Jednym z zadań katechizacji młodzieży gimnazjalnej jest przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Realizacja tego zadania wymaga odnowienia współpracy Katechety z domem rodzinnym. Warunkiem bowiem owocności i ciągłości formacji sakramentalnej zapoczątkowanej na katechezie jest uczestnictwo rodziny w życiu sakramentalnym Kościoła.

Młodzież przystępuje do Sakramentu Bierzmowania pod koniec ich nauki w trzeciej klasie gimnazjum lub - po reformie edukacji - w klasie VIII szkoły podstawowej. Przygotowanie do tego wydarzenia trwa 3 lata (od pierwszej klasy gimnazjum lub klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej) i odbywa się w czasie katechezy w szkole, ale również poprzez systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej i szkolnej, różnorodnych nabożeństwach oraz przez obecność na katechezie parafialnej (młodzież i rodzice).