Nowy wystrój kaplicy - artystyczne impresje

Spotkania duszpasterstwa katolickiego w Zakładzie Karnym w Herbach od 1991 roku zawsze były w tym samym pomieszczeniu. W rozszerzeniu można popatrzeć, jak w okresie 25 lat funkcjonowania zmieniał się wygląd miejsca - od sali spotkań religijnych i terapeutycznych do przytulnej kaplicy eucharystycznej.
W połowie listopada 2015 roku pod wpływem własnych przemyśleń  „Mistyk” (takim pseudonimem się zawsze podpisuje) uzewnętrzniając swoje zdolności i twórczą, artystyczną wenę zaproponował malarską - całkowitą zmianę wystroju wnętrza kaplicy duszpasterstwa katolickiego. Pierwotnie planowaliśmy tylko zrobienie ornamentów, ale projektowanie czegoś więcej z czasem stawało się pasją i chęcią pokazania dobrego warsztatu pracy, pomysłowości i pogłębionej refleksji, która coraz bardziej, z czasem, rozszerzała zakres treści i techniki malarskiej i gotyckiego liternictwa. Kilkumiesięczna praca w szkicach, podkładach, nakładania kolejnych warstw akrylowych w subtelnie dobieranym układzie postaci przynosiły niesamowite efekty. Postacie i grafiki, które znalazły swoje miejsce w zaprojektowanej treści, podpisane wyrazami łacińskimi oraz uzupełniana  tekstem „Aktu zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu” św. Jana Pawła II, zamykają, jakby klamrą, wszystko to co daje chrześcijańską nadzieję i wolę głębokich przemyśleń tych, którzy przychodzą do tego miejsca ze swymi pytaniami, rozterkami, wątpliwościami oraz nadzieją, że z Bogiem wszystko co dobre jest możliwe, jak u tych, którym przedstawiają poszczególne obrazy.

Patronem kaplicy jest św. Maksymilian Kolbe, więzień KL Auschwitz w Oświęcimiu, który bez wahania podjął decyzję (jako kapłan i zakonnik) oddać swoje życie za współwięźnia, który chciał przeżyć, bo miał rodzinę. Musiał więc w tej kaplicy obok jego płaskorzeźby pojawić się obraz obozu koncentracyjny z przewrotnie brzmiącym napisem na bramie wjazdowej – ten obraz podpisany słowem: „veritas” – „prawda” – życiowa prawda, że świat może być bezlitosny i nieprawy do granic przekraczających ludzkie zrozumienie przemocy, niesprawiedliwości i upodlenia człowieka. Lecz nad tym mrocznym obrazem pojawia się Chrystus, też za kratami, też uwięziony i sponiewierany, chociaż jak mówi ewangelia „niczego złego w życiu nie uczynił”. Dlatego nad Jego głową jest napis oznaczający największą miłość, która jest gotowa oddać życie za drugiego człowieka, nawet najbardziej upodlonego. A to znaczy łacińskie słowo „caritas”.

Wokół półkola z podświetlonym krzyżem i tabernakulum przechowującym Najświętsze Ciało Chrystusa jest napis: „In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen”, co znaczy że wszystko, co robimy i czym żyjemy, powinno dokonywać się „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”

Prawa płaskorzeźba ołtarzowa przedstawia Św. Michała Archanioła depczącego symbolicznie szatana, który nie chciał służyć Bogu. Napis na tarczy archanioła przypomina nam podstawową zasadę wierzących: „Któż jak Bóg” – co jest równocześnie treścią imienia Archanioła.

Kostucha (czaszka) namalowana poniżej płaskorzeźby wskazuje na to, że jeśli człowiek świadomie będzie hołubił zło w tych wypisanych grzechach głównych – podlega Bożemu sądowi. Taka jest Boża „sprawiedliwość” – stąd łaciński podpis pod spodem: „iustitia”.

„Misericordia” na szarfie ponad głowami trzech wspaniałych postaci na drodze do Boga w naszej Ojczyźnie – oznacza „Miłosierdzie”, którego ci trzej Wielcy Polacy uczyli i na które wskazywali. Tak właśnie – bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko – męczeńsko zabity w październiku 1984 roku przez funkcjonariuszy SB; Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia – przez wiele lat powojennych więziony przez służby polityczne czasów stalinowskich oraz nasz rodak – Św. Jan Paweł II – papież – który przez całe swe życie cierpiał bardzo różne rodzaje prześladowania, inwigilacji, a nawet przeżyty zamach na jego życie. To są doskonałe przykłady drogi do Boga, mimo wszystkich przeciwności współczesnego świata. Oni są doskonałymi nauczycielami Bożego Miłosierdzia dla tych, którzy powinni „odnowić oblicze tej ziemi” i zmienić sposób swojego życia.

Trzy cnoty Boskie: wiara, nadzieja i miłość (łacińskie: fides, spes, amor) są przedstawione, na filarach pomiędzy oknami kaplicy, przez trzy postacie polskich Świętych Najbliżej ołtarza- w sąsiedztwie obrazu obozu koncentracyjnego Św. Teresa Benedykta - Edyta Stein, dla której dojście do wiary w Boga przeszło długą drogę – od urodzenia i wychowania w rodzinie żydowskiej wyznania starotestamentalnego, poprzez ateizm – odrzucenie wiary w Boga, później drogę intelektualnego szukania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i znalezienie ich w chrześcijaństwie, Kościele Katolickim, zakonie karmelitańskim, aż ostatecznie poprzez męczeńską śmierć za wiarę w KL Auschwitz II-Birkenau w 1942 roku z rąk nazistowskich oprawców. Na środkowym filarze międzyokiennym pojawia się portret św. Faustyny – Heleny Kowalskiej, nazywanej Sekretarką Bożego Miłosierdzia. To jej Pan Jezus kazał namalować Jego Obraz i podpisać „Jezu ufam Tobie” – tą króciutką, ale jakże wzniosłą modlitwą chrześcijańskiej nadziei – stąd nad Jej głową łacińskie „spes” – nadzieja. Trzeci portret z szarfą „amor” – miłość – pokazuje Św. Brata Alberta, polskiego artysty malarza Adama Chmielowskiego, który zostawia swój dotychczasowy świat i wszystkie pasje, aby bez reszty poświęcić się ludziom  ubogim materialnie i duchowo, w których widzi najbardziej sponiewierane oblicze Chrystusa. Jego artystycznym życiowym dziełem malarskim jest obraz „Ecce Homo” Chrystusa cierniem ukoronowanego na dziedzińcu Poncjusza Piłata.

Tylna ściana kaplicy zawiera słowa papieża św. Jana Pawła II – zawierzające w 2002 roku losy świata Bożemu Miłosierdziu. Tuż obok nad drzwiami wejściowymi do kaplicy jest grafika Stolicy Apostolskiej - Bazyliki na Watykanie ze słowami „tu est petrus” – ty jesteś skałą (Piotrem), które Pan Jezus powiedział do pierwszego papieża – Apostoła Szymona Piotra. Bliżej ołtarza na tej ścianie jest wykonana grafika Jasnej Góry ze złotym napisem: „Polonia semper fidelis” – „Polska zawsze wierna”, które tak często przypominał Polakom Prymas Tysiąclecia Kardynał Wyszyński.

Galeria zdjęć

wstecz