Rytm duchowy Wielkiej Soboty wyznaczają tęsknota i czekanie. Grób jest niezwykle ważny, bo przypomina nam o naszych grobach. Wszyscy kiedyś w nich spoczniemy, aby czekać tak jak teraz czeka nasz Pan. Nie uciekajmy od tej perspektywy, bo uciekniemy też od tej nadziei, którą grób Pański skrywa. Grób chrześcijanina, jak i grób Jezusa, nie jest miejscem wiecznego spoczynku, jak często nieopatrznie mówi się w mowach pogrzebowych. To miejsce spoczynku tymczasowego, miejsce oczekiwania na Bożą interwencję, na zmartwychwstanie. Wszystko, co w człowieku zrodziło się na skutek grzechu pierworodnego, ustało. W grobach wszyscy są bardzo pokorni. Tam już tylko Bóg może zatryumfować. W Jezusie już zatryumfował, dlatego patrzymy na Jego grób z taką nadzieją.

Transmisja online w Wielką Sobotę na naszej stronie internetowej: https://www.parafiaherby.pl/transmisja

  • Wigilia Paschalna w Wielką Noc godz. 19:00

Serdecznie zapraszam do wspólnego przeżycia Liturgii Wielkiej Soboty. W związku z nową normą 20 m2/osobę w naszym kościele w tym samym czasie mogą przebywać 32 osoby. Bardzo proszę o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc i zachowanie odpowiedniego dystansu. Zachęcam do udziału w Liturgii na zewnątrz Kościoła Przypominam o konieczności dezynfekcji dłoni oraz zasłanianiu twarzy. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.