W sobotę 1 września w ramach naszej parafii oraz duszpasterstwa więziennego będzie organizowana pielgrzymka autokarowa - taka tylko dziesięciogodzinna - najpierw w Parku Miniatur Sakralnych "Złota Góra" w Częstochowie, a potem w kościele i na kalwarii w Wąsoszu Górnym - mało znanym, a jakże fascynującym Sanktuarium Maryjno-Pasyjnym Ziemi Częstochowskiej. Tym razem do udziału w tej pielgrzymce zapraszam tylko osoby w "wieku średnim" (pozostawiam indywidualną interpretację tego określenia). Ze względu na miejsce pielgrzymowania i charakter przygotowywanego programu w swej końcówce pielgrzymki zapraszam przede wszystkim pracowników miejscowego Zakładu Karnego , zarówno tych cywilnych, jak i mundurowych, aktywnych zawodowo, jak również tych w stanie spoczynku. Czas przeżyć religijno-modlitewnych zakończymy przy wspólnym stole - integrującym wszystkich. Dla zachęty i zainteresowania się miejscami docelowymi dnia pielgrzymkowego - w ramach duszpasterstwa więziennego - odsyłam do poniższych linków.