Bank Spółdzielczy - konto parafialne nr:
27 8288 1014 2001 0003 5392 0001

ING Bank Śląski -  konto parafialne nr:
07 1050 1155 1000 0022 0004 5702

Koniecznie  dopisek:
>darowizna na cele kultu religijnego<

 

PODZIĘKOWANIA  - BÓG   ZAPŁAĆ

  • za to, że w codziennym życiu staramy się żyć duchem przykazań, rad ewangelicznych i ośmiu błogosławieństw, za to, że chcemy, pomimo tak wielu trudności być solą ziemi, światłością świata;
  • za wszystkie serdeczności, za dobre rady, słowa, gesty życzliwości, za uwagi, sugestie, za szczerość - nawet, gdy ona była dla kapłana bolesna czy przykra;
  • za każdą współpracę i życzliwość wobec podejmowanych inicjatyw;
  • za modlitewne wspieranie działania duszpasterskich, charytatywnych oraz prowadzonych inwestycji;
  • za ofiary pieniężne składane z racji kolekt, ofiar ołtarzowych, rezerwowanych intencji i zbiórek przed kościołem, chrztu dzieci, ślubów, kolędy, pogrzebów, za wpłaty na parafialne konta bankowe i wszystkie ofiary imienne i bezimienne przekazywanych na inwestycje w naszym kościele i obejściu,;
  • za wszystkie Dary dla kościoła przy okazji pierwszej Komunii dzieci oraz przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
  • za sprzątanie kościoła i obejścia, za darowane kwiaty, robione dekoracje świąteczne, za przygotowywane ołtarze na procesje Bożego Ciała, za każdą pomoc tak wielu Pań i Panów, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba – w świadomości, że kościół i parafia jest naszym wspólnym dobrem.