W najbliższy wtorek (12 czerwca) ma miejsce pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych wraz z rodzicami i wychowawczyniami na Jasną Górę. Wyjazd nastąpi spod szkoły o 8:30, natomiast Msza święta sprawowana będzie w kaplicy Cudownego Obrazu o godzinie 9:30 – zachęcamy do udziału w niej również parafian.

Tradycją naszej parafii jest organizowanie dziękczynnej pielgrzymki dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. Głównym celem jest dziecięce dziękczynienie za dar Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii, a także za rodziców, bliskich, wychowawców, katechetów i duszpasterzy. Pielgrzymka ma również na celu zawierzenie Matce Bożej kolejnych lat życia w łączności z Bogiem.