Ileż tematów wypełnia dzisiaj dyskusja medialna ?    Nie wiem, który z nich jest bardziej, a który mniej ważny; ...  który jest tematem zasadniczym, a który zastępczym - aby przyćmić dyskusje na inne tematy lub ukierunkować to "publiczne" myślenie społeczeństwa.   Jednym z gorących tematów medialnych stała się sprawa przywrócenia w polskim prawie kary śmierci. Proszę zauważyć, że tak  zwolennicy, jak i przeciwnicy kary śmierci (bez konkretnych cytatów) próbują odwoływać się do nauki Kościoła zawartego w "Katechizmie Kościoła Katolickiego" i Piśmie Świętym, czy też cytują  bardziej czy mniej dokładnie teksty nauczania błogosławionego Jana Pawła II

Proszę  posłuchać jakże wyważonych słów arcybiskupa przemyskiego Józefa Michalika, który jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski - z urzędu reprezentuje głos KOŚCIOŁA.


Posłuchaj >>>