Jak działają współczesne metody manipulacyjne prawdą, ale i nastrojami społecznymi pokazuje przeczytany artykuł w ostatnim numerze "Gościa Niedzielnego" (Nr 45/2012 - z dnia 11 listopada 2012 roku oraz w wersji elektronicznej) zatytułowany "Kłamstwo strasburskie". Opisana sytuacja przez panią redaktor Joannę Bętkiewicz-Brożek jest tylko jednym z przykładów, jak dobro można nazywać złem, jak prawdę można tak zmanipulować, że w odbiorze społecnym będzie postrzegana całkiem odwrotnie. A poza tym - czytając uważnie ten artykuł o sprawie tzw. "Agaty" - druga strona medalu pokazuje całkiem inną rzeczywistość, za którą znów stoją jakieś pieniądze i brudne interesy propagandowo-manipulacyjne ludźmi o nieustabilizowanych sumieniach. Zachęcamy do poniższej lektury.