Eucharystia (gr. eucharistia – dziękczynienie) jest mistycznym centrum wszystkich sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, ponieważ historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Zatem celebracja Eucharystii stanowi „źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego” (Sobór Watykański II, Lumen Gentium 11). Ku niej wszystko zmierza, ponad nią nie ma nic wyżej, po co jeszcze można by sięgnąć. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew. Nie wymyśliliśmy tego rytuału. Sam Jezus sprawował z uczniami Ostatnią Wieczerzę i uprzedził w niej swoją śmierć. Dał się swoim uczniom w znaku chleba i wina i polecił im odtąd i po Jego odejściu celebrować Eucharystię. „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1Kor 11,24).

„Obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej” to nieodpowiednie określenie dla prawdziwego chrześcijanina. To tak jakby istniał „obowiązek całowania się” dla zakochanych. Nikt nie może mieć żywej relacji z Chrystusem, gdy nie pragnie iść tam, gdzie Jezus nas oczekuje. Stąd od wieków Msza Święta jest dla chrześcijanina „sercem niedzieli” i najważniejszym spotkaniem tygodnia.

 

Msze święte sprawowane w naszym parafialnym kościele-Wieczerniku:

  • niedziele i święta – godzina 7:30, 9:30, 11:00 
  • dni powszednie – godzina 8:00 i 18:00 (od 2 listopada do 28-29 lutego - 17:00)

Przygotowanie dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, ma miejsce w drugiej i trzeciej szkoły podstawowej. Obejmuje ono katechezę szkolną jak i przyparafialną dla dzieci oraz ich rodziców. Uroczystość Pierwszej Komunii ma zawsze miejsce w ostatnią niedzielę maja.

 

Rezerwacja intencji mszalnych:

W październiku - od wyznaczonej daty przyjmujemy tylko rezerwację intencji mszalnych na określone uroczystościami rodzinnymi i datami najpierw tylko złotych i srebrnych JUBILEUSZY (50 i 25 lat), w następnej kolejności - z racji osiemnastych i okrągłych rocznic urodzin, jubileuszy oraz pierwsze rocznice śmierci. Później można rezerwować na następny rok pozostałe intencje za żyjących.
Zaraz po 2 listopada (Dniu Zadusznym – chyba, że przypada wtedy niedziela – wówczas od poniedziałku) można rezerwować na następny rok intencje mszalne za zmarłych, których termin nie jest konieczny w ściśle określonej dacie. Zachęcamy do wcześniejszego przygotowania się do takiej rezerwacji - najlepiej zapisując planowany termin oraz intencję na kartce, aby nie przegapić ważnych okoliczności życiowych, które katolik powinien przeżywać przede wszystkim przez pełen udział w Eucharystii. Zazwyczaj na końcu listopada już nie ma w kalendarzu na następny rok wolnych terminów.
Zachęcamy całe rodziny, krewnych, przyjaciół, dobrych sąsiadów do uczestniczenia w Mszach sprawowanych w naszych intencjach. Odwzajemniajmy nasze dobre więzi w Rodzinie Parafialnej uczestnictwem w Mszach sprawowanych za naszych sąsiadów, krewnych, przyjaciół tak żyjących, jak również zmarłych, którzy już na zawsze powinni pozostać w naszej ”świętej pamięci”. Skorzystajmy przed Mszą ze spowiedzi, aby w pełni uczestniczy przez przyjęcie i ofiarowanie Komunii Świętej - to daleko większą ma wartość niż jakiekolwiek wiązanki słów czy kwiatów.
Aby zachować sakralność DNIA PAŃSKIEGO - mamy prośbę, aby w niedziele i święta nie wymuszać rezerwacji Mszy oraz innych formalności kancelaryjnych - poza koniecznymi i nie cierpiącymi zwłoki.