Czytania na czwartek, 9 kwietnia 2020

Wielki Czwartek

(Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9)

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinęubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom iwięźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga;abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym imwieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwałyzamiast przygnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać wasbędą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan: "Dam im uczciwą zapłatę i zawrę z nimiwieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami – ichpotomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana".

(Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27)

REFREN: Na wieki będę sławił łaski Pana

"Znalazłem Dawida, mojego sługę,
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była
i umacniało go moje ramię".

"Z nim moja wierność i łaska,
w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie:
„Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”.

(Ap 1, 4b. 5-8)

Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego wśród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, wszechmogący.

Aklamacja (Iz 61, 1)

Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

(Łk 4, 16-21)

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

(Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9)

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinęubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom iwięźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga;abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym imwieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwałyzamiast przygnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać wasbędą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan: "Dam im uczciwą zapłatę i zawrę z nimiwieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami – ichpotomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana".

(Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27)

REFREN: Na wieki będę sławił łaski Pana

"Znalazłem Dawida, mojego sługę,
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była
i umacniało go moje ramię".

"Z nim moja wierność i łaska,
w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie:
„Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”.

(Ap 1, 4b. 5-8)

Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego wśród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, wszechmogący.

Aklamacja (Iz 61, 1)

Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

(Łk 4, 16-21)

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

(Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9)

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinęubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom iwięźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga;abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym imwieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwałyzamiast przygnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać wasbędą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan: "Dam im uczciwą zapłatę i zawrę z nimiwieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami – ichpotomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana".

(Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27)

REFREN: Na wieki będę sławił łaski Pana

"Znalazłem Dawida, mojego sługę,
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była
i umacniało go moje ramię".

"Z nim moja wierność i łaska,
w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie:
„Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”.

(Ap 1, 4b. 5-8)

Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego wśród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, wszechmogący.

Aklamacja (Iz 61, 1)

Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

(Łk 4, 16-21)

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

Rozważanie na czwartek, 9 kwietnia 2020

Kapłan posłany, by głosić Dobrą Nowinę ubogim; głosić, że Bóg stał się człowiekiem; jednym z nas. W jego dłoniach chleb przemienia się w Ciało, a wino w Krew. Przez niego Bóg otacza grzesznika swoją przebaczającą miłością. Namaszczony świętym olejem, na podobieństwo płonącej w kaganku oliwy, ma stać się światłością świata. A nie kapłani? Każdy z nas, ochrzczonych, ma udział w kapłaństwie Chrystusa i jest wezwany do poświęcenia swego życia dla Niego i dla zbawienia ludzi, Dziś, kiedy kapłani odnawiają przyrzeczenia, które składali przed biskupem w dniu święceń, wesprzyjmy ich naszą modlitwą, by byli wierni swojemu powołaniu; by każdy z nich był ikoną Chrystusa.

O. Przemysław Ciesielski OP; Łukasz Kubiak OP, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2004, s. 188

Książka dnia, 9 kwietnia 2020

Jarosław Zych

Zgadywanki Rysowanki. Św. Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53357

W tej książeczce znajdziecie rebusy, krzyżówki, labirynty, rysowanki, kalambury… słowem wszelkiego rodzaju łamigłówki wymagające wiedzy, sprytu i myślenia. Każda strona to osobna przygoda z kolejną zagadką do rozwiązania.

Zobacz CZYTANIA na inny dzień