Z obecnej sytuacji możemy wyjść tylko razem, jako cała ludzkość i dlatego musimy spoglądać na siebie z poczuciem solidarności oraz odpowiednio postępować – powiedział Papież Franciszek w wywiadzie udzielonym Domenico Agasso jr. z turyńskiego dziennika „La Stampa”.

Liczba zachorowań w naszym kraju z dnia na dzień wzrasta. Wzrasta też liczba przypadków śmiertelnych. Dlatego też, jako Wasz duszpasterz proszę z całego serca o przestrzeganie zasad Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym zarażeniem koronawirusem.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

  1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).

Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

  1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

  1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

  1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

  1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub miałeś kontakt osobą zakażoną, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.

Pamiętajmy o tym, że to w jaki sposób podejdziemy do tej sytuacji wpływa nie tylko na nas, ale także na zdrowie i życie osób z naszego najbliższego otoczenia.

Szczególny apel kieruję do osób, które w ostatnim czasie wróciły z zagranicy, które znajdują się w tzw. Grupie ryzyka. Przestrzegajcie zasad kwarantanny! Dla dobra

Zostańcie w domach! Dziś mamy możliwość pokazania jak ważne jest dla nas nie tylko nasze własne dobro, ale ile znaczy dla nas drugi człowiek.

Uważajmy na siebie i bądźmy za siebie odpowiedzialni! Zostańmy w domach, weźmy udział w Mszy św. przez środki społecznego przekazu. Mamy możliwość łączyć się w ten sposób razem na modlitwie. Niech to będzie wyraz naszej miłości i troski o siostry i braci!

Łączę się z Wami w pamięci modlitewnej!

Ks. Marek Niewiadomski