O.prof. Aleksander Podsadski SJ

Czy diabeł krąży nad Polską ? ... Niechaj nadzieja nasza nigdy nie zgaśnie !

         Możemy odsłuchać fragment wykładu O. prof. Aleksandra Posackiego SJ zatytułowanego:  "Czy diabeł krąży nad Polską ?" Tematami jego wystąpień w ramach Wszechnicy Narodowej w Krakowie są: demonologia, okultyzm, itp. Nagranie pochodzi z 28 stycznia br. Warto posłuchać tego wystąpienia klikając poniższy link oraz inne, które pojawią się w twórczości tegoż jezuity znającego tematy egzorcyzmów i pokrewnych - dosłownie we wszystkich dziedzinach związanych z tym, co jest przeciwstawne naszej wierze w Boga Ojca Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.             11 listopada 1918 r. i tak co roku przypominamy sobie, jak Polska po 123 latach zaborów odzyskała - ... no właśnie  ...  NIEPODLEGŁOŚĆ. Nie zawsze jednak było można świętować tę naszą polską niepodległość ! Nie zawsze było można odwoływać się do tego hasła; " Bóg, Honor, Ojczyzna"  i to znamienne: "tak nam dopomóż Bóg" !!! Zresztą i dzisiaj są środowiska, którym świętowanie tej narodowej uroczystości nie jest na rękę. ...  Ku rozwadze, ku przemyśleniu proponuję posłuchania kilku pieśni patriotycznych - Roty oraz kawałek takiej wiązanki, w której możemy odnaleźć piękne karty naszej polskiej historii ukierunkowanej na polskość, szlachetny patriotyzm, na naszą Ojczyznę. 
             To drugie to Koncert Dyplomowy Studentów III Roku Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - Filii w Szczecinie. Śpiewa Chór Męski Stowarzyszenia Słowiki'60    im. Jana Szyrockiego ze Szczecina pod kierownictwem Grzegorza Handke, Gra Orkiestra Garnizonowa Wojsk Lądowych ze Szczecina pod dowództwem kapelmistrza kpt. Jarosława Michałko.Galeria zdjęć

wstecz