Dziś wspominamy tych, o których jako dorośli zdaje się, że zapominamy - świętych Aniołów Stróżów.

Przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla jego chwały i pomagania ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami.

Pismo Święte uczy nas, że Bóg posyła nam swoich Aniołów, by nas ochraniali. Niech to dzisiejsze wspomnienie będzie okazją do podziękowania za naszych Aniołów, a także zachętą, by prosić ich o pomoc w niebezpieczeństwie i pokusach.

Wspomnienie Aniołów Stróżów pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji. W roku 1608 Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy dzień zwykły po wspomnieniu św. Michała Archanioła.

Na stałe do kalendarza liturgicznego wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów wprowadził Klemens X w roku 1670. Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał się m.in. bł. Jan XXIII, który jeszcze jako nuncjusz apostolski przed każdym ważnym spotkaniem prosił swego Anioła Stróża o pomyślny przebieg rozmowy i jej dobre owoce.

Warto też dzisiaj pomodlić się tą modlitwą, którą na pewno odmawialiśmy jako dzieci: Aniele Boży, Stróży mój...