Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2024
7:30 Za †† Janusza i Wandę Jadachów, †† z rodzin Czech i Jadach
9:30 Za †† Józefa Włodarka, Piotra i Emilię Wertków
11:00 W intencji rodzin Miara, Szczygieł i Pisulski, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo
 
Poniedziałek, 20 maja 2024, Święto NMP Matki Kościoła
8:00 Za † Stefana i Józefę Razików, †† z rodziny i pokrewieństwa
 
Wtorek, 21 maja 2024
18:00 Za †† Józefa i Janinę Plutów, córkę Grażynę, zięcia Jana, Jana i Józefę Warzechów, córkę Helenę
 
Środa, 22 maja 2024
18:00 Za †† Zygmunta i Helenę Krystków, Marka i Mariusza Krystków, Zenona i Bronisławę Rytter, dziadków z obu stron
 
Czwartek, 23 maja 2024, Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
18:00 Za †† zalecanych
 
- Włodzimierza Wolnickiego
- Kazimierza Plutę
- Marcina Żydka – od rodziny
- Józefa i Eugenię Zająców, Helenę, Piotra i Mariana Pompów, zm. z rodziny i pokrewieństwa
- Ewelinę, Karola i Wojciecha Włóka – od rodziny, Zakładu Pogrzebowego Cieśla, rodziny Radłowskich, pracowników Firmy Yawal
- Mirosławę Segiet – od rodziny, Zakładu Pogrzebowego Cieśla
- Leszka i Edytę Gidzielów, Józefę Gidzielę, Jana i Krystynę Radziochów, zm. z rodziny
- Mariannę Grucę, z okazji dnia matki
- Mariana, Mariannę, Mirosława, Zenona, Krystynę Więckiewiczów, Pawła Michonia,
- Kazimierza Miarę, Marię Pisulską
- Jadwigę Cieślak
- żonę Teresę Pilarz, ojca Bolesława Pilarza
- Władysława i Barbarę Ogrodników
- Józefa i Stefanię Kubickich, Jana Szymalę, zm. z rodziny i pokrewieństwa
- dziadków Franciszka i Antonię Pindralów, Władysława i Janinę Malinowskich, Józefa, Halinę, Henryka i Władysława Pindralów, Roberta Wojtasia, Henryka Malinowskiego, Grzegorza i Piotra Wójcików, Stefana i Sławomira Witkowskich, Karola, Genowefę i Stanisława Maciejskich, Zdzisława Franusa, Antoniego Miśków, Helmuta Hildebrandta, Brunona Szastoka, Wojciecha, Augusta i Otylię
- poległych w obronie Ojczyzny, kolejarzy, strażaków i górników, współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków, babcie, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych
- dzieci, którym nie było dane się narodzić
- budowniczych i fundatorów naszego kościoła
- bpa Jana Wieczorka, bpa Gerarda Kusza, kapłanów: Rocha Margosza, Franciszka Hylę, Jerzego Jońca, Bogusława Ochwała, Jana Brzozonia, Piotra Jasioka, Józefa Dyllusa, Franciszka Jastrzębskiego, Pawła Bekiesza, Kazimierza Cieszanowskiego, Zygmunta Trochę, Karola Sikorę, Piotra Bursego, Sebastiana Gambusia, Grzegorza Dewora, Henryka Mokrosa, Józefa Dudę, Zygmunta Perfeckiego
 
Piątek, 24 maja 2024, NMP Wspomożycielki Wiernych
18:00 Msza szkolno – rodzinna: Za †† teściów Jerzego i Waleskę Wardasów, †† z rodzin Wardas i Halemba
 
Sobota, 25 maja 2024
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 Za †† Karola i Zofię Szymalów, Jana Szymalę
 
Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, 26 maja 2024
7:30 Za † Wandę Jadach, z okazji dnia matki
9:30 Za † Teresę Pilarz, z okazji dnia matki
11:00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej