Jednym z zadań katechizacji dzieci szkół podstawowych jest przygotowanie do Sakramentu Pokuty i pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Realizacja tego zadania wymaga współpracy Katechety z Domem Rodzinnym. Warunkiem bowiem owocności i ciągłości formacji eucharystycznej zapoczątkowanej na katechezie jest uczestnictwo rodziny w życiu sakramentalnym Kościoła. Od początku przygotowania do I Komunii Świętej należy położyć więc szczególny nacisk na uczestnictwo rodziców z dzieckiem w niedzielnej i szkolnej Mszy Świętej oraz na przystępowanie rodziców do sakramentów.

Dzieci przystępują do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej pod koniec ich nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przygotowanie do tego wydarzenia w naszej parafii (od roku szkolnego 2015/2016) trwa 2 lata i odbywa się w czasie katechezy w szkole, ale również poprzez systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej i szkolnej (dzieci z rodzicami), różnorodnych nabożeństwach oraz przez obecność na katechezie parafialnej (dzieci i rodzice).