Św. Cecylia - Patronka Muzyki Kościelnej

            Do życzeń z Jasnej Góry dołączam swe serdeczności i modlitwy za przyczyną Świętej Cecylii Męczennicy - w intencji naszego Pana Józefa - Organisty, ale również wszystkich, którzy wspólnym śpiewem uwielbiają Pana.  Pamiętajmy, że kto śpiewa - ten podwójnie się modli.
ks. Piotr - wasz duszpasterz

W rozszerzeniu   więcej   list z Jasnej Góry i muzyczna dedykacja Nabucco Verdiego


Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!


Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!!!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

   Już kolejny raz przeżywamy Święto Muzyki Kościelnej, które łączymy ze wspomnieniem św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Wielu muzyków kościelnych przeżywa ten czas na rekolekcjach, dniach skupienia, warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach i kongresach. Organizowane są liczne koncerty, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu wielu chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, stwarzając okazję do refleksji nad swoim powołaniem i uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra. Dnia 11 X 2012 r. w Watykanie Ojciec św. Benedykt XVI zainaugurował „Rok Wiary”. Kościół święty zaprasza nas, abyśmy weszli na drogę dojrzałej wiary, która rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, i w ten sposób przygotowuje nasze serca na  przyjęcie Chrystusa Miłosiernego i przebaczającego, który przychodzi  do nas w sakramencie pokuty i pojednania, a także Eucharystii,  z której czerpiemy prawdziwe życie. Podczas tych celebracji liturgicznych, pogłębiamy naszą osobistą relację z Chrystusem naszym Odkupicielem i Panem, od której zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania.
 
     Ojciec święty Benedykt XVI mówi: „Wiara nie jest teorią. Oznacza ona wejście w osobistą relację z Jezusem i przeżywanie przyjaźni z Nim, w komunii z innymi, we wspólnocie Kościoła.(...)Budujcie Wasze życie na solidnej podstawie, a jest nią tylko Chrystus. (...) Nie lękajcie się ! Wybierzcie w Waszym życiu Chrystusa i posiądźcie cenną  perłę Ewangelii, za którą warto dać wszystko”. Kościół święty w tym roku zadaje nam pytanie: Czy uważasz, że masz wiarę ? po czym to poznać ? Każdego dnia zdajemy rachunek z naszej wiary. W świecie w którym  tak dużo niewiary, który rości sobie prawo do definiowania – kiedy i gdzie mogę wyznawać swoją wiarę, który ukazuje nam życie bez Boga na wszystkich poziomach naszej ludzkiej egzystencji, który uzurpuje sobie prawo do definiowania niewiary jako normy ludzkiego postępowania – my na tę propozycję odpowiadamy: Nie tak nauczyliśmy się Chrystusa !  „Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą  sobie mnożyli nauczycieli” (2 Tm 4, 13). „Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków” (1 Tm 6, 11 -12).   
   
     Życzę wszystkim duszpasterzom oraz muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc, i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne. Niech Najświętsza Maryja Panna, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana ( por. Łk 1, 45) uprosi nam wszystkim łaskę wiary, abyśmy mogli dostrzegać Chrystusa we wszystkich wydarzeniach naszego życia.
   
    Wraz z duszpasterzami muzyków kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores,  zapraszamy Was na IV Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Górę w dniu 16 marca 2013 r. Rozpoczęcie pielgrzymki o godz.10.00 w Bazylice Jasnogórskiej. Pełny program pielgrzymki zostanie ogłoszony w grudniu 2012 r.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki.

Z modlitwą


O. Nikodem Kilnar OSPPE              Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Galeria zdjęć

wstecz