"Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii."

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem. Dlatego też jej członkom stawiane są różne wymagania. Jednym z nich jest pełnienie służby przy Ołtarzy według ustalonego grafiku. Jak wiadomo, okres wakacyjny jest czasem róznego rodzaju wyjazdów, czasu beztroski i zabawy. Dlatego tym bardziej, właśnie w tym okresie należy zwrócić uwagę na wytrwałość tych młodych chłopkców, którzy przychodzą do Kościoła nie tylko w niedzielę, ale przede wszystkim w tygodniu, by służyc przy Ołtarzu.

W miesiącu SIERPNIU nagrodzonych zostało 3 Ministrantów:

  1. Oliwer JAKSIK
  2. Olek BRYCHT
  3. Czarek KOWALSKI

Ministranci służą Bogu, kiedy przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Są oni pomocnikami przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministranci usługują kapłanowi, gdy ołtarz jest przygotowany i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomagają również po zakończeniu Mszy świętej. Ministranci przez służenie wskazują, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministranci wskazują, że uczestniczyć w liturgii nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! Uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych chłopcach, którzy codziennie służą w naszej Parafii!