Każdego roku w Okresie Bożego Narodzenia przeżywamy odwiedziny duszpasterskie w domach naszych wiernych. Zwyczaj ten powszechnie nazywany jest „kolędą” lub „odwiedzinami kolędowymi”. Głównym celem „kolędy” jest prośba o Boże błogosławieństwo dla domu (mieszkania), którą do Boga w imieniu mieszkańców zanosi ksiądz.

Ponieważ aktualna sytuacja pandemiczna w naszym kraju nie pozwala nam na zorganizowanie odwiedzin duszpasterskich w znanej nam od wielu lat formie, dlatego Biskup Gliwicki, Jan Kopiec, odwołał odwiedziny kolędowe w Okresie Bożego Narodzenia 2020/21. Jednak ze względu na wielkie przywiązanie do tej formy duszpasterskiej naszych wiernych, chcemy Was, Drogie Rodziny, serdecznie zachęcić do zorganizowania i przeżycia kolędy domowej według wzoru podanego niżej.

W wielu parafiach naszej diecezji odwiedziny kolędowe będą się rozpoczynały w kościele parafialnym Mszą Świętą lub nabożeństwem kolędowym. Uczestnicy tych spotkań mogą poprosić swoich duszpasterzy o wodę święconą i kawałek poświęconej kredy. Niektóre parafie przygotowały specjalnie na tą okazję mały „zestaw kolędowy”, na który składa się mały pojemnik z wodą święconą, kawałek poświęconej kredy, ziarenka mirry oraz obrazki kolędowe. „Zestawy” będą przekazywane uczestnikom Mszy Świętych lub nabożeństw kolędowych po ich zakończeniu.

W domu (mieszkaniu) należy przygotować stół nakryty białym obrusem, na którym stawiamy krzyż, zapalone świece, naczynie z wodą święconą i Pismo Święte. Jeśli w domu nie ma kropidła, to można wcześniej przygotować małą gałązkę świerkową lub małą wiązankę pędów mirty. W aktualnej sytuacji zadanie kapłana odwiedzającego rodziny i przewodniczącego wspólnej domowej modlitwie przejmują rodzice.

Domowa kolęda (przebieg):

 1. Rozpoczęcie i modlitwa wstępna

Na rozpoczęcie domowej kolędy można wspólnie zaśpiewać kolędę (np. „Wśród nocnej ciszy” lub „Gdy się Chrystus rodzi”.

 • Ojciec lub Matka mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Pozostali domownicy: Na wieki wieków. Amen.

 • Ojciec lub Matka: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

Pozostali domownicy: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie,

 • Ojciec lub Matka: Módlmy się wspólnie o błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny (wszystkich tu mieszkających) słowami Modlitwy Pańskiej.
 • Wszyscy razem: Ojcze nasz...
 • Ojciec lub Matka: Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeń-stwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę, a w smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą.
 • Pozostali domownicy: Amen.
 1. Wezwania w intencjach Kościoła domowego

Ojciec lub Matka: Ojcze niebieski, wysłuchaj nasze prośby:

 • Ojciec lub Matka: Pozostań w tej rodzinie i mieszkaj z nią przez wszystkie dni nowego roku.

Pozostali domownicy: Wysłuchaj nas, Panie.

 • Ojciec lub Matka: Niech wszyscy domownicy codziennie doświadczają Twojej obecności i pomocy.

Pozostali domownicy: Wysłuchaj nas, Panie.

 • Ojciec lub Matka: Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem.

Pozostali domownicy: Wysłuchaj nas, Panie.

 • Ojciec lub Matka: Pomóż nam być otwartymi na potrzeby bliźnich.

Pozostali domownicy: Wysłucha nas, Panie.

 • Ojciec lub Matka: Chorym członkom naszych rodzin przywróć zdrowie, a naszych zmarłych (...w tym miejscu można wspomnieć z imienia bliskich zmarłych) przyjmij do chwały nieba.

Pozostali domownicy: Wysłuchaj nas, Panie.

 • Wszyscy razem: Ojcze nasz...
 1. Błogosławieństwo końcowe i zakończenie

Ojciec lub Matka (... wypowiada następując słowa, czyniąc jednocześnie na sobie znak krzyża): Niech to mieszkanie i wszystkich w nim mieszkających błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.

 • Pozostali domownicy: Amen.
 • Ojciec lub Matka może teraz wziąć ze stołu krzyż stanowiący własność rodziny i podać go obecnym do ucałowania. Następnie kropi wodą święconą mieszkanie i wszystkich obecnych.

Na zakończenie można wspólnie zaśpiewać kolędę (np. „Przybieżeli do Betlejem pasterze” lub „Gdy śliczna Panna Syna kołysała”. Jeśli warunki rodzinne na to pozwalają, śpiew kolęd można poprowadzić dalej.