Jak to się zaczęło?

Zakład Karny w Herbach ma krótką historię. Od 1974 roku  powstaje „w wagonach” OZ częstochowskiego aresztu dla skazanych wielokrotnie, którzy pracowali przy utrzymaniu Kolei. Budowa docelowego ośrodka osadzenia i pracy więźniów trwała wiele lat. W końcu 1990 roku budynek został ukończony.
Zakład Karny w Herbach ma krótką historię. Od 1974 roku  powstaje tutaj „na bocznicy kolejowej, w wagonach” Oddział Zewnętrzny Częstochowskiego aresztu śledczego dla skazanych wielokrotnie, którzy pracowali przy utrzymaniu Kolei Państwowej. Budowa docelowego ośrodka pracy więźniów trwała wiele lat, tak że dopiero w końcu 1990 roku budynek został oddany do użytku początkowo dla skazanych wielokrotnie, a później, aż do obecnego czasu, dla dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.

Najpierw w jednym z wagonów – jako świetlicy, a w nowym budynku przy pierwszym oddziale zostało wydzielone pomieszczenie dla spotkań różnych grup religijnych i dyskusyjnych, w którym osadzeni zrobili stałą dekorację wskazującą na jakąś sakralność tego miejsca. Od początku funkcjonowania tegoż ZK na mocy dekretu biskupa katowickiego, a po 1992 roku gliwickiego był wyznaczony kapłan, który pełnił posługę kapelana więziennego. Pierwszym kapelanem więziennym był Ks. Andrzej Pluta mianowany przez Biskupa Katowickiego jeszcze jako wikariusz w Kochanowicach – w 1988 roku – posługujący jeszcze w wagonach, później jako wikariusz w Lisowie, a od 1991 roku jako proboszcz w Herbach. Od września 1994, już w nowej diecezji, Biskup Gliwicki dekretem mianował Ks. Piotra Mańkę jako kapelana obecnego Zakładu Karnego. Kilkoro kapłanów - współpracowników w między czasie pomagało w tej kapelanii.

Duszpasterska opieka osadzonych w Zakładzie Karnym ma różny wymiar w stosunku do skazanych wielokrotnie, tych odbywających karę więzienia po raz pierwszy, tymczasowo aresztowanych przed wyrokiem sądowym, a także tych przychodzących na krótki czas, by odsiedzieć niezapłacone kary i inne należności finansowe. Kapelanię więzienną reguluje porozumienie strony resortowej i kościelnej, a w szczegółach Dyrektora Zakłady Karnego i miejscowego Proboszcza i dekretowanego Kapelana. Kapelania ma na celu umożliwienie spełniania praktyk religijnych tym osadzonym, którzy wyrażają taką chęć i wolę. Ze względu na przepisy wewnętrzne i uwarunkowania związane z koniecznością izolacji różnych grup osadzonych nie mają oni możliwości uczestniczenia w cotygodniowej katechezie czy Mszy Świętej, ale mogą wyrażać życzenie indywidualnych spotkań, spowiedzi, rozmów z kapelanem, a także korzystać z transmisji Mszy i programów religijnych przez wewnętrzny radiowęzeł i kablową telewizję. Posługa kapelańska czasami jest także przydatna do przygotowania któregoś z osadzonych do pierwszej Komunii Św., Sakramentu Bierzmowania, a także Sakramentu Małżeństwa. Oczywiście każda z tych dróg jest rozpatrywana indywidualnie i bardzo często wymaga wiele wysiłków, zabiegów, a przede wszystkim czasu, który inaczej biegnie za kratami, aniżeli na wolności.

Galeria zdjęć

wstecz