Każdego roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy święto patronackie naszej parafialnej Rodziny Różańcowej.   W dniu  08 grudnia  2010 r. na uroczystym podsumowaniu odnowiliśmy – jak co roku – nasze zobowiązania wynikające z przynależności do Parafialnego Żywego Różańca.   W roku 2011 w tę uroczystość - obecni Członkowie Parafialnego Żywego Różańca otrzymali specjalne MODLITEWNIKI z rozważaniami i modlitwami Żywego Różańca. I tak co roku ubogacaliśmy swoje serca dobrami tej Grupy Modlitewnej, a gdy ktoś od nas odchodził - uzupełnialiśmy zwolnione miejsca po zmarłych członkiniach poszczególnych Róż. Ostatnie odnowienie i podsumowanie nastąpiło na początku maja 2018 roku.

                      Aktualnie jest nas 6 pełnych Róż tzn. 120 osób, które codziennie odmawiają – każdy swoją stałą tajemnicę  – przynajmniej jedną dziesiątkę różańca w intencjach Kościoła. Można więc powiedzieć, że z naszej parafii płynie do Pana Boga, przez wstawiennictwo Najświętszej Pani Różańcowej codziennie 6 Różańców w intencjach, które współcześnie są największą troską Chrystusowego Kościoła. Parafialna Rodzina Różańcowa ma comiesięczne Msze Święte, sprawowane w intencjach Członków Żywego Różańca i ich Rodzin, w pierwsze soboty miesiąca,  a na początku listopada za zmarłych, zawsze wspominanych imiennie, członków Parafialnej Rodziny Różańcowej. Ponad to, pół godziny przed każdą Mszą w tygodniu oraz przed rannymi Mszami w niedziele i święta – w kościele członkowie poszczególnych Róż prowadzą i odmawiają głośno jedną część różańca według określonego schematu.
Św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim o Modlitwie Różańcowej  zachęcał, aby wierni odmawiali różaniec w następującym porządku:

 • w poniedziałek i sobotę – tajemnice radosne;
 • w czwartek – tajemnice światła;
 • we wtorek i piątek – tajemnice bolesne;
 • w środę i niedziele – tajemnice chwalebne.

W parafii mamy następujące Róże Różańcowe:
 
 • nr 1          Róża NMP Fatimskiej      
 • nr 2          Róża Niepokalanego Poczęcia NMP
 • nr 3          Róża  MB Nieustającej  Pomocy
 • nr 4          Róża MB Bolesnej 
 • nr 5          Róża MB Częstochowskiej
 • nr 6          Róża MB z  Lourdes 

Najstarsze pierwsze dwie Róże powstały w 1962 roku – prawie na początku duszpasterskiej działalności przy kościele w Herbach. Ostatnia powstała w 1991 roku. Po Liście Apostolskim wprowadzającym do różańca czwartą tajemnicę światła – od końca 2002 roku każda Róża zwiększyła się z 15 do dwudziestu członków.
 

ZOBOWIĄZANIA naszej RODZINY RÓŻAŃCOWEJ na nowo przyjęte w maju 2018 roku brzmią:

Chcę pozostać członkiem Parafialnej  Rodziny Różańcowej – Koła Żywego Różańca przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach. Podejmując dalsze uczestnictwo w tej grupie modlitewnej zobowiązuję się do sumiennego wypełniania wszystkiego, co wynika z uczestniczenia w tej wspólnocie, iż regularnie, na stałe, będę  korzystać z Bożych Darów, łask i odpustów, jakimi obdaruje mnie Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej i przez przywileje Kościoła. Na miarę swoich możliwości, wieku i zdrowia podejmuję starania bycia dobrym człowiekiem i przykładnym katolikiem, aby moje życie przyciągało innych do Boga, Ewangelii i Kościoła.

A ponad to zobowiązuję się:

 • Do codziennego odmówienia i rozważenia wyznaczonej tajemnicy (dziesiątki) różańcowej, w intencjach ogólnych Kościoła, misyjnych i papieskich, polecając w modlitwie diecezję z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi, klerykami, parafiami; nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne; Ojczyznę i wszystkich rządzących; szkoły, ośrodki kształtujące opinię publiczną, rodziny, dzieci i młodzież; owładniętych złymi duchami, uzależnionych nałogami, uwikłanych grzechami, niewierzących, walczących z Bogiem, religią, Kościołem; chorych, cierpiących na duszy i na ciele, osamotnionych; bezpieczeństwo i pokój na świecie oraz jedność chrześcijan; konających i dusze czyśćcowe.
 • Do częstego włączania się w głośny różaniec – pół godziny przed Mszami w kościele; a jeśli jest to możliwe, przewodniczenia  modlitwie w terminie określonym przez zelatorki odpowiedzialne  za poszczególne Róże.
 • W wyznaczonym dniu tygodnia każdy z członków uczestniczy w modlitwie różańcowej przed Mszą poranną lub wieczorną oraz pozostaje na Eucharystii i (jeżeli jest możliwe) przystępuje do Komunii Świętej:

    poniedziałek – Róża 1 MB Fatimskiej

    wtorek – Róża 2 Niepokalanego Poczęcia NMP

    środa – Róża 3 MB Nieustającej Pomocy

    czwartek – Róża 4 MB Bolesnej

    piątek – Róża 5 MB Częstochowskiej

    sobota – Róża 6 MB z Lourdes.

   W niedziele przed dwoma porannymi Mszami prowadzą zelatorki poszczególnych Róż lub inne członkinie umawiając między sobą osoby  przewodniczące tej modlitwie;             

 • Do uczestniczenia w comiesięcznych Mszach Św. sprawowanych zasadniczo w Pierwsze Soboty Miesiąca o godz. 8:00 w intencjach Członków Żywego Różańca oraz ich rodzin.
 • Do regularnej Spowiedzi i częstej Komunii Świętej (o ile nie ma przeszkód ze strony prawa kościelnego), wypełniania zasad chrześcijańskiego życia oraz pobożnych praktyk religijnych  (np. udział w pierwszopiątkowej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Gorzkich Żalach i Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście, nabożeństwach majowych i październikowych).
 • Regularnej składki, jako wyraz troski materialnej wspomagającej dzieło ewangelizacyjne i cele służące dobru wspólnoty Kościoła.  

Herby, w uroczystość NMP Królowej Polski,  3. maja 2018 r.

 
Obszerne informacje o Różańcu: www.rozaniec.maryjni.pl