nasz parafialny kościól

Tym, którzy chcą rozliczać majątek Kościoła w Polsce

Majątek kościelny nie należy do duchownych - pisze Ks. Tomasz Jaklewicz  w ostatnim numerze Gościa Niedzielnego. Często bywa tak, że wierni dają przy różnych okazjach - bardziej, czy mniej określone - dobra materialne (bądź pieniądze) mówiąc "to dla księdza", ale zaraz potem domagają się rozliczenia każdej wydanej "ich" złotówki. Wiele więcej osób  podejmuje dyskusję o finansach Kościoła. Najczęścięj są to ci, którzy minimalnie lub nawet wcale nie przyczyniają się do finansowania ani statutowej działalności , ani prowadzonych przez Kościół  działalności misyjnej, charytatywnej, edukacyjnej i wychowawczej. W związku z niejednorodnością formy finansowania w poszczególnych parafiach i innych instytucjach kościelnych biskupi podjęli się opracowania nowej instrukcji dotyczącej własnością kościelnych. Zainteresowanych zachęcamy do lektury artykułu "Kościelne porządki" w Gościu Niedzielnym z 9 września 2012 r.


Abp Józef Michalik i Patriarcha Cyryl I

Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji

           Było to jesienią 1965 roku, kiedy to Biskupi Polski skierowali Orędzie do Biskupów  Niemieckich ze słynnymi słowami "przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Nigdzie nie pozwolono nam wtedy poznać tekstu Orędzia (księdz na religii najbardziej zaufanym - w tajemnicy wręczał tekst przepisywany na maszynie do pisania - który udało mi się na pamiątkę przechować do dnia dzisiejszego). Wszyscy jednak na swój sposób komentowali z wielkim oburzeniem i nienawiścią, bo jak Biskupi "mogli w imieniu kogoś przebaczać i prosić o przebaczenie". Po latach okazało się, że był to najwspanialszy początek rozmów polsko-niemieckich między innymi w sprawach regulujących nasze zachodnie granice i wiele innych spornych spraw polsko-niemieckich !  

          W dniu 17 sierpnia 2012 roku w Warszawie Arcybiskup Józef Michalik, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Cyryl I, Patriarchę Moskiewskiego i Całej Rusi podpisali  "Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji". Dokument został podpisany w duchu posłuszeństwa Ewangelii i w poczuciu odpowiedzialności za rozeznanie sytuacji współczesnego świata - mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Natomiast Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 19 sierpnia 2012 roku przy modlitwie Anioł Pański zaznaczył, że jest to ważne wydarzenie, które budzi nadzieję na przyszłość. Wyrosło bowiem na gruncie pragnienia budowania braterskiej jedności i współpracy naszych Kościołów na rzecz krzewienia ewangelicznych wartości we współczesnym świecie.  Dlatego też Biskupi Polscy zebrani na Jasnej Górze na Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych podjęli decyzję, aby niniejszy tekst przesłania został odczytany wiernym w niedzielę 9 września br. To przesłanie wskazuje Polakom i Rosjanom drogę pojednania, nie poprzez spektakularne polityczne gesty, ale przez odkrywanie prawdy o trudnej przeszłości, przez gotowość do wzajemnego wybaczenia sobie win i wezwanie do wspólnego dawania świadectwa Ewangelii, zwłaszcza wobec niełatwych współczesnych wyzwań. W rozszerzeniu tematu - po kliknięciu >>> więcej <<< możemy przeczytać całość tekstu wspólnego przesłania. oraz zobaczyć dwa filmiki YouTube Wizyty Cyryla I w siedzibie Konferencji Episkopatu i Prawosławnej Cerkwii w Warszawie

więcej
Duchu Święty Boże, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka  była z porzytkiem dla nas i całego współczesnego świata. Amen.

Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny 2012 / 13

          Rozpoczynamy nowy Rok Szkolny i Katechetyczny 2012 / 2013 - jeszcze pod hasłem duszpasterskim przypominającym katolikom w Polsce, że "Kościół jest naszym Domem".
          Już w poniedziałek w godzinach porannych w większości miejscowości i parafii w Polsce ten nowy okres nauki szkolnej, katechetycznej i wychowawczej rozpocznie się Mszami w kościołach, w których dzieci, młodzież szkolna, ale także kapłani, katecheci, chrześcijańscy rodzice, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i opiekunowie będą prosili o moce i światło Ducha Świętego, o kompetencje i wierność zasadom naszej odwiecznej kultury chrześcijańskiej i narodowej, o to aby wraz z dobrym kształceniem umysłów pokolenia młodych Polaków i Chrześcijan znajdowały nie tylko informację, ale dobre wzorce zachowań tych, którym na tak wiele godzin każdego dnia - rodzice powierzają swoje dzieci, a więc osobom, które przede wszystkim mają być współpracownikami w dziele kształcenia i wychowania tak Rodzin, jak i Narodu i Kościoła; tak Kościoła, który przecież jest naszym wspólnym Domem. Kościół jest naszą - Bożą Rodziną.
          Klikając ... więcej >>> możemy z uwagą przeczytać tekst Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego i na zbliżający się Tydzień Wychowania.  więcej
Montserat - Hiszpania - Sanktuarium Matki Bożej

Po pielgrzymce u Maryi - Matki Pocieszenia

                Prawie 11 godzin niezapomnianych przeżyć.
          Doborowe towarzystwo prawie pięćdziesiąt osób wraz ze swym duszpasterzem podjęło krótką, ale jakże aktywną pielgrzymkę w niezbyt popularne jeszcze, ale jakże piękne miejsca kultu Matki Bożej.    
          To prawda, że 1 września jest datą tragicznych wspomnień początku II Wojny Światowej - która faktycznie się rozpocząła nocnym bombardowaniem niedaleko naszej ziemi 1 września 1939 roku. 
          Ale 1 września to tradycyjnie początek roku szkolnego. Tym razem jednak z racji soboty rok szkolny rozpocznie się dwa dni później. Sobota każda, a szczególnie pierwsza w każdym miesiącu - świadomych katolików - kieruje w stronę Serca Maryi, Matki Najświętszej. Tym bardziej jest to fascynujące, bo za tydzień - 8 września w kalendarzu liturgicznym obchowzimy wspomnienie daty Urodzin Matki Najświętszej. Poczytajmy i pooglodajmy >>>więcej<<<
         

więcej
Matka Boża Pocieszenia w Wąsoszu Górnym

Pielgrzymka do Matki Bożej Pocieszenia oraz na Kalwarię w Wąsoszu Górnym z odwiedzeniem częstochowskiego Parku Miniatur Sakralnych

          Wąsosz - za Miedźnym i Popowem – 40 km na północ od Częstochowy w stronę Pajęczna. Jest to stare sanktuarium Maryjne i Pasyjne z dróżkami kalwaryjskimi na których razem z Maryją Matką Bożą Pocieszenia  przy 33 stacjach można przemedytować tajemnice Męki Pańskiej. Pierwsza stacja to kościół – parafialny Wieczernik, gdzie po Mszy Świętej przy odsłoniętym obrazie będzie można boso i na kolanach poadorować Matkę Bożą w Jej ołtarzowej Komnacie, a potem przejść szlakiem odnowionych kaplic kalwaryjskich.

                 Wizerunek Maryi Matki Boskiej Pocieszenia nad głównym ołtarzem pochodzi z końca XVI wieku i jest przygotowywany przez kustosza Sanktuarium Ks. Krzysztofa Jeziorowskiego do ukoronowania papieskimi koronami. Aktualnie na obraz jest nałożona metalowa sukienka i korony z końca XVII wieku ! Wzruszający jest moment uroczystego odsłaniania i zasłonięcia obrazu.

Panorama wnętrza kościoła sanktuarium w Wąsoszu

popatrz i poczytaj    >>>    więcej   


 

więcej

A gdy już mu się nie chce być katolikiem - chrześcijaninem ...

          "Byłem apostatą" -  mógł powiedzieć człowiek, który za przedziwną modą i namową rzekomych przyjaciół postanowił wystąpić z Kościoła. Spotyka się takich ludzi, którzy manifestacyjnie chcą rozstać się z Panem Bogiem - "proszę mnie wykreślić z księgi chrztów", "rodzice i ksiądz przymusili mnie do chrześcijaństwa, gdy byłem mały i nie mogłem podejmować samodzielnych decyzji" .... "ja się o chrzest nie prosiłem" ... takie i podobne motywy podają, wprawdzie nieliczni, ale jednak pojawiający się ludzie w kancelarii parafialnej. Czasami trudno komuś wytłumaczyć, że ksiądz jest po to, aby do Boga prowadzić i pomagać nawiązywać z Nim łączność, a nie odwrotnie. Jak trudną musi być sytuacja, kiedy kapłan zostaje przymuszony, aby stwierdził czyjeś definitywne zakończenie przyjaźni z Panem Bogiem przez formalną apostazję (tzn. odejście od Kościoła), a przecież w praktyce kapłańskiego posługiwania tak często widać, jak ludzie odchodzą od Boga i Kościoła - może nie formalnie, ale faktycznie ! Czy definitywnie ? 
          Zachęcam do lektury listu byłego apostaty opublikowanego w aktualnym numerze Tygodnika Katolickiego 
"Gość Niedzielny"  


     
więcej
Ołtarz w kaplicy, gdzie miał urodzić się 800 lat temu Św. Jacek Odrowąż

Pozdrowienia przychodzą od Parafian i Przyjaciół


   
    Tyle kartek, pamiątek, zdjęć i wrażeń z pielgrzymek, spotkań, przeżyć. Dobrze, jeśli w każdym z tych dobrych miejsc wspominamy swoich najbliższych. Dzięki za modlitwy i przekazywane te wszystkie pozytywne energie prosto z serca Jezusowego i Jego Najświętszej Matki. 
Matki Boskiej Ubogich w Banneux w BelgiiDla tych, którzy trochę chcą przybliżyć sobie chociażby miniatury wielkich budowli sakralnych i sanktuariów  na świecie - swe zaproszenie kieruje Złota Góra w Częstochowie, gdzie już jest kilkadziesiąt takich miniatur w skali 1:25. A może to zachęci do wyjazdów pielgrzymkowych w autentyczne i rzeczywiste miejsca objawień, szczególnego kultu i wielkich pielgrzymek. Trzeba wspomnieć te, w których uczestniczyli  Parafianie i nasi Przyjacile. Santiago de Compostela ze Świętym Jakubem Apostołem, Ziemia Święta z Jerozolimą, Bethlejem, Nazaretem czy Jerychem., Fatima, Madiugores, Lourdes, La Salette, Guadelupe, Rzym, Turyn, Mediolan ze spotkaniem Rodzin - spotkania Teze w Berlinie ...  i wiele innych. 

     Ten sam i taki sam Chrystus każdego dnia ... nas tu i teraz zaprasza do Swego Serca  ... w  Herbach. On każdemu z nas mówi "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię ! ..."


więcej

Tolerancja czy brak konsekwencji i nurt antychrześcijański

"BLUŹNIERSTWO"  Anne-Isabelle Tollet


        Nazywa się Asia Bibi. Jest pierwszą osobą w historii Pakistanu, która wyrokiem tamtejszego sądu została skazanaą na śmierć za swoje poglądy religijne. Jest  chrześcijanką. To matka pięciorga dzieci. Wyrokiem sądu  ma zostać powieszona za dwa zdania  wypowiedziane do swoich koleżanekw pracy. Powiedziała:  „Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i za grzech świata.  Nie zrobił tego dla was Mahomet”.  Powiedziała to, gdy  koleżanki w pracy  natarczywie przekonywały ją do przyjęcia islamu. Natychmiast po wypowiedzeniu tych słów Asia Bibi została pobita wraz z trzema swoimi córkami. A później trafiła przed sąd i została skazana na śmierć przez powieszenie „za bluźnierstwo przeciw Mahometowi”       A nam chrześcijanom (katolikom) chce się wmówić brak tolerancji  ! ! ! Może właśnie w imię tej tolerancji i prawa do wolności słowa, przekonań, religii ... warto by podpisać protest w obronie Asji Bibi .

Jak dołączyć do akcji na rzecz uwolnienia Asii Bibi? Wszystkie informacje znajdziesz 

Asia Bibi skazana na śmierć http://gosc.pl/doc/993542.Uratuj-Asie-Bibi

poczytaj poniższe i zobacz >>> więcejoraz

mąż Asji Bibi i córkawięcej

WNIEBOWZIĘCIE NMP (Zaśnięcie Maryi; Matki Bożej Zielnej)


"... ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat prawdę przez Boga objawioną, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba..."

W dniu 1 listopada 1950 roku - w konstytucji apostolskiej "MUNIFICENTISSIMUS DEUS" ("NAJSZCZODROBLIWSZY BÓG")  papież Pius XII ogłosił dogmat Wniebowzięcia NMP, co oznacza, że Kościół podaje wiernym do wierzenia, Niepokalana Matka Boża, Maryja- zawsze Dziewica, kiedy zakończyła ziemskie życie, została wzięta do nieba z duszą i ciałem. 


więcej
Jasna Góra w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Matki Najświętszej 2012

Pieszo na Jasną Górę

…. Warszawska Piesza weszła na Jasną Górę, Akademicka ze Stolicy, Mięzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa, Celników i Straży Granicznej,Rodzinna Praga warszawska... ze strażakami,Łowicz, Tomaszów, Lublin i Zamość,z Podlasia, Płocka i młodej Warszawy,Radom, Włocławek, Kalisz, Łomża, Białystok, Kielce, Sosnowiec, Drohiczyn, Elbląg, Kraków, Bielsko-Żywiecka, Pelplin, Szczecin, Koszalin, Sandomierz, Rzeszów, Zielona Góra, Bielsko, Ełk, Wrocław, Warmia, Pomorze, Świdnica … Szczyt pielgrzymkowy jest w środku sierpnia. Chyba najwięcej - kilkadziesiąt tysięcy - pieszych PIELGRZYMÓW przybyło do Jasnogórskiego trony Maryi właśnie w przeddzień i wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Matki Najświętszej… tak polskie, jak i zagraniczne z różnych zakątków ziemi - co godzinę grupa pod szczyt, przed ołtarz Maryi i na Mszę na błoniach pod wałami. Nasi Przyjaciele z Warszawy, Mediolanu, Etiopii - też szli wiele dni i pieszo przybyli do Maryi. Zmęczeni, ale jakże radośni i pełni Mocy Ducha. … O. Ashenafi i O. Luca pozdrawiają wszystkich naszych Parafian – tak ciepło, mile i przyjaźnie wspominając dni z nami przeżyte kiedyś na Boże Narodzenie, a teraz we Wielkim Tygodniuna rekolekcjach.

  

więcej
ze stacji kalwarii w Wąsoszu przy drodze na Kule

Do Sanktuarium Maryjno - Pasyjnego w Wąsoszu Górnym i Parku Miniatur

          W sobotę 1 września w ramach naszej parafii oraz duszpasterstwa więziennego będzie organizowana pielgrzymka autokarowa - taka tylko dziesięciogodzinna - najpierw w Parku Miniatur Sakralnych "Złota Góra" w Częstochowie, a potem w kościele i na kalwarii w Wąsoszu Górnym - mało znanym, a jakże fascynującym Sanktuarium Maryjno-Pasyjnym Ziemi Częstochowskiej. Tym razem do udziału w tej pielgrzymce zapraszam tylko osoby w "wieku średnim" (pozostawiam indywidualną interpretację tego określenia). Ze względu na miejsce pielgrzymowania i charakter przygotowywanego programu w swej końcówce pielgrzymki zapraszam przede wszystkim pracowników miejscowego Zakładu Karnego , zarówno tych cywilnych, jak i mundurowych, aktywnych zawodowo, jak również tych w stanie spoczynku. Czas przeżyć religijno-modlitewnych zakończymy przy wspólnym stole - integrującym wszystkich. Dla zachęty i zainteresowania się miejscami docelowymi dnia pielgrzymkowego - w ramach duszpasterstwa więziennego - odsyłam do poniższych linków.
Ks. Bp Jan Kopiec

Zaproszenie do Rud Raciborskich - Matki Bożej Pokornej


          Jesteśmy miejscowością prawie u podnóżka Jasnej Góry - zaledwie kilka godzin pieszej wędrówki. Mamy w pobliżu Sanktuarium Ziemi Lublinieckiej w niedalekim Lubecku, gdzie ostatnio odkryto przepiękne freski kolorowe z bardzo dawnych lat. Jednakże naszym głównym diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym jest pocysterska Bazylika Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich. Dla chętnych, którzy chcą się polecić szczególnej opiece Tej Pokornej Służebnicy Boga i Rodzicielce Syna Bożego nasz Biskup Diecezjalny Jan Kopiec kieruje bardzo serdeczne zaproszenie na wspólne tam świętowanie Tajemnicy Wniebowzięcia Matki Najświętszej.
więcej

Konferencja Episkopatu Polski wydaje Komunikat


          Biskupi - w ramach Konferencji Episkopatu Polski - tuż przed letnimi wakacjami spotkali się we Wrocławiu na kolejnej Konferencji wszystkich Pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie. Tematami tej debaty był ogłoszony przez Benedykta Rok WIARY, który rozpocznie się 11 października br. oraz sprawa współnego przesłania do Narodów Rosji i Polski Patriarchy Moskiewskiego Cyryla I oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abpa Józefa Michalika. Biskupi nie pominęli tematu takiego miękkiego wypychania nauczania religii ze szkół publicznych przez podejrzane rozporządzenie Pani Minister Oświaty tegoż Rządu. Ważnym punktem Konferencji była sprawa Katolickich Rodzin, trzeźwości, chrześcijańskiego wychowywania młodego pokolenia oraz minionego Światowego Kongresu Rodzin w Mediolanie. Dla biskupów na obecnej Konferencji bardzo ważnym tematem była sprawa niedopuszczenia telewizji katolockiej TvTRWAM do odbierania jej programów z anteny
naziemnej na nieodpłatnym (w ramach abonamentu) tzw. pierwszym "multipleksie".


więcej