,,Cicho!

Ukochany mój!

Oto on! Oto nadchodzi!"

Pnp2,8.