest boskie. Tak to bywa, że wielu chrześcijan ulega przedziwnej nowo-mowie, poprawności politycznej, psychomanipulacji ... i  niejednokrotnie zaczyna myśleć i w podświadomości nawet być przekonanymi, że wrogowie Boga i Jego bezgranicznej miłości do człowieka - mają rację; zdarza się że w swej świadomości " dobry katolik - chrześcijanin" w sercu i na ustach, a czasami i w pięści nosi antywartości - wrogie Bożemu planowi odkupienia człowieka. Co gorsza - nie weryfikują swych religijnych i moralnych przekonań, a ponad to - nie do końca potrafią nie tylko rozmawiać o najtrudniejszych problemach człowieka i współczesnego świata, ale nawet odważnie stanąć po stronie Boga, Kościoła, Ewangelii. Posłuchajmy uważnie rozmowy dwoje znanych z telewizji jako radykalnych katolickich z przekonaniami i siłą perswazji !!!

To jest poniższy link do YouTube,a w rozszerzeniu tej strony jeszcze trudniejszy temat do indywidualnego przeanalizowania we własnym sumieniu. 
po kliknięciu   >>>   więcej   >>> poznamy dalszy ciąg - z dreszczykiem niemocy wobec braku wiedzy !!!


więcej

Kardynał Józef Glemp Prymas Polski trudnych czasów przemiany

         Dwukrotnie w swym kapłańskim życiu spotkałem się z Nim z bliska - na rozmowie przy biesiadnym stole (w końcu lat osiemdziesiątych w Pallotyńskim Seminarium w Ołtarzewie oraz kilka lat temu na rekolekcjach kapelanów więziennych, które prowadził, a ja byłem jednym z wielu uczestników). W rozmowie był człowiekiem prostym, serdecznym, ale wyciszonym, nie stwarzającym dystansu pomimo tak wielkich godności. Był dostępny, bardzo chętny do takiej indywidualnej rozmowy. Wiele słyszanych Jego kazań i przemówień inspirowało mnie do bardzo głębokich przemyśleń wiary, postaw chrześcijańskich, kapłańskich, obywatelskich. 

W modlitwie powierzam Go Miłosiernemu Sercu Jezusowemu. 

W rozszerzeniu strony prezentuję krótki życiorys zmarłego Prymasa seniora Kardynała Józefa Glempa. 

Kliknij >>>      więcej >>>

więcej

AUSCHWITZ - BIRKENAU - 68 lat później

                 Wspominamy dzisiaj 68 rocznicę wyzwolenia Niemieckich - Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych na okupowanych terenach POLSKI. Tutaj - w Oświęcimiu i pobliskiej Brzezince - niemiecki okupant zwoził, męczył i mordował miliony ludzi określonych narodowości, przekonań i religii ... !!!    ...  Polaków, Żydów, Romów i wiele innych nacji, których "nienawiść Hitlera" chciała zlikwidować z powierzchni ziemi. 
              Współcześnie - po 70 latach - tu i ówdzie pojawiają się jakże krzywdzące nas sformułowania: "polskie obozy koncentracyjne". Przy okazji obchodów kolejnej rocznicy wyzwolenia żyjących 7 tysięcy więźniów w Auschwitz-Birkenau (na początku 1945 roku) chciałbym wzbudzić refleksję, jakie mechanizmy ludzkiego myślenia zadziałały, że takie obozy koncentracyjne w ogółe powstawały. Należy zacząć od faktu politycznego -  w demokratycznych wyborach w Niemczech w 1933 roku - do władzy doszedł Adolf Hitler, Narodowy Socjalista (stąd NAZIZM). Do czego doprowadził - realizując plan zagłady - nie tylko przeciwników politycznych ???   Hitler miał się stać swego rodzaju kapłanem ZŁA.
             Proponują - osobom refleksyjnym i odpornym psychicznie - z uwagą oglądnąć półtoragodzinny klip YouTube w rozszerzeniu strony  ( więcej ) zatytuowany   "NAZIŚCI - Spisek Okultystów"  .  Z pewnością nie będzie to czas stracony dla tych, którzy nie mają swego zdania lub wiedzy o II Wojnie Światowej. To dobra lekcja historii.
więcej

Pielgrzymka maturzystów - 2013 rok

To informacja przede wszystkim do tych, którzy na początku maja będą … !!!!   Tegoroczna pielgrzymka maturzystów odbędzie się >>>

 8 marca 2013 r. na Jasnej Górze.

Plan spotkania:

Godz. 10.00 przywitanie i rozśpiewanie w auli o. Kordeckiego 10.15 konferencja.

Godz. 10.45 – 11.45 czas na przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania oraz indywidualną modlitwę,

Godz. 11.45 przygotowanie do liturgii Mszy św.,

Godz. 12.00 Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu, na zakończenie akt zawierzenia maturzystów Pani Jasnogórskiej.

po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia; ok. 14.00 zakończenie pielgrzymki


w rozszerzeniu dedykacja stara jak świat - na poprawienie nastrojów, gdy matura dopiero za 3 miesiące

więcej