Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza obejmuje chłopców i mężczyzn, którzy chcą żyć duchem chrześcijańskim i posługiwać przy Ołtarzu. Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza - a więc: kandydatów, ministrantów i lektorów - jest przede wszystkim obecność podczas Mszy Świętej. Służąc, przyczyniają się do tego, aby liturgia była dostojna i piękna. Poprzez swoją postawę pomagają wiernym dobrze przeżyć Ofiarę Eucharystyczną. Noszą żywe znaki obecności Chrystusa, Który działa we wspólnocie Ludu Bożego. Odczytują Słowo Boże podczas nabożeństw, przez co stają przekazicielami Prawd Bożych.