Wszystko, co posiadamy, jest darem miłości Boga. Z całego serca zachęcam do zamawiania Mszy Świętych dziękczynnych i jubileuszowych na rok 2021.

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa Sprawiedliwego”. (Jk 5,16)

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego możemy sobie udzielać jako chrześcijanie, ale także jako dziadkowie, rodzice, małżonkowie, dzieci, czy wnuki. W ten sposób najpiękniej i najczyściej okazujemy miłość i wdzięczność.

Msza Święta jest szczególnym rodzajem modlitwy, bo jak w żadnej innej obecność Boga jest wręcz namacalna. Dzięki tej bliskości, dzięki czystości naszego serca i łasce możemy wypraszać potrzebne nam i naszym bliskim dary. Pan Bóg sam będzie wiedział, jak obdarować tych, za których odprawiana jest Mszą Święta. Istnieje wiele potwierdzonych świadectw o cudownej sile Eucharystii. Dlaczego więc nie skorzystać z takiej możliwości, którą przecież mamy dzięki samemu Chrystusowi.

Zatem niech słowa Św. Pawła skłonią nas nie tylko do refleksji, ale do realnego i konkretnego działania: „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi (…..) abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1 Tm 2, 1-4)

Intencje mszalne przyjmowane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, bądź po każdej Mszy świętej.

Intencja dziękczynna:
Boże, uwielbiony w tajemnicy Twojej Opatrzności,
dziękuję Ci za opiekę i wszelkie łaski, którymi
obdarzasz moją rodzinę.
Dziękuję Ci za miłość, która umacnia naszą jedność
prowadzi ku dobru, a za wstawiennictwem Świętej
Rodziny zawierzam naszą rodzinę i proszę o dalsze błogosławieństwo.