Wspólnota Dzieci Maryi (Marianek) obejmuje młode dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono za wyraźną prośbą Matki Bożej, która objawiła się świętej Katarzynie Labouré w 1830 roku. Celem, który pragniemy osiągnąć, jest naśladowanie i upodobnienie do Maryi. Dziewczęta, obierając Ją za wzór osobowy i ideał własnego życia starają się kształtować w sobie Jej rysy przy wydatnej pomocy Wspólnoty. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby.

Dzieci Maryi biorą udział w organizowaniu i obchodach różnych świąt oraz uroczystości. Swoje święto obchodzą w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).

Do obowiązków Marianek należy pobożna modlitwa, bycie apostołkami wśród koleżanek i kolegów, odznaczanie się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych, włączanie się w życie swojej parafii.

Celem w życiu każdej Marianki powinien być czynny udział w spotkaniach Dzieci Maryi, życie w łączności z Bogiem i częsta rozmowa z Nim.

Znakiem rozpoznawczym "Marianek" jest medalik przedstawiający z jednej strony wizerunek Matki Boskiej, a z drugiej literę "M" z przewleczoną belką poprzeczną podtrzymującą krzyż oraz dwa serca (Jezusa i Maryi).