jeden z nas

Ponowienie zachęty w sprawie ochrony życia !

         Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw Bioetycznych zaprezentował dzisiaj dokument dotyczący ochrony życia ludzkiego od jego poczęcia - pierwszych chwil życia człowieka. "Życie ludzkie zawsze ma taką samą wartość" - "wszelkie wątpliwości co do istnienia człowieka należy rozstrzygać na korzyść życia" - stwierdza dokument. Treść  dokumentu powinniśmy poznać i przyjąć jako katolicy. 


          Myślę, że jest to dogodna okazja, aby również wspomnieć i zachęcić do akcji "jedenznas" - "oneofus". 
Poniżej przypominamy temat, który znalazł się na naszej parafialnej stronie w końcu stycznia br. 

Jeden z nas

            Zachęcam gorąco do włączenia się i do propagowania opisanej w ostatnim "Gościu Niedzielnym" (nr 4 z 27.01.2013) akcji „Jeden z nas”, której celem jest doprowadzenie do zaprzestania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach, szczególnie  Akcja jest przedsięwzięciem międzynarodowym i wykorzystuje legalną drogę prawną obowiązującą w w obszarach badań rozwoju i zdrowia publicznego. Przecież z podstawowych praw człowieka. Embrion ludzki zasługuje na poszanowanie jego godności i integralności. Zostało to potwierdzone przez ETS w sprawie Brustle, która uznała ludzki embriom za początek rozwoju istoty ludzkiej. Poniżej (także w rozszerzeniu strony) podajemy bardziej szczegółowe informacje na temat prowadzonej aktualnie akcji, jak również linki do ciekawych artykułów oraz miejsca, gdzie można z komputera podpisać swój głos sprzeciwu.


więcej

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA a za tydzień Dar KRWI przed kościołem

        W drugą niedzielę wielkanocną przeżywamy NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. Św. FaustynaKojarzy nam się to ze Świętą Siostrą Faustyną i obrazem Jezusa Miłosiernego podpisanym krótką modlitwą "Jezu ufam Tobie". Ale MIŁOŚĆ po łacinie to CARITAS. To jednak słowo kojarzymy z instytucjonalnym chrześcijańskim pomaganiem ludziom biednym, niezaradnym, chorym, samotnym. Takimi są adresaci zbiórek robionych przed wszystkimi kościołami w tę niedzielę. Jednakże ludzie śmiertelnie zagrożeni  często mogą być uratowani dzięki naszemu Darowi Krwi. Już za tydzień - w niedzielę 14 kwietnia - przed naszym kościołem - kolejny raz stanie ambulans - w którym będziemy mogli podarować trochę własnej krwi - jako gest miłości i miłosierdzia, ale również jako wyraz wdzięczności za posiadane zdrowie. Nie zostawmy tego tematu bez pozytywnej odpowiedzi. 
KRWIODAWSTWO - HERBY - przed kościołem 
- niedziela 14 kwietnia w godzinach 9.00  do 12.30. 
A w rozszerzeniu strony pełny tekst Listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia. Warto przeczytać i pomyśleć.
więcej

Życzenia na Wielkanoc 2013

palma2013        Tegoroczne Święta Wielkanocne  przeżywam  całkiem zaśnieżeni, ale radośni Zmartwychwstaniem Pana. Przeżywając nadal radość Papieża Franciszka - zanużmy się w Bogu - w duchu takiej zadumy franciszkańskiej. Stąd też życzenia  tegoroczne wypowiadam słowami Św. Franciszka z Modlitwy o Pokój :

     "Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju,    

 Bym tam, gdzie nienawiść – zakorzeniał miłość,

Tam, gdzie obraza – wnosił przebaczenie,

Tam, gdzie niezgoda – głosił pojednanie,

Tam, gdzie błąd panuje, bym przynosił prawdę,

Tam, gdzie wątpienie, żebym krzewił wiarę,

Tam, gdzie są ciemności, żebym wnosił światło,

Tam, gdzie smutek, żebym wnosił radość.

Spraw, Panie, żebym nie o to zabiegał,

By mnie pocieszano, lecz żebym pocieszał,

Nie szukał zrozumienia, lecz żebym rozumiał,

Nie pragnął być kochany, lecz żebym kochał.

            Albowiem siebie dając – otrzymujemy,

Siebie zapomniawszy – możemy znaleźć siebie,

Innym wybaczając – doznamy przebaczenia,

A umierając dla siebie – zbudzimy się do życia wiecznego”.Z tymi życzeniami Wasi Duszpasterze 

ks. Przemysław   i   ks. Piotr  

 

Wielkanoc 2013 Alleluja !Dzięki za liczny udział w Misji Świętej w Herbach
z nieustanną prośbą:
MISJE ŚWIĘTE 2013

 

jeszcze godzinę wcześniej nie było wolnego miejsca w kościele gdy małżonkowie odnawiali swoje ślubowania

MISJE PARAFIALNE - spotkania dla poszczególnych stanów


     W programie Misji ważnym wydarzeniem było odnowienie ślubów małżeńskich na Mszy Świętej w Niedzielę Palmową 24 marca o godz. 16.00, a potem z życzliwości Starostwa Powiatowego koncert i program słowno-muzyczny z utworami   „od miłości do wierności”  dla MATKI, OJCA, KAPŁANA, … RODZINY w cyklu „Każde cierpienie ma sens i prowadzi do pełni życia”znanych nam artystów Anny i Czesława Płaczek oraz Anety i Andrzeja Skibów.

Myślą przewodnią tych Misji jest zachęta: „Rozkochajcie się w Jezusie Chrystusie”  To wezwanie  towarzyszy wszystkim spotkaniom misyjnym, także naukom stanowym głoszonym kobietom (poniedziałek 18.00), mężczyznom (wtorek 18.00) rodzinom przez ukazanie wiary na Filipinach (środa 18.00), młodzieży (czwartek 18.00), chorym, starszym, cierpiącym, samotnym (poniedziałek, wtorek, środa 9.00) oraz rekolekcjom szkolnym (do środy - w grupach - od godziny 10.30), a także bogatej w zbawcze treści Liturgii Triduum Paschalnego.

W rozszerzeniu  >>>  więcej <<<  można zobaczyć, a może i ściągnąć dla siebie, kilka zdjęć oraz przeczytać piękny fragment nauki dla MAŁŻONKÓW O. Kazimierza Sobańskiego z Krakowa.


więcej

MISJE ŚWIĘTE TRWAJĄ

          Misje Święte w parafii rozpoczęliśmy od wielogodzinnego spotkania w kaplicy p/w Św. Maksymiliana Kolbe w miejscowym Zakładzie Karnym. Kaplica pełna do ostatniego miejsca. Atmosfera pogodna, pełna skupienia, refleksji, rachunku sumienia i długich spowiedzi. W kościele wieczorną Mszę rozpoczęliśmy proszeniem Ducha Świętego o Jego Moc, Miłość, Mądrość i Światło. Prawie pełen kościół wiernych ... ale i ciekawostka  ... poraz pierwszy teksty pieśni ukazały się na ekranach. Oby właśnie to zaowocowało jeszcze lepszym i powszechnym śpiewem w naszym kościele. ... bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Chwała Panu. No i jeszcze jedna refleksja - to radość z naszych misyjnych przewodników: O. Herbie`go Canete i O. Kazimierza Sobańskiego - Rogacjonistów Serca Jezusowego z krakowskich Łagiewnik.

więcej

MISJE PARAFIALNE w HERBACH w dniach 23 - 29 marca 2013 roku.

MISJE ŚWIĘTE 2013       
                                       Rekolekcje wielkopostne przygotowują wnętrze ludzi wierzących do bardziej godnego przeżywania Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. W każdej dekadzie parafie organizują tzw. Misje Święte. Są to takie poszerzone, tygodniowe rekolekcje , które mają we wierze odnowić  religijne oblicze całej parafii i zwrócić uwagę na dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Znamienne są  słowa śląskiego, XVII-wiecznego, barokowego poety z Wrocławia  podpisującego się Angelus Silesius (z łac. Anioł Śląski) vel Johann Scheffler - zapisane pod tytułem „Figura nie Zbawi” w „Zdaniach i Uwagach” Adama Mickiewicza. Ta sentencja brzmi: „ Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam w sercu swoim krzyża nie wystawi”.  Dlatego też o każdych przeżywanych Misjach  przypomina wiernym, postawiony na placu kościelnym tzw. Krzyż Misyjny, na którym są dopisywane kolejne daty przeprowadzonych Misji Świętych w parafii. W Herbach Misje Święte będziemy przeżywali w tym roku - przez cały Wielki Tydzień. Zapraszamy nie tylko głąboko wierzących. Uważam, że tutaj każdy siebie i Boga odnajdzie.


więcej

ROGATE ERGO DOMINUM MESSIS, UT MITTAT OPERARIOS IN MESSEM SUAM

Św. Hannibal - założyciel Rogacjonalistów Serca Jezusowego. Za 10 tygodni poprowadzą MISJĘ ŚWIĘTĄ w naszym parafialnym WIECZERNIKU. W rozszerzeniu strony jest wiele o jego życiu i charyzmacie w pięciu 10 minutowych filmach. Zachęcamy do zainteresowania się tematem przez młodzież, jak również całe rodziny, które chcą się modlić. 
"Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam"  
»Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo»   Mt. 9,38 

Mt.9,35-38.  Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». 
więcej

Witamy Cię Ojcze Święty - Franciszku I

      Sede vacante - czas Stolicy Apostolskiej bez papieża trwał zaledwie 13 dni bez jednej godziny. Dzisiaj - środa 13 marca 2013 roku -po godzinie 19.00 nad Kaplicą Sykstyńską ukazał się biały dym wskazujący, że w piątym głosowaniu Konklawe został wybrany nowy Papież. Po godzinie 20.00 z balkonu - dobrze nam znanego - zabrzmiały te słowa formuły: "Annuntio vobis gaudium magnum - Habemus Papam" - (zwiastuję wam radość wielką - Mamy Papieża). Tak - mamy Papieża - Franciszka I - Argentyńczyka o włoskich, emigracyjnych korzeniach- Kardynała Jorge Mario Bargogilio  - z dalekiego kontynentu - ale naszego Papieża, 265 następcą Świętego Piotra - to znaczy 266 Papieża - Namiestnika Chrystusowego na ziemi - człowieka modlitwy i wiary. Bogu niech będą dzięki.
więcej

Konkawe rozpoczyna się we wtorek 12 marca 2013 roku po południu

       Wybór nowego Papieża to odczytanie Woli Bożej odnośnie kolejnego 
Namiestnika Chrystusowego na Stolicy Piotrowej. 115 kardynałów elektorów ze wszystkich zakątków świata zamkniętych "przed światem" - 
oczekiwanie
przy wielkiej ich modlitwie, której towarzyszy modlitwa katolików na całym świecie - ma wskazać Tego, którego Pan Bóg wybrał sobie jako kolejnego, najbliższego współpracownika na ziemi. Niech Duch Święty oświeca, wspiera Kolegium Kardynalskie i swoją Mocą ogarnia cały "jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół". Proszę dołączyć do tej wielkiej modlitwy.                 

Biskupi kolejny raz zabierają głos w sprawie dostępu katolików do Telewizji

cytujemy za oficjalną stroną Konferencji Episkopatu Polski: 
 http://episkopat.pl/dokumenty/komunikaty_zp_kep/5002.1,
Oswiadczenie_Konferencji_Episkopatu_Polski_w_sprawie_Telewizji_Trwam.html

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Telewizji Trwam

    Biskupi polscy zgromadzeni w Warszawie na 361. Zebraniu Plenarnym KEP po raz kolejny popierają prośbę fundacji „Lux Veritatis” do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.
   Oczekują tego miliony obywateli naszej Ojczyzny w imię wolności słowa w przekazie medialnym. Stosowne wnioski w tej sprawie przesłane zostały przez sygnatariuszy na ręce Przewodniczącego KRRiT.
   Oczekują tego wierni Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Jego Pasterze w imię prawa i zasad demokratycznego państwa.
   Telewizja Trwam od 10 lat ofiarnie służy dziełu pogłębiania wiary w Ojczyźnie i poza jej granicami, pełniąc swą posługę ewangelizacyjną. Stanowi także pomoc w odczytywaniu rzeczywistości religijnej, społecznej i informacyjnej naszej Ojczyzny.
   Odrzucenie przez KRRiT kolejnego wniosku Telewizji Trwam o uzyskanie koncesji na multipleksie oznaczałoby wyraźną dyskryminację wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce.

Podpisali: 

Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce

Warszawa, dnia 6 marca 2013 roku

 


więcej

Pożegnanie Benedykta XVI z kardynałami, którzy wskażą następnego PAPIEŻA

 
bez komentarza - "pośród Was jest przyszły Papież"„Zanim się z wami pożegnam osobiście, pragnę wam powiedzieć, że nadal będę blisko was w modlitwie, zwłaszcza w najbliższych dniach, abyście byli w pełni otwarci na działanie Ducha Świętego, wybierając nowego papieża, aby Pan wam ukazał, tego, którego pragnie. Pośród was, w gronie Kolegium Kardynalskiego jest nowy papież, któremu dzisiaj przyrzekam swoją bezwarunkową cześć i posłuszeństwo”


Dla Jezusa - Grupa Ewangelizacyjna

            We wieczór Bożęgo Ciała - to jest 30 maja -  na estradzie ustawionej na lublinieckim rynku będzie zorganizowany  Koncert Ewangelizacyjny. Za zgodą Biskupa Diecezjalnego i pośrednictwem parafii Ziemi Lublinieckiej będą  zbierane fundusze oraz rozprowadzane cegięłki na rzecz przygotowania tegoż koncertu, którego inspiratorem są Ojcowie Oblaci z młodzieżowego Centrum NINIWA w KOKOTKU  i duszpasterstwo młodzieżowe. !  
           Poniżej nagranie audio sprzed dwóch lat - fragmentu takiegoż koncertu - z innego miejsca w naszym kraju !  
          W rozszerzeniu komunikat organizatorów z szczegółami.
 
Chętnych młodych - którzy włączyli by się w pozyskiwanie środków na sfinansowanie tego przedsięwzięcia proszę o kontakt z proboszczem. Zbiórka jest zaplanowana przed kościołami w przyszłą niedzielę 10. marca.więcej

Ostatnie wystąpienie publiczne Papieża Benedykta XVI         „Drodzy przyjaciele! Cieszę się, że mogę być z wami, otoczony pięknem stworzenia i waszą miłością, która jest dla mnie wielkim pokrzepieniem. Dziękuję wam za waszą przyjaźń i miłość. Wiecie, że mój dzisiejszy dzień jest inny niż wszystkie poprzednie. Nie jestem już, to znaczy nie będę już od godziny 20.00 Papieżem, najwyższym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Odtąd będę już tylko pielgrzymem, który rozpoczyna ostatni etap swej ziemskiej wędrówki. Chciałbym jednak z całego serca, z całej duszy, moją miłością i modlitwą, moją refleksją i wszelkimi siłami wewnętrznymi służyć dobru wspólnemu, dobru Kościoła i ludzkości. Życzliwość, którą mi okazujecie, jest dla mnie wielkim wsparciem. Idźmy naprzód mając na względzie dobro Kościoła i dobro świata. Dziękuję. A teraz udzielę z całego serca mojego błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg 
Wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty”


więcej

WIARA DZIAŁAJĄCA w MIŁOŚCI - wspomóż działalność CARITAS w Polsce

                 Przeżywamy Wielki Post – czas odnowy wewnętrznej i nawracania się z naszej grzeszności. Jest to również czas robienia postanowień abstynenckich i pełnienia czynów miłosierdzia. Ewangelia z I Niedzieli Wielkiego Postu wskazywała na trzy typy czynów pokutnych – modlitwa, post, jałmużna. CARITAS naszej diecezji rozprowadza po wszystkich kościołach skarbonki papierowe dla naszych domów. Jest taka zachęta, aby we Wielkim Poście w Roku Wiary – rezygnując z jakiejś przyjemności (np. słodyczy, papierosów, piwa, kina, rozrywki) zaoszczędzone pieniądze włożyć do tej skarbonki – jako jałmużna wielkopostna dla biedaków, którymi opiekuje się stale, bądź sporadycznie Caritas diecezjalna. Z tyłu kościoła są do zabrania skarbonki papierowe dla rodzin i dzieci - na te codzienne maleńkie ofiarki składane z wyrzeczeń – które na rzecz najbiedniejszych będziemy składali w kościele we Wielką Sobotę - w czasie poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Zachęcamy do kontynuowania  tradycji jałmużny wielkopostnej w wymiarze rodzinnym. Dobrze, aby nowi jałmużnicy pojawiali się w kręgu naszej PARAFII. Można też stale wspomagać działalność CARITAS wysyłając kiedykolwiek w ciągu roku SMS-a o treści  

POMAGAM  na numer 72052. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł.

http://caritas.pl/akcje-ogolnopolskie/7607-jalmuzna-wielkopostna

 (numer na dary dla misji jest z inną końcówką i inną treścią - patrz poniżej)