W związku z rozpoczętym I Synodem Diecezji Gliwickiej został powołany Parafialny Zespół Synodalny, w skład którego wchodzą – państwo:
Bożena i Zbigniew Wąsińscy
Teresa i Krzysztof Pilarzowie
Halina i Mariusz Miarowie
Monika i Marcin Aniołowie
Józef Parys
Andrzej Matyja
Maja Kolesińska
Krzysztof Kamiński
oraz duszpasterze - ks. Proboszcz Piotr Mańka i ks. Wikariusz Tomasz Szumlas.

Jak pracują Parafialne Zespoły Synodalne?
Zgodnie z wolą Księdza Biskupa w każdej parafii Diecezji Gliwickiej działają grupy osób bardziej zaangażowanych w prace synodalne. Regulamin Synodu określa, że Przewodniczącym takiej grupy jest Ksiądz Proboszcz, który zaprasza do współpracy Parafialną Radę Duszpasterską, katechetów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz przedstawicieli  ruchów i stowarzyszeń katolickich. Ten zespół ma za zadanie zrecenzowanie i poprawienie projektów dokumentów synodalnych przygotowanych przez komisje tematyczne.
Zespół otrzymuje z Sekretariatu Synodu projekty dokumentów i po uważnej lekturze oraz dłuższym namyśle, członkowie Zespołu zbierają się i omawiają swoje propozycje. Całość opracowuje Sekretarz Zespołu, którego zadaniem jest dostarczenie wniosków i protokołów obrad do Sekretariatu Synodu. Następnie Zespół Parafialny otrzymuje kolejne dokumenty do skonsultowania.
Ważną częścią prac Zespołu jest zbieranie uwag i propozycji rozwiązań wśród wszystkich parafian. W ten sposób każdy wierzący może się przyczynić do opracowania lepszych zasad funkcjonowania Kościoła w Diecezji Gliwickiej.