Kaplica poświęcona!

Jubileusz Roku 2000 uczciliśmy - przy fantastycznej współpracy wielu osadzonych - zafascynowanych Chrystusem i dobrym duszpasterstwem. Efektem półrocznej pracy był piękny wystrój kaplicy Eucharystycznej pod wezwaniem więźnia Auschwitz - Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Był to ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem 1999 roku. W parafii przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia Jubileuszowego Roku 2000 poprzez 8 dniowe Misje prowadzone przez  Salezjan – Ks. Henryka Skórskiego SDB oraz Ks. Dariusza Bartochę SDB. Ważną częścią tych Misji Parafialnych były również te z ponad 70 osadzonymi w Zakładzie Karnym. Jednym z najbardziej wzruszających spotkań na dużej sali – jadalni był koncert kwartetu saksofonistów z filharmonii warszawskiej przeplatany występem sławnego starego Józefa Brody ze Śląska Cieszyńskiego, który potrafi grać na wszystkim, ale i jak dobry ojciec razem z misjonarzami wzruszyć do łez nawet najbardziej skamieniałe serca twardzieli. Na zakończenie Misji wyłoniła się grupa kilkoro osadzonych, którzy podjęli się dzieła utworzenia, w dotychczasowym pomieszczeniu, kaplicy wykonując wszystko własną inwencją, wysiłkiem i swoimi umiejętnościami. Do kapelana należało uzyskanie zgody tak ze strony dyrekcji i władz penitencjarnych, jak również Biskupa i tej całej strony kościelnej. Znalazło się z wolności trochę sponsorów, którzy zaoferowali drewno dębowe oraz lipowe na rzeźby, potrzebne meble, materiały budowlane i inne. Natomiast cała sprawa wykonawstwa, pod przewodnictwem Henia, pozostała po stronie kilku osadzonych, którzy przez pół roku robili, dłubali, rzeźbili, kleili, układali terakotę na posadzce, malowali, montowali, dekorowali, aby wszystko na czas „dopiąć na ostatni guzik”.

W program obchodów Jubileuszu 2000 Roku Dzień Więźniów był wpisany w niedzielę pod datą 9 lipca. Kapelan odwiedził wszystkie cele mieszkalne, ofiarowując każdemu skazanemu obrazek Twarzy Chrystusa z dedykacją Naczelnego Kapelana Więziennictwa w Polsce.  Jako że było to bezpośrednio po polskich spotkaniach w Stolicy Piotrowej, z naszym biskupem uzgodniliśmy, że poświęcenie nowej kaplicy więziennej w Herbach nastąpi w możliwie bliskim terminie po powrocie do kraju. Uroczystość poświęcenia kaplicy odbyła się już w poniedziałek 10 lipca 2000 r. o godz. 16.00. Uroczystości przewodniczył i dokonał poświęcenia kaplicy Biskup Gliwicki Jan Wieczorek w obecności Naczelnego Kapelana Więziennictwa RP Ks. Prał. Dra Jana Sikorskiego. Gośćmi honorowymi była grupa z duszpasterstwa więziennego w Krakowie na Montelupich pod przewodnictwem S. Sabiny, dobrodzieje i fundatorzy dla tej kaplicy, dyrektor okręgowy z Katowic płk. Ryszard Kurnik, miejscowy dyrektor mjr Jan Hernik, wielu wychowawców i funkcjonariuszy oraz spora grupa osadzonych. W czasie tej uroczystości – najbardziej zaangażowany we wszystkie prace osadzony Henryk przyjął Sakrament Bierzmowania i wobec wszystkich zgromadzonych dał bardzo wzruszające świadectwo jego nawrócenia. Całość uroczystości była dokumentowana fotograficznie oraz wideokamerą z uwzględnieniem życzenia nie dokumentowania twarzy żadnego z osadzonych poza Heniem, który na to wyrażał zgodę.

Kaplica otrzymała tytuł patronalny Św. Maksymiliana Marii Kolbego – więźnia i męczennika KL Auschwitz. Druga płaskorzeźba ołtarzowa przedstawia Św. Michała Archanioła – orędownika w walce z wszelkim złem. Jest dekret biskupa gliwickiego erygujący  kaplicę pw. Św. Maksymiliana Kolbego wraz z zezwoleniem na przechowywanie w tej kaplicy Najświętszego Sakramentu, a pod dębowym ołtarzem są wmontowane relikwie Świętych Męczenników Placyda i Piusa, które dawniej (przed konsekracją) były wmontowane w mensę ołtarza w kościele parafialnym w Herbach.

Galeria zdjęć

wstecz