2 sierpnia (w czwartek) można uzyskać odpust zupełny tzw. "Porcjunkuli". Biskup Gliwicki zezwala na uzyskanie tego odpustu we wszystkich kościołach parafialnych albo w dniu 2 sierpnia albo w niedzielę poprzedzającą (29 lipca) albo w przyszłą niedzielę (5 sierpnia) - ale tylko w jeden z tych dni.

Warunkami uzyskania odpustu zupełnego "Porcjunkuli" są: sakrament pokuty i pojednania oraz Komunia Święta, nawiedzenie kościoła, modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga, modlitwa w intencjach papieża, wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.