Ks. Bp Jan Kopiec

Zaproszenie do Rud Raciborskich - Matki Bożej Pokornej


          Jesteśmy miejscowością prawie u podnóżka Jasnej Góry - zaledwie kilka godzin pieszej wędrówki. Mamy w pobliżu Sanktuarium Ziemi Lublinieckiej w niedalekim Lubecku, gdzie ostatnio odkryto przepiękne freski kolorowe z bardzo dawnych lat. Jednakże naszym głównym diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym jest pocysterska Bazylika Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich. Dla chętnych, którzy chcą się polecić szczególnej opiece Tej Pokornej Służebnicy Boga i Rodzicielce Syna Bożego nasz Biskup Diecezjalny Jan Kopiec kieruje bardzo serdeczne zaproszenie na wspólne tam świętowanie Tajemnicy Wniebowzięcia Matki Najświętszej.

List pasterski biskupa gliwickiego

w sprawie metropolitalnego obchodu

odpustu Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia

w Sanktuarium w Rudach

 

Drodzy Współbracia Kapłani,

Kochani Diecezjanie!

 

Minęło 20 lat od utworzenia nowej struktury kościelnej na Górnym Śląsku, gdy decyzją Ojca Świętego bł. Jana Pawła II zreorganizowana została organizacja terytorialna Kościoła na naszej ziemi. Od ogłoszenia pamiętnej bulli papieskiej Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. działamy jako Kościół Gliwicki w ramach metropolii górnośląskiej, którą tworzą: archidiecezja katowicka, diecezja opolska i nasza gliwicka. Wspólnie też budujemy nasz Kościół lokalny i nie ustajemy w wysiłkach, aby stworzyć duchowe podstawy naszej obecności na naszej ziemi. Staramy się, by dobrze funkcjonowały wszystkie niezbędne instytucje dojrzałej diecezji, aby można było z pożytkiem głosić Dobrą Nowinę wszystkim mieszkańcom, ukazywać dobroć Boga udzielającego się w sakramentach świętych, nadto wychodzić naprzeciw wszystkim potrzebom ludzi powierzonych naszej szczególnej wrażliwości. Obok normalnej pracy naszych parafii, potrzeba nam także spotkania się w szczególnym znaku naszej łączności w wierze.

 

Pragniemy więc włączyć się aktywnie we wspólne dzieło pomnażania skarbu wiary, by nie brakowało nam zapału i chęci do wzajemnego obdarowywania się skarbami duchowymi. Doszliśmy do wzajemnego ustalenia, że rangę metropolitalną będą miały następujące pielgrzymkowe spotkania w naszych diecezjach: pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej w Piekarach Śląskich w ostatnią niedzielę maja dla archidiecezji katowickiej, obchody Podwyższenia Krzyża św. na Górze św. Anny zwykle w drugą sobotę września, zwłaszcza wieczorna procesja ze świecami - dla diecezji opolskiej; natomiast diecezja gliwicka będzie szczególnie gościnna w stare patronalne święto dawnej cysterskiej świątyni w uroczystość Wniebowzięcia NMP, czyli 15 sierpnia. I tak ma się umacniać nasza więź każdego roku. W te wielkie obchody będą szczególnie serdecznie przyjmowani wierni z każdej naszej metropolitalnej diecezji, podczas których posługę pasterską przejmą biskupi metropolii i do głosu będą dochodziły nasze wspólne radości i troski, by coraz mocniej zakotwiczyć się w dobrodziejstwach, jakie dobry Bóg wszędzie rozsiewa, „a swoim panowaniem obejmuje wszechświat" (Ps 103,19).

Rozumiemy, że naszym diecezjalnym znaczącym bogactwem jest wielowiekowy kościół w Rudach, trwający jako świadek wielkich dzieł Bożych, dokonywanych przez świadectwo życia i posługiwanie czcigodnych „szarych mnichów”, jak przez wieki nazywano cystersów. W czasie swego kształtowania się należeli oni do ówczesnej awangardy postępu cywilizacyjnego i głębokiej maryjnej duchowości, tak niezbędnej każdemu chrześcijaninowi. Każdy z nas nieustannie dziękuje Maryi za dar życia Syna Bożego w jego ludzkiej naturze. Stało się to dla naszego dobra, dla naszego zbawienia! Doceniamy ten nadprzyrodzony dar w życiu Kościoła i dlatego odnosimy się z zaufaniem i zawierzeniem do Tej, która stała się Matką naszego Pana i jest też matką nas, wszystkich ludzi. Wymaga to od nas niezwykłej delikatności i pogłębionej wiary, by odpowiadać ochotnym sercem na natchnienia, rodzące się w naszych sercach, bogatych w Boże dary wiary, nadziei i miłości, dla dobra całej rodziny ludzkiej.

 

To nasze dziecięce odnoszenie się do naszej Matki, stanowi niejako uzupełnienie dla otwarcia, skierowanego do Matki Pięknej Miłości i Sprawiedliwości Społecznej, odbierającej cześć w Piekarach Śląskich, jak też wzbogacenie naszego zawierzenia pod krzyżem, co pozwala głęboko przeżyć odniesienie się do najgłębszych podstaw naszej wiary, okazywanego podczas podniosłych obchodów na Górze Św. Anny. Czcząc w naszym rudzkim Sanktuarium w sposób wyjątkowo uroczysty tajemnicę Maryi Wniebowziętej, którą przed wiekami Ojcowie Cystersi wybrali na swoją duchową Przewodniczkę, chcemy ustawicznie wpatrywać się w Oblicze Tej, która stała się Matką naszą, a my jesteśmy jej dziećmi. Pogłębiamy przez to rozumienie tajemnicy wzrastania w Bożej obecności i szczerze pokazujemy cel naszej aktywnej egzystencji na ziemi. Dzięki temu łączy się Ona z nami, wybierając bardzo często trwanie w cudownym wizerunku - w dziełach czynionych tyloma ludzkimi rękami, ale jakby wiedzionymi miłością do Matki, która nas zna. W rudzkim obrazie odbiera cześć jako Matka Pokorna, stojąca niemal w cieniu, ale przecież jest też Królową, której nawet i nasze złote korony nie są w stanie dodać blasku, bo Ona ma go w sobie samej. Nam jest potrzebny każdy Jej obraz, byśmy stawali się godniejsi Jej miłości i okazywanej nam życzliwości.

 

Dlatego będziemy się starali każdego roku w sposób naprawdę odświętny i gościnny oczekiwać w czcigodnej świątyni w Rudach na wszystkie Drogie Siostry i Drogich Braci, pragnących zakosztować miłości Pokornej Matki. Przez ten wizerunek wykazujący pokrewieństwo z rzymskim, starożytnym wyobrażeniem SalusPopuli Romani z czcigodnej bazyliki Matki Bożej Większej, łączy Ona każdego z nas z darem wiary serdecznej i otwartej.

Z potrzeby naszej czci dla Maryi, obraz ten został uroczyście ukoronowany w Roku Jubileuszowym 2000 przez nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka koronami, które niezapomniany Ojciec Święty bł. Jan Paweł II pobłogosławił na gliwickim lotnisku 17 czerwca 1999 r. Ten dar ubogacił nas, ale też kieruje się ku następnym pokoleniom, by wiary dochowały jako żywa wspólnota w Jezusie Chrystusie.

 

Już dzisiaj pragnę serdecznie zaprosić w uroczystość Wniebowzięcia NMP,
w środę 15 sierpnia br., na uroczystą sumę o godz. 11.00. W tym roku przewodniczyć jej będzie - jakby na inaugurację metropolitalnego świętowania w ramach naszych Kościołów lokalnych - nasz metropolita abp Wiktor Skworc, którego już dziś serdecznie Wam, Kochani Diecezjanie, zapowiadam i sercem otwartym witam. Do wspólnej modlitwy, która wokół ołtarza Chrystusowego zgromadzi Biskupów metropolii górnośląskiej, zapraszam wszystkich drogich współbraci w kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego i lud wierny naszej metropolii. A po końcowym błogosławieństwie, w kaplicy cudownego obrazu, odnowimy nasze zawierzenie Matce Bożej Pokornej.

Niechaj zwieńczeniem naszej modlitewnej obecności w Rudach będą nieszpory maryjne o godz. 15.00. Pielęgnujmy tę wieczorną modlitwę Kościoła, do czego jakże gorąco wzywał nas bł. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki na Górę św. Anny 21 czerwca 1983 roku: „Dziękuję wam za tę piękną liturgię, liturgię nieszporów. I jeśli o coś mogę was prosić tu, w tym sanktuarium, a prosiłbym o to na wielu miejscach, to abyście tę piękną, nieszporną liturgię dalej kultywowali tak, jak to dzisiaj sprawowaliście wspólnie z papieżem”.

I życzę Wam, aby to nasze modlitewne trwanie w Rudach stało się dla każdego z nas okazją do spotkania z „pokorną Służebnicą Pańską”, „błogosławioną między niewiastami”, abyśmy wraz z Nią wysławiali Boga i zanosili do Niego dziękczynienie za cudowne dzieła Jego miłości, która „rozpościera się z pokolenia na pokolenia nad tymi, którzy się Go boją”, nad tymi, którzy w Nim pokładają ufność, którzy w Jego dłoniach złożyli swoje życie.

Radując się bliskim już spotkaniem u Matki Bożej Pokornej z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Gliwice, 25 czerwca 2012 r. 

Wasz Biskup

+Jan Kopiec


 

Galeria zdjęć

wstecz