Usuwa się Boga z rzeczywistości współczesnego świata

        Ks. Bp Piotr Libera - ordynariusz płocki w sierpniu br. w Rostkowie - parafii pochodzenia Św. Stanisława Kostki - Patrona Polskiej Młodzieży - tak mówił w czasie homilii:
 
"Ośmiesza się Boga obecnego w Eucharystii, niesionej w procesji ulicami miasta. Obraża się Boga, który obecny jest na kartach Pisma Świętego. Pseudoartysta bezkarnie drze podczas koncertu na oczach widowni stronice Biblii, wykrzykując wulgarne słowa. Niektórzy nadal kwestionują nauczanie religii w szkole i posługę kapelanów niosących Boga potrzebującym w szpitalach czy więzieniach. Oto pokusa budowania świata bez Boga”.
 
       Warto przyglądać się społecznym zjawiskom czasu obecnego. Warto zastanowić się, czy nie są to również dla nas jakieś znaki czasu. Warto wspomnieć nakazujące stwierdzenie Pana Jezusa: "Wy będziecie Mi świadkami ...".
        Czasami nie jest łatwo tak po prostu przyznać się do swej przyjaźni z Chrystusem i zachęcać innych, aby nam naszego Przyjaciela nie obrażali. Jest to jednak zobowiązanie naszej wiary, naszej przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.
 
 
 
wstecz