do dnia 5 grudnia 2012 roku

Nasz Parafialny Wieczernik

        Powinniśmy w niedziele i święta nakazane uczestniczyć w Eucharystii i to najlepiej we wspólnocie Rodziny Parafialnej. Warto zapytać siebie, czy tylko nakaz prawa – przykazania kościelnego - powinien nas motywować do uczestniczenia w Zgromadzeniu Ludu Bożego na Eucharystii niedzielnej, świątecznej, ale przecież także tej codziennej, kiedy za każdym razem Pan Jezus na ołtarzu składa Ofiarę za nasze grzechy – dla naszego zbawienia. Warto pomyśleć i często przypominać sobie tę bardzo ważną prawdę, że idąc do kościoła nie my Bogu robimy łaskę, ale właśne On, w Jezusie Chrystusie nas obdarowuje swoimi łaskami, darami, błogosławieństwem. Będzie nam o tym przypominał przygotowywany ostatni witraż do naszego kościoła przedstawiający scenę Ostatniej Wieczerzy - "To czyńcie na Moją pamiątkę".

panorama Herbów

Warto poczytać   więcej      
    

Dla przypomnienia - oficjalne nauczanie Kościoła. 

Katechizm Kościoła Katolickiego  p. 2181 mówi:  „Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza (Por. KPK, kan. 1245). Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.”

p.  2177  stwierdza: „Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. "Niedziela, w czasie której jest celebrowane Misterium Paschalne, na podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany" (KPK, kan. 1246, § 1).

"Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Wszystkich Świętych" (KPK, kan. 1246, § 1).”

 

No i refleksja !

Adwent to codzienne RORATY – w Roku Wiary mogą stać się takim pierwszym zalążkiem przygotowania w swoich sercach godniejszego miejsca dla ciągle na nowo rodzącego się Boga w nas i dla nas. 

Takim  bardzo ważnym miejscem, które powinno być dla chrześcijan oazą miłości wzajemnej, spokoju, zaufania, pojednania i poświęcenia dla wspólnego dobra wszystkich jej członków.

Szczególnie ważnym miejscem w każdej wspólnocie katolickiej jest parafia.  Dobrze by było, gdyby ten nasz parafialny kościół dla wszystkich ochrzczonych mieszkańców naszej HERBOWSKIEJ ziemi – stał się takim naszym wspólnym domem – miejscem widzialnej obecności -przebywania Boga w Trójcy Jedynego; aby się stał takim WIECZERNIKIEM, w którym z radością będziemy mogli spotykać się we wspólnocie kościoła lokalnego z Jezusem Chrystusem. Dlatego  jeszcze ten jeden witraż nad  szklane drzwi przedsionka – z autorską sceną OSTATNIEJ  WIECZERZY, by przypominał każdemu  wchodzącemu i wychodzącemu z naszego kościoła – że tu spotykamy zawsze kochającego Boga w osobie Jezusa Chrystusa, który daje nam swoje Ciało i składa siebie w tej najdoskonalszej ofierze  w czasie każdej Mszy Świętej. Nie tylko tu powinniśmy się tu dobrze czuć, ale tak szczerze i rodzinnie być zatroskanymi o ten nasz parafialny Dom Boży, Namiot Spotkania, Wieczernik. Nas parafialny Dom Boży ma być - nie tylko taką  etykietką  wiary HERBIAN, ale przede wszystkim miejscem, które łączy, jednoczy, uspokaja w tym głębokim zawierzeniu Sercu Jezusowemu zarówno swojego życia, jak i każdej naszej rodziny, każdego członka  parafialnej wspólnoty  - niezależnie od wieku, statusu społecznego, stanu zdrowia, zamożności.

            W tym Roku Wiary mamy częściej pytać się o naszą wiarę, mamy ją pogłębiać, uczynić ją żywą i skuteczną w każdym dobrym działaniu … dlatego i Adwent, i Boże Narodzenie , i tegoroczną kolędę – wizytę duszpasterską spróbujemy przeżyć bliżej  spraw Bożych i pogłębiania naszej wiary.  Takim samym powinien być potem wcześniejszy w przyszłym roku Post, na zakończenie którego przeżyjemy w naszej parafii tygodniowe Misje Parafialne które poprowadzą Księża Rogacjonaliści Serca Jezusowego z Krakowa: Ks. Kazimierz Sobański Animator Powołaniowy rodem z Piotrkowa Trybunalskiego oraz prawdziwy Filipińczyk – z drugiej strony świata - Ks. Herbie Canete. To wszystko ma być nowym tchnieniem Bożej siły, pogłębienia wiary to znaczy - więzi z Bogiem.

Galeria zdjęć

wstecz