Okres letni jest wspaniałą okazją do dawania świadectwa poprzez codzienną modlitwę i udział w niedzielnej Mszy, gdziekolwiek się znajdujemy. Przypominamy również, że uczestnicy nabożeństw są zobowiązani do godziwego i stosownego stroju, który powinien wyrażać szacunek dla przestrzeni sakralnej kościoła czy kaplicy.