Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca,
umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

Kiedy Chrystus umył nogi swoim uczniom wykonując posługę niewolnika, byli zaszokowani, jak Piotr: "Nigdy Panie, nie pozwolę abyś umywał mi nogi!" Ale ustanowienie Eucharystii, kiedy Chrystus daje się ludziom na pokarm ... czyż nie jest jeszcze bardziej szokujące? Już w Niedzielę Palmową otrzymaliśmy lekcję pokory, ale dzisiaj i jutro lekcja ta sięga zenitu. Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka z powrotem do siebie doprowadzić i używa wszelkich możliwych i niemożliwych sposobów, aby tego dokonać. Tylko, czy człowiek jest tego świadom? Czy widzi i docenia starania samego Boga, który z miłości do człowieka poniża się aż tak bardzo, że mu nogi umywa? Czy człowiek coś z tej lekcji pokory i miłości rozumie i przyjmuje?

Nigdy chyba do końca nie zrozumiemy Boga, Który nie działa mocą i potęgą swojej władzy, ale mocą i potęgą swojej Miłości i Dobroci. Taki Bóg jest dla nas bardzo często, i zgorszeniem, i nieporozumieniem, i wyrazem słabości ... Bóg, Który posuwa się aż tak daleko, że myje ludziom nogi. Co myśmy zrozumieli w naszym chrześcijaństwie z tej ogromnej Pokory Boga, Który dał się człowiekowi na pokarm, stał się jego sługą, zawisł na krzyżu, jak złoczyńca? Co my z tego potrafimy naśladować w naszym życiu?

Serdecznie zapraszam do wspólnego przeżycia Liturgii Wielkiego Czwartku.  W związku z nową normą 20 m2/osobę w naszym kościele w tym samym czasie mogą przebywać 32 osoby. Bardzo proszę o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc i zachowanie odpowiedniego dystansu. Zachęcam do udziału w Liturgii na zewnątrz Kościoła Przypominam o konieczności dezynfekcji dłoni oraz zasłanianiu twarzy. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. 

Transmisja online o godz. 18:00 https://www.parafiaherby.pl/transmisja