Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Ofiara Jezusa Chrystusa na Krzyżu to objawienie doskonałej miłości Boga do świata, a pusty grób to niemy świadek centralnego wydarzenia ludzkiej historii: Zmartwychwstania naszego Pana. Urzeczywistnia się w tych dniach prawda, że „jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostaje tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). Jest to godzina uwielbienia Jezusa. Przeszedł on przez śmierć i żyje, by nam dać życie. Po co to było? Ewangelista Jan jednoznacznie stwierdza: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3.16). Człowiek sam nie mógł wykupić swoich grzechów. Trzeba było, aby dokonał tego Ktoś równy Ojcu. Tym Kimś był Jezus. Krzyż i Zmartwychwstanie to doświadczenie Miłości Boga względem nas. Wiara jest bramą, przez którą wchodzimy w inny świat, w inną rzeczywistość, bardziej pewną niż pewność naszego rozumu. To pewność, że jesteśmy kochani, że jesteśmy ważni dla Pana Boga. Trzeba uwierzyć Jezusowi Chrystusowi. „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3, 20 ).

Zmartwychwstanie Chrystusa

Niech nas znowu wprawia w osłupienie jak legionistów rzymskich,

Niech umacnia naszą wiarę podobną do Tomaszowej,

Niech ożywia naszą miłość, by nie myliła Pana z ogrodnikiem,

Niech otwiera oczy na rzeczywistość Bożą, gdy uciekniemy do Emaus,

Niech urzeczywistnia wszystkie obietnice złożone na Opoce,

Niech nadaje sens cierpieniu i śmierci Łazarza wskrzeszonego,

Niech pobudza nadzieję, że ziarno wrzucone w glebę polskiego rolnika odrodzi się stokrotnym plonem,

Niech rodzi ufność, że zwycięży wolność, sprawiedliwość, prawda,

Niech nas wzywa do głoszenia wobec świata misyjnego radości Wielkanocnego Poranka.

 

 

Na Wielkanocne Święta przesyłam najserdeczniejsze życzenia.

Obyśmy spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa na drodze życia tak jak Piotr i Tomasz, Łazarz i Magdalena, apostołowie i legioniści, uczniowie i niewiasty.

Oby Zmartwychwstały Chrystus, któremu nie przeszkadza ciężki głaz i straże, przedarł się przez wszystkie przemyślne zagrody naszych serc i utwierdził je ku powstaniu ze śmierci grzechu.

Oby Święta Wielkanocne były dla nas, dla naszej Ojczyzny i dla wszystkich ludzi skutecznym znakiem lepszej, odnowionej przyszłości w Chrystusie.

 

W miłości Zmartwychwstałego –

 

Ks. Marek Niewiadomski