Dzień Czytania Pisma Świętego i Tydzień Biblijny

Pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte” w niedzielę 15 kwietnia będziemy obchodzić II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Przedmiotem lektury jest w tym roku List świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Niedziela Biblijna rozpocznie X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia). Będzie mu towarzyszyło hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze święty Łukasz: wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże (Dz 4, 31).

Odszukajmy w naszych domowych biblioteczkach Pismo Święte, odkurzmy tę Najważniejszą Księgę. I co najważniejsze – otwórzmy ją, przeczytajmy fragment i postarajmy się do niej wracać: może nie uda się nam codziennie, ale starajmy się jak najczęściej. Bo przecież nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, a słowa Pana są duchem i życiem, to są słowa życia wiecznego. Mówimy o sobie, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, ludźmi wierzącymi – a więc znamy Boga. Święty Hieronim daje nam jednak reprymendę: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.

Czytajmy, słuchajmy Bożego Słowa – niech ono jest obecne w naszym życiu, a dzięki temu pogłębiajmy naszą wiarę, naszą religijną wiedzę.

wstecz