Święcenia biskupie ks. Andrzeja Iwaneckiego

Uroczystość odbędzie się w niedzielę dnia 7 stycznia o godzinie 12:30 w gliwickiej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a naszą parafię reprezentować będzie na niej nasz Wikariusz - ksiądz Tomasz Szumlas.

Ksiądz Prałat Andrzej Iwanecki został mianowany biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej przez papieża Franciszka 18 listopada 2017 roku. Święcenia biskupie przyjmie przez posługę biskupa gliwickiego Jana Kopca oraz arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, i arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego. Będzie to pierwsza taka uroczystość w katedrze gliwickiej. Swoją obecność przy ołtarzu potwierdziło już wielu biskupów i księży.

Biskup nominat Andrzej Iwanecki urodził się 3 listopada 1960 roku w Siemianowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 marca 1986 roku z rąk biskupa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Od 1998 roku jest proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu-Zaborzu.

Modlitwa za Biskupa Nominata Andrzeja:

Panie Jezu Chryste, który jesteś Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, Ty powołujesz Pasterzy w Twoim Kościele. Dziękujemy Ci za powołanie Twojego Sługi, Księdza Prałata Andrzeja Iwaneckiego na urząd Biskupa Pomocniczego w naszej Diecezji. Prosimy, obdarz Go potrzebnymi łaskami, aby podczas święceń biskupich, które przyjmie, mógł w mocy Ducha Świętego rozpocząć i realizować pasterskie posługiwanie w Gliwicach.
Miłosierny Boże, spraw także, aby Ksiądz Biskup Nominat Andrzej ożywiany Twoją łaską, z ojcowską troską wspierał wszystkich, którzy przynależą do Kościoła Gliwickiego. Ześlij Ducha Świętego na Twojego Sługę, aby głosząc słowo Boże, prowadził każdego z nas do zbawienia; aby objawiał Twoje miłosierdzie wszystkim, których spotka: rodzinom i samotnym, chorym i potrzebującym pomocy, starszym oraz młodzieży i dzieciom.
Boże Ojcze, prosimy obdarzaj potrzebnymi łaskami Księdza Biskupa Nominata Andrzeja, aby jako Następca Apostołów umacniał naszą wiarę, pomagał kroczyć drogą miłości i jedności, ukazując wszystkim nadzieję przyszłego zmartwychwstania oraz prawdę, że tylko Jezus jest Panem! Jasnogórska Matko Kościoła - bądź mu Matką i Nieustającą Pomocą!

wstecz