Pielgrzymi na Jasnej Górze Zwycięstwa

Pielgrzymki w stronę Jezusa i Maryi pośród kwiatów, łąk i lasów...

W czasie pieszego pielgrzymowania setek tysięcy ludzi ... razem z Panem Jezusem - w stronę Tronu Maryi, Naszej Pani i Królowej - pogodnie patrzącym w przyszłość KOŚCIOŁA ŚWIATA i naszej OJCZYZNY - dedykuję wiersz Adama Asnyka zatytuowany "Pan Jezus chodzi po świecie"O! nie rozpaczaj tak, dziecię, 
Że nie masz ojca i matki! 
Pan Jezus chodzi po świecie 
I zrywa na łąkach kwiatki. 

Chodzi od wioski do wioski 
I z kwiatów wianeczki zwija. 
Szczęśliwym uśmiech ojcowski 
Do chaty rzuca - i mija. 

Lecz gdy sierotę napotka 
W chacie zwalonej od gromu, 
Natenczas zjawia się słodka 
Twarz Jego na progach domu. 

I boskie wyciąga dłonie, 
Aby przytulić sierotę, 
Niesie jej blaski i wonie, 
Kwiatki niebieskie i złote. 

A każdy kwiatek niebieski, 
Którymi Pan Jezus obdarzy, 
Osusza sieroce łezki 
Wejrzeniem matczynej twarzy. 

I w sercu nabrzmiałym łzami 
Wciąż pączki wypuszcza świeże 
Jasnymi niebios barwami 
Duszę sieroty ubierze. 

A każdy kwiatuszek złoty 
W przewodnią gwiazdę się zmienia 
I lśni nad czołem sieroty 
Iskrą czystego natchnienia. 

Choć pójdzie drogą boleści, 
Choć nie zna rodzinnej strzechy, 
w swych piersiach dziedzictwo mieści 
Pełne niebiańskiej pociechy. 

Więc nie rozpaczaj tak, dziecię, 
Że nie masz ojca i matki! 
Pan Jezus chodzi po świecie 
I zrywa na łąkach kwiatki.
 

Galeria zdjęć

wstecz