Koszty funkcjonowania parafii – na minimalnym poziomie - pochłaniają większość składek i ofiar, także tych z racji chrztu, ślubu, pogrzebu, które pozostają w parafii. Jednakże dzięki życzliwości i hojności dobrodziejów - ofiarodawców możemy wiele inwestować, remontować i modernizować. Aktualnie około 40 rodzin (prawie 5 %) w parafii imiennie włączyła się w prowadzone inwestycji. Gdyby nas było więcej, wspomagając regularnie nawet małymi kwotami – wówczas można by zrobić znacznie więcej i znacznie szybciej. Zachęcamy do takiej refleksji - jeśli czujemy się związani z parafią, jeśli chcemy coś pięknego pozostawić następnym pokoleniom i być dumni z naszego kościoła i naszej religijności. Na prowadzone w parafii inwestycje można składać imienne ofiary w podpisanych i zaadresowanych kopertach osobiście księdzu lub w czasie niedzielnych składek.  Bardziej jednak zachęcamy do indywidualnych wpłat na parafialne konto w miejscowym Banku Spółdzielczym na znanych  nam już  zielonych  blankietach  z  numerem konta: 27 8288 1014 2001 0003 5392 0001 na których potrzebny do odpisu podatkowego dopisek: ”darowizna na cele kultu religijnego”. Jeśli ktoś na stale używa swojego konta bankowego w rozliczeniach, a chciałby regularnie, comiesięcznie przekazywać określoną kwotę, nawet bardzo niewielką – może to zrobić przez tzw. stałe zlecenie w banku, albo w miejscu wypłacanej pensji na parafialny  numer  konta w Banku Śląskim nr  07 1050 1155 1000 0022 0004 5702. Tutaj też jest ważne, aby w tym stałym zleceniu znalazło się określenie: ”darowizna na cele kultu religijnego”- by później można było skorzystać z tzw. odpisu podatkowego przy rocznym rozliczeniu swoich podatków.

Bank Spółdzielczy - konto parafialne nr:
27 8288 1014 2001 0003 5392 0001

ING Bank Śląski -  konto parafialne nr:
07 1050 1155 1000 0022 0004 5702

Koniecznie  dopisek:
>darowizna na cele kultu religijnego<


PODZIĘKOWANIA  - BÓG   ZAPŁAĆ

  • za to, że w codziennym życiu staramy się żyć duchem przykazań, rad ewangelicznych i ośmiu błogosławieństw, za to, że chcemy, pomimo tak wielu trudności być solą ziemi, światłością świata;
  • za wszystkie serdeczności, za dobre rady, słowa, gesty życzliwości, za uwagi, sugestie, za szczerość - nawet, gdy ona była dla kapłana bolesna czy przykra;
  • za każdą współpracę i życzliwość wobec podejmowanych inicjatyw;
  • za modlitewne wspieranie działania duszpasterskich, charytatywnych oraz prowadzonych inwestycji;
  • za ofiary pieniężne składane z racji kolekt, ofiar ołtarzowych, rezerwowanych intencji i zbiórek przed kościołem, chrztu dzieci, ślubów, kolędy, pogrzebów, za wpłaty na parafialne konta bankowe i wszystkie ofiary imienne i bezimienne przekazywanych na inwestycje w naszym kościele i obejściu,;
  • za wszystkie Dary dla kościoła przy okazji pierwszej Komunii dzieci oraz przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
  • za sprzątanie kościoła i obejścia, za darowane kwiaty, robione dekoracje świąteczne, za przygotowywane ołtarze na procesje Bożego Ciała, za każdą pomoc tak wielu Pań i Panów, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba – w świadomości, że kościół i parafia jest naszym wspólnym dobrem.