W czerwcu 2018 roku, w Dniu Ojca (23.VI), po raz drugi wspólnie z liderami wielu męskich środowisk w Polsce organizowane jest „Męskie Oblężenie Jasnej Góry” – narodowa pielgrzymka mężczyzn. Tematem tegorocznego spotkania będą słowa: „Tu jesteśmy naprawdę wolni”.

Planowany program Pielgrzymki, który może ulec jeszcze zmianie: godzina 14:00 – Męskie uwielbienie; 14:30 – wykład J. Pulikowskiego; 15:15 – Męskie uwielbienie; 15:35 – wykład M. Guzewicza; 16:10 – przerwa; 16:30 – wykład abpa G. Rysia; 17:10 – wykład Donalda Turbitta; godzina 18:00 – EUCHARYSTIA; 19:00 – zawierzenie; 19:15 – modlitwa wstawiennicza; 20:00 – Apel Jasnogórski.