Drodzy Współbracia w kapłaństwie, wszyscy Wierni, a zwłaszcza Członkowie Róż Różańcowych,

rozpoczęliśmy miesiąc maj. W naszej tradycji jest to miesiąc poświęcony szczególnie Matce Najświętszej. Wpatrujemy się w Matkę Bożą i przez jej ręce oddajemy Dobremu Bogu nasze intencje oraz sprawy, zwłaszcza w czasie nabożeństw majowych. Wiele intencji w tych tygodniach nam towarzyszy, stąd potrzeba naszej nieustannej modlitwy.

Różaniec

            Od kilku tygodni kapłani wieczorem modlą się na różańcu w świątyniach, łącząc się duchowo z wiernymi przebywającymi w swoich domach. Do tej modlitwy zachęca nas w tych dniach Ojciec Święty Franciszek: „Wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę”[1]. Papież prosi, abyśmy w naszych rodzinach odkryli na nowo piękno tej modlitwy i razem z Maryją rozważali tajemnice z życia Jezusa Chrystusa.

            Niech w czasie nabożeństw majowych wybrzmiewa również przynajmniej jedna tajemnica różańca świętego (jedna dziesiątka). Polećmy w naszej modlitwie Panu Bogu wszystkich cierpiących oraz prośmy o oddalenie od nas epidemii. Módlmy się o siły dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich wolontariuszy, którzy pomagają chorym oraz potrzebującym wsparcia.

Powołania

            Czwarta niedziela wielkanocna rozpoczyna Dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Zachęcam, aby również modlić się w tej intencji. Maryi, Matce Kapłanów, polećmy naszą prośbę o powołania a szczególnie z naszej diecezji, kleryków naszego seminarium. Polećmy też diakonów, którzy przyjmą święcenia kapłańskie. Módlmy się również za tych, którzy już odpowiedzieli na głos powołania. Polecamy także osobę Ojca Świętego Franciszka, naszych biskupów i wszystkich kapłanów. Każdy z nas potrzebuje modlitwy.

            Wypraszajmy przez wstawiennictwo Maryi odpowiednią pogodę dla nas, abyśmy nie cierpieli głodu, a rolnicy cieszyli się obfitymi plonami.

Jan Paweł II

            18 maja br. przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, świętego papieża Jana Pawła II, naszego rodaka, wielkiego czciciela Matki Najświętszej i człowieka modlitwy różańcowej. Prośmy Go o wstawiennictwo we wszystkich naszych sprawach.

            Przy tej okazji chciałbym zaproponować wspólny udział w nabożeństwie majowym w niedzielę 24 maja o godz. 15.00 poprzez transmisję internetową z kościoła WNMP w Zabrzu-Biskupicach[2]. W obecnej sytuacji w taki sposób możemy łączyć się wspólnie w modlitwie.

            Niech Maryja ma nas w swojej opiece i nad nami czuwa.

 

Ks. Krzysztof Plewnia

Diecezjalny Asystent Róż Różańcowych

 

[1] List Ojca Świętego do wszystkich wiernych na maj 2020 r.

[2] Transmisja odbędzie się na kanale Youtube parafii WNMP w Zabrzu (https://www.youtube.com/channel/UClGLFI6eoYpjxlpAyqiu5Og/featured).