W skład PRD wchodzą członkowie:

  • z urzędu - kapłani pracujący w parafii, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii
  • z nominacji - przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak np.: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe
  • z wyboru parafian.
 
 
PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
 
Z urzędu:
-ks. Paweł Pindral
 
Z nominacji:
- Józef PARYS
- Zbigniew WĄSIŃSKI
- Mariusz MIARA
- Janina SZYMALA
- Aurelia SITEK
- Andrzej MATYJA
-Krzysztof  PILARZ
-Dariusz KOWALSKI
 
Z wyboru:
-Marcin ANIOŁ
-Marek GLEBA
-Adam JASZCZYK

 

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza w sprawach  dotyczących całokształtu życia parafialnego. Kadencja PRD trwa 5 lat.

Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.

Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności