„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...”
Jan Paweł II

 

 

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość

Z całego serca

DZIĘKUJĘ!

 

Jako Duszpasterz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie i wsparcie zbiórki produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży przebywających na rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzinom zaangażowanym w tę akcję. Dziękuję wszystkim, którzy otworzyli serce i tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do przeprowadzenia zbiórki.

To wielka radość dla mnie, jako kapłana słyszeć, że nasza Wspólnota Parafialna i ludzie ją tworzący są niezwykli, są ludźmi o wielkich sercach.

Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

 

Dziękuję!

Nie zawiedliście...