"Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha."

Cóż można powiedzieć wobec śmierci Boga na krzyżu? Jedyną reakcją może być tylko pełne bólu milczenie.

BÓG UMARŁ! Czy nie umarł przypadkiem także w moim życiu ... ? Czy wraz z Jego śmiercią na krzyżu nie umarł On także dla mnie?

Serdecznie zapraszam do wspólnego przeżycia Liturgii Męki Pańskiej. W związku z nową normą 20 m2/osobę w naszym kościele w tym samym czasie mogą przebywać 32 osoby. Bardzo proszę o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc i zachowanie odpowiedniego dystansu. Zachęcam do udziału w Liturgii na zewnątrz Kościoła Przypominam o konieczności dezynfekcji dłoni oraz zasłanianiu twarzy. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Transmisja online w Wielki Piątek na naszej stronie internetowej: https://www.parafiaherby.pl/transmisja

    • Droga krzyżowa godz. 09:00
    • Liturgia na Cześć Męki Pańskiej godz. 18:00