Milosierne Boskie Serce Pana Jezusa niech będzie uwielbione teraz i na wieki


            W niedzielę po Bożym Ciele, tradycją wielu lat, przeżywamy w naszej parafii ODPUST ku czci Najświętszego Serca Pan Jezusa. W tym roku – życzeniem i w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem – w tym dniu mamy na dłuższą chwilę uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem i modlić się w poniższych intencjach :

1. Za Kościół na świecie, który dziś jednoczy się w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Pan uczyni go zawsze posłusznym swojemu Słowu, aby stawał przed światem „jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27). Niech w Kościele, poprzez wierne nauczanie, rozbrzmiewa Słowo, które zbawia i przynosi miłosierdzie oraz sprawia, że w odnowionej więzi miłości tenże Kościół może nadać pełny sens cierpieniu i smutkowi oraz przywrócić radość i spokój.

2. Za tych wszystkich, którzy w różnych miejscach świata doświadczają cierpień związanych z nowymi rodzajami niewolnictwa oraz za ofiary wojen, handlu ludźmi, przemytu narkotyków i pracy niewolniczej. Pomyślmy o dzieciach i kobietach doświadczających wielorakich form przemocy. Niech ich milczący krzyk o pomoc znajdzie Kościół czuwający, aby mając wzrok utkwiony w Chrystusie ukrzyżowanym, nie zapomniał o tych braciach i siostrach, którzy wpadli w ręce przemocy. Pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy doświadczają niepewności ekonomicznej, a przede wszystkim o bezrobotnych, o osobach starszych, o emigrantach i bezdomnych, o więźniach i o tych wszystkich, którzy doświadczając zepchnięcia na margines społeczeństwa.

Modlitwa Kościoła i jego aktywna działalność niech staną się dla tych ludzi pocieszeniem i wsparciem w nadziei oraz siłą i wytrwałością w obronie godności ludzkiej. 


       Zapraszamy na specjalne odpustowe Nabożeństwa Eucharystyczne

 o godz. 11.00 oraz 15.30

    SUMA ODPUSTOWA  rozpocznie się o godz.  11.30 

a zakończy uroczystą Procesją Eucharystyczną dookoła kościoła.

Gościem honorowym, sumistą i kaznodzieją na tegorocznym odpuście

 jest O. Krzysztof Kopeć Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej z Lublińca      

Na Dzień Dziecka 2013

      Niech Dzień Dziecka będzie okazją aby przypomnieć, że wszyscy jesteśmy dziećmi swoich rodziców, ale również jesteśmy Dziećmi dobrego Boga i możemy każdego dnia Panu Bogu mówić "Ojcze Nasz". Możemy, jak w dzieciństwie, zawsze powtarzać tę piękną modlitwę poddania się pod opiekę Aniołów Stróżów. Nomen omen - przypomina nam o tym Magda Anioł. Dedykujemy to wszystkim dzieciom. Niech szczęścia i radości Wam nie zabraknie.


STOP ABORCJI

            Nadal zbieramy podpisy pod petycją do Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany ustawodastwa zezwalającego finansowanie przez Unię Europejską praktykprzeciwko życiu nienarodzonych. Akcja ta nosi nazwę "JEDEN Z NAS". Można głosować w formie elektronicznej - linki są na naszej stronie w różnych miejscach. Można również głosować w formie papierowej - konieczny numer pesel i podpis. Kwestionariusze są w zakrystii do zabrania. W tych tygodniach ponawiamy zbieranie podpisów pod petycją o zmianę polskiej ustawy o planowaniu rodziny, o chronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Tekst przygotowywanej ustawy jest w rozszerzeniu tej strony. Tam również znajdziemy plakat akcji "stopaborcji" i linki rozszerzające temat. W zakrystii będą listy do zbierania podpisów poparcia tej inicjatywy ustawodawczej chroniącej życie od chwili poczęcia. Prosimy o poparcie na piśmie według formularza z adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz własnoręcznym podpisem.
więcej
autograf na plakacie

KONCERT UWIELBIENIA w BOŻE CIAŁO w LUBLIŃCU


            Boże Ciało 30 maja 2013 roku.W Uroczystość Bożego Ciała 30 maja br. po raz pierwszy na lublinieckim Rynku przeżywaliśmy Wieczór Uwielbienia >W górę serca<  w bardzo licznej wspólnocie wypełniającej miejski rynek, na którym była ustawiona profesjonalna duża estrada.
Więcej - także zdjęcia - w rozszerzeniu.

 więcej

CRISTIADA - film o powstaniu meksykańskich katolików w latach 1926-1929 WARTO PÓŚĆ i ZOBACZYĆ

   
          CRISTIADA  (po polsku KRUCJATA) to największa produkcja kina meksykańskiego - opowiada o powstaniu meksykańskich katolików przeciwko ateistycznej tyranii masońskich władz Meksyku w latach 1926 - 1929. Z różnych powodów wiele kin nie chce dopuścić do projekcji tego filmu, a sądzę, że jest godzien obejrzenia w kinie. Została zorganizowana projekcja tego filmu w lublinieckim Domu Kultury - Kino KAROLINKA

 Seanse będą w dniach od 31 maja (piątek) do 4 czerwca(wtorek) 
o godzinach 16. 30 oraz 19.00. ZACHĘCAMY ! bo warto !

 >>>>  plakat

>W górę serca< Koncert Uwielbienia w Boże Ciało na lublinieckim rynku

        W Uroczystość Bożego Ciała 30 maja br. po raz pierwszy w Lublińcu na Rynku będzie można we wspólnocie  przeżyć Wieczór Uwielbienia >W górę serca<. Podczas koncertu wystąpią Magda Anioł oraz Siostra Anna Bałchan z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Altra Volta oraz chóru. To będzie o godzinie 18.30. Jednakże już od godziny 16.00 będą występy grupy „Nowiny” oraz grup muzycznych z Lublińca. 

WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONCERT W GÓRĘ SERCA W BOŻE CIAŁO

w rozszerzeniu plakat informacyjny

więcej

W Dniu Pierwszej Komunii Świętej - to kolejny cud eucharystyczny w Polsce

Z racji Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w naszj Rodzinie Parafialnej - wszystkim, którzy przeżywają radość spotkania Pana Jezusa w Najświętszej Hostii dedykujemy wspomnienie wydarzeń z terenów ziem polskich, które ponad 600 lat temy kolejny raz uklęknęły przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Tę treść warto również przemodlić w przygotowaniu siebie do zbliżaącej się uroczystości Bożego Ciała.  Trzy Najświętsze Hostie - to historia profanacji Najświętszego Sakramentu oraz cudu eucharystycznego, jaki miał miejsce w 1399 r. w Poznaniu. Popatrzmy na ten film w rozszerzeniu strony.


więcej

Nominacja dla Metropolii Wrocławskiej


     W sobotę 18 maja 2013 roku papież Franciszek nominował biskupa pomocniczego z archidiecezji górnośląskiej 57-letniego bpa Józefa Kupnego na arcybiskupa metropolitę wrocławskiego. Droga z Górnego Śląska na Dolny Śląsk przypomina mi sytuację z okresu bezpośrednio powojennego, kiedy to górnośląski kapłan rodem z Radlina (dzisiaj w granicach Wodzisławia Śląskiego) został skierowany przez papieża Piusa XII do posługi pasterskiej w Kościele Wrocławskim. Kardynał Bolesław Kominek zmarł we Wrocławiu 10 marca 1974 roku - i po czterdziestu latach kolejny kapłan z tej ziemi zostaje skierowany do przewodzenia Kościołowi na Dolnym Śląsku. Niech Mu Pan Bóg błogosławi i przez Niego prowadzi mieszkańców tej ziemu drogami ewangelicznej prawdy i miłości.

sobota 18 maja 2013 roku katedra gliwicka - punktualnie o godzinie 9.30

Te Deum Laudamus za 9 nowych Prezbiterów w Diecezji Gliwickiej

      W sobotę 18 maja 2013 r. – wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Biskup Gliwicki Jan Kopiec udzielił święceń prezbiteratu 9 diakonom naszej diecezji, alumnom VI roku Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Pierwsze szczegóły w poniższym linku gliwickiej edycji Gościa Niedzielnego oraz własnym fotoreportażu. Pamiętajmy w modlitwach o kandydatach do święceń prezbiteratu.
więcej

Cud Eucharystyczny - Sokółka na Podlasiu

Sokółka na Podlasiu - to taka jaskółka - zwiastun  "wiosny Kościoła w Polsce". Białostocka strona internetowa "naszemiasto" w skrócie podaje informację: "W 2009 r. w sokólskim kościele kapłan upuścił na posadzkę komunikant w trakcie udzielania komunii. Zgodnie z obwiązującymi w takiej sytuacji zasadami został on umieszczony w specjalnym naczyniu, by rozpuścił się w wodzie. Po tygodniu pojawiła się na nim plama, sprawiająca wrażenie krwi. Komunikant poddano specjalistycznym badaniom. Specjaliści patomorfolodzy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uznali, że materiał jest cząstką mięśnia sercowego w agonii. Wydarzenia te nazwano wówczas "cudem" w Sokółce.  Msza w pierwszą rocznicę owego cudu eucharystycznego w tym miejscu była transmitowana przez katolicką telewizję TRWAM. Warto popatrzeć i posłuchać także clip w rozszerzeniu !!!


więcej

Jasna Góra - Konferencja Episkopatu - ŻYWY RÓŻANIEC - KOŁA PARAFIALNE

     Cytując za stroną   http://episkopat.pl/dokumenty/    Konferencji Episkopatu Polska  -  w rozszerzeniu tej strony ( więcej ) przedstawiamy wydany dzisiaj Komunikat Biskupów z Jasnej Góry. Zachęcamy do lektury tekstów źródłowych - z pierwszej ręki - na aktualne tematy , a nie politycznych komentarzy. Zachęcamy również do zaplanowania wolnego czasu i wyjazdu do tronu Maryi Królowej Polski. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do tych, z Parafialnej Rodziny Różańcowej, którzy mają taką możliwość, aby uczestniczyli w sobotę przed naszym odpustem - 1 czerwca - w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę.
Na poniższym plakacie jest program spotkania .

plakat
więcej

Cud w Lanciano

              W Lanciano  - w środkowych Włoszech – kiedyś ponad 1200 lat temu żył pewien mnich, którego wiara nie była zbyt mocna. Wątpił, czy Hostia konsekrowana to prawdziwe Ciało Pana Jezusa. Ale mimo to bardzo się modlił o tę silną wiarę. Jak mówi przekazywana na kolejne pokolenia historia tego miejsca,  któregoś poranka, gdy sprawował przy ołtarzu Mszą Świętą – w czasie przeistoczenia ku jemu zdziwieniu w hostii na ołtarzu ujrzał chlep zamieniony w Ciało i wino w Krew. Przeraził się, popadł w ekstazę. Wprawdzie ten cud dopiero został uznany przez Kościół w XVI wieku, jednakże w tym miejscu w jest tablica informująca  o historii cudu i oraz Ciało i skrzepła krew, którą mogą tam oglądać i adorować bardzo licznie pielgrzymujący wierni do Lanciano.  Cielawostką o której dzisiaj jest bardzo głośno, że współczesne badania potwierdzają identyczność grupy krwi z Lanciano i tej na Całunie Turyńskim i w Sokółce i wieu innych miejscach, gdzie Pan Jezus w sposób cudowny i niewytłumaczalny objawił swoją prawdziwą obecność w postaciach eucharystycznych Chleba i Wina – Ciała i Krwi Pańskiej.


kliknij rozszerzenie strony i posłuchaj jeszcze więcej >>>>>


więcej

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA


Aktualne i głośnie jest dzisiaj wołanie Chrystusa : 
»Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo»   
"Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam"


Dziękujemy tym którzy modlą się za swoich kapłanów, zamiast przelewać pomiędzy ludźmi tyle niepotrzebnych, często destruktywnych słów. Dzięki za budowanie w środowisku atmosfery życzliwości i współpracy dla dobra Parafii, Diecezji, Kościoła i wszelkich wielkich Dzieł Misyjnych, Ewangelizacyjnych i Powołaniowych.

 
więcej

Zmarl ks. Damian Kominek - wikariusz z Rusinowic


          We wtorek 16 kwietnia 2013 r. przed godziną 15.00 na drodze z Koszęcina do Tworoga zginął tragicznie ks. Damian Kominek – wikariusz współpracownik od 9 lat w Rusinowicach – w naszym dekanacie. Bywał i modlił się w naszym kościele. 

Za stroną diecezjalną podajemy informacje dotyczące  pogrzebu śp. ks. Damiana:

Eksporta:  piątek, 19 kwietnia o godzinie 15.00 w parafii  w Rusinowicach;

Pogrzeb: 
sobota o godzinie 14.00 w parafii Znalezienia Krzyża Świętego i św. Katarzyny w Rusinowicach.

Obrzędom pogrzebowym będzie przewodniczył biskup emeryt Jan Wieczorek.
Pochowanie ciała ks. Damiana Kominka na cmentarzu parafialnym w Rusinowicach.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju. Amen

więcej
od 11 kwietnia 1974 roku dziękujemy Bogu za Sakrament Kapłaństwa

DZIEŃ KAPŁAŃSKI w naszej Parafii Miłosiernego Boskiego Serca Pana Jezusa - przed niedzielami - Biblijną i Dobrego Pasterza

           11 kwietni 1974 roku rozpoczęliśmy w katowickiej katedrze p/w Chrystusa Króla wielką "PRZYGODĘ" z Jezusem Chrystusem, który podzielił się swoim KAPŁAŃSTWEM. Dzisiaj - u progu czterdziestego roku dokonujemy podsumowania DROGI. Przede wszystkim na Eucharystii uwielbiamy Jezusa Miłosiernego - Najwyższego Kapłana, który jest źródłem kapłańskiej mocy i celem ziemskiej wędrówki. Dziękujemy za to, czego przez nas dokonał; ... przepraszamy za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania, lekceważenia, ale również zgorszenia i postawy niegodne kapłańskiego stanu; ... w końcu prosimy o łaski potrzebne do dopełnienia powierzonych przez Niego spraw kapłańskich, sakramentalnych, duszpasterskich, intelektualnych i ekonomiczno-gospodarczych w miejscach posługiwania.  Prosimy Boga za Was, ale również Was o głąboką refleksję i wzajemną modlitwę przed Panem.

więcej