Ewangelia Pierwszej Niedzieli Adwentu jest wezwaniem do czuwania. W zasadzie nie jest nam ono obce, gdyż współczesny świat ustawił nas w stan ciągłego czuwania: na kolejnego eSMS czy maila, kolejną promocję czy superofertę, której nie możemy przegapić... Jednak Jezusowe wezwanie do czuwania jest zaproszeniem do "starania o wszystko" zarówno na płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej. Musimy otworzyć się na rzeczywistość wieczną w naszym tu i teraz. Dlatego...

Czuwajmy! Poprzez:

  • udział w roratach
  • adwentowe postanowienia
  • sprzątanie - nie tyle mieszkań czy domów - ale własnych serc.

Nie prześpijmy, nie zmarnujmy tegorocznego Adwentu!