Konferencja Episkopatu Polski wydaje Komunikat


          Biskupi - w ramach Konferencji Episkopatu Polski - tuż przed letnimi wakacjami spotkali się we Wrocławiu na kolejnej Konferencji wszystkich Pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie. Tematami tej debaty był ogłoszony przez Benedykta Rok WIARY, który rozpocznie się 11 października br. oraz sprawa współnego przesłania do Narodów Rosji i Polski Patriarchy Moskiewskiego Cyryla I oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abpa Józefa Michalika. Biskupi nie pominęli tematu takiego miękkiego wypychania nauczania religii ze szkół publicznych przez podejrzane rozporządzenie Pani Minister Oświaty tegoż Rządu. Ważnym punktem Konferencji była sprawa Katolickich Rodzin, trzeźwości, chrześcijańskiego wychowywania młodego pokolenia oraz minionego Światowego Kongresu Rodzin w Mediolanie. Dla biskupów na obecnej Konferencji bardzo ważnym tematem była sprawa niedopuszczenia telewizji katolockiej TvTRWAM do odbierania jej programów z anteny
naziemnej na nieodpłatnym (w ramach abonamentu) tzw. pierwszym "multipleksie".


Komunikat z 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Rok Wiary, Przesłanie do Narodów Rosji i Polskioraz miejsce nauczania religii
w szkole były głównymi tematami 358. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Odbywało się ono w dniach od 21 do 23 czerwca 2012 roku we Wrocławiu. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji. W zebraniu wziął udział Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.

1. Ojciec Święty zdecydował, że 11 października 2012 roku rozpocznie się w Kościele Rok Wiary. Zgodnie z intencją Benedykta XVI "każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej oraz zastanowić się nad samym aktem wiary” (Porta fidei, 9). W październiku ubiegłego roku Konferencja Episkopatu Polski powołała specjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji. Na przełomie lipca
i sierpnia planowany jest też Kongres Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie nad Odrą. Biskupi zachęcają młodzież do zaangażowania się w inicjatywy ewangelizacyjne związane z Rokiem Wiary i Światowym Dniem Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 roku.

2. Od kilku lat trwa dialog między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym i Kościołem Katolickim w Polsce. Jego celem jest zbliżenie naszych Kościołów i pojednanie narodów. W Warszawie, 17 sierpnia, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik podpiszą wspólne Przesłanie do Narodów Rosji i Polski.

3. Po raz kolejny przedmiotem debaty biskupów było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o miejscu m.in. religii i etyki w nauczaniu szkolnym. Konferencja Episkopatu Polski ponownie upomina się o konieczność szybkiej nowelizacji rozporządzenia. Dotychczasowe wyjaśnienia Ministerstwa skierowane do samorządów mają charakter jedynie interpretacji dokumentu.

4 Zespół Konkordatowy przedstawił stan prac dotyczących przekształcenia Funduszu Kościelnego. Biskupi zdecydowanie opowiedzieli się za kontynuowaniem rozmów.

5. Konferencja Episkopatu wysłuchała sprawozdania z przebiegu VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie, które przebiegało pod hasłem "Rodzina: praca
i świętowanie”. Ze szczególną uwagą odnotowano głos Papieża na temat obecności
w Kościele osób żyjących w niesakramentalnych związkach, które powinny widzieć
i odczuć miłość Kościoła. Raz jeszcze biskupi podkreślili, że w obecnej rzeczywistości rodzina wymaga nieustannej obrony przed zakusami płynącymi ze strony środowisk feministycznych i liberalnych. Wyzwaniem jest również niepokojąca sytuacja demograficzna. Biskupi zachęcają wierzących i niewierzących, parlamentarzystów i władze samorządowe, dorosłych i młodzież do obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsze w obronie życia niech będą wielką modlitwą narodową o respektowanie wartości, na których tradycja europejska przez tysiąclecia budowała rodzinę. W rodzinie budzi się życie, rozwija człowiek, dojrzewa wiara i umiłowanie Ojczyzny. Rodzina jest fundamentem zdrowego społeczeństwa i domaga się dziś wielorakiego wsparcia, aby mogła dalej pełnić swoje funkcje.

6. Konferencja Episkopatu Polski wysłuchała sprawozdania z 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie, który przebiegał pod hasłem: "Eucharystia: Komunia z Chrystusem oraz między nami”.

7. Biskupi zapoznali się z treścią wspólnego listu prezesów zarządów Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia skierowanego do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Podzielają powszechne zatroskanie o los mediów publicznych i raz jeszcze przypominają
o obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Równocześnie apelują do rządu o opracowanie prawnych rozwiązań, gwarantujących publicznej telewizji i radiu pełnienie misji dla dobra wszystkich odbiorców. Biskupi upominają się o traktowanie mediów katolickich na równi z innymi w procesie koncesyjnym i o przyznanie TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

8.  Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił znaczenie kilkudniowej wizyty
w Polsce kard. Tarcisio Bertone. Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej przyjął doktorat honoris causa, w Bydgoszczy otworzył Centrum Studiów Ratzingera, w Łodzi i w Gdańsku przewodniczył uroczystościom liturgicznym.

9. Zebranie plenarne biskupów zakończyły uroczystości liturgiczne złotego jubileuszu kapłaństwa metropolity wrocławskiego abp. Mariana Gołębiewskiego. Msza św. jubileuszowa została odprawiona w katedrze wrocławskiej.

Na zakończenie roku szkolnego biskupi wyrażają wdzięczność rodzicom, nauczycielom, katechetom i duszpasterzom za trud kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Błogosławią rolnikom na czas żniw, a pątnikom pielgrzymującym do Jasnogórskiej Pani polecają dobro Kościoła i narodu. Wszystkim życzą udanego wypoczynku w czasie wakacji.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Wrocław, 23 czerwca 2012 r.

 

Za zgodność:

 

Bp Wojciech Polak

Sekretarz Generalny KEP

Galeria zdjęć

wstecz